Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Drift og vedlikehold, registrering

Drift og vedlikehold, registrering

Sindre
Sindre

Må man være registrert i elvirksomhetsregistret om man skal drive drift og vedlikehold i et firma?

Eller holder det med kvalifikasjoner og en god internkontroll?

Re: Drift og vedlikehold, registrering

Ronald
Ronald

Elsikkerhet nr 87

Re: Drift og vedlikehold, registrering

Sindre
Sindre

Ser dette. Men rett nedenfor står det registreringsplikt?

Foretaket skal ikke registreres da dette kun identifiserer juridisk person og selv ikke utfører arbeid som utløser registreringsplikt. Forskriften oppstiller også kvalifikasjonskrav til personer som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg og reparasjon av elektrisk utstyr. Nedenstående gjelder uavhengig av om den registrerte underenheten/bedriften utfører en eller flere av de angitte arbeidsoppgavene.

Foretakskrav Registreringsplikt, jf. fek § 3. Krav om bruk av kvalifisert personell

Re: Drift og vedlikehold, registrering

https://www.dsb.no/lover/elektris...etsregisteret/#registrere-virksomhet

Begrepet "arbeidsoppgaver" angir hvilke type arbeid som er omfattet av registreringsplikten.

Dette er:

  • Prosjektering av elektriske anlegg
  • Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
  • Kontroll av andres elektriske anlegg
  • Drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg
  • Bygging, drift og vedlikehold av virksomhetens egne elektriske lavspenningsanlegg

Re: Drift og vedlikehold, registrering

Re: Drift og vedlikehold, registrering

Krav til registrering er også definert på side 7 i Elsikkerhet 84 (2013):

Registreringsplikten er utvidet og omfatter nå følgende arbeidsoppgaver:
- Prosjektering av elektriske anlegg
- Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
- Kontroll av andres elektriske anlegg (ny)
- Drift og vedlikehold av bedriftens egne elektriske lavspenningsanlegg (ny – Omfatter tidligere etablert «bedriftselektrikerordning».)
- Bygging, drift og vedlikehold av foretakets egne elektriske lavspenningsanlegg (ny – Faglig ansvarlig må oppfylle kravene i § 7 annet ledd. Benyttes når den registrerte bedriften ikke ønsker å tilby tjenester i det åpne markedet, kun til andre bedrifter under samme foretak.)
- Reparasjon av elektrisk utstyr
- Utfører oppgaver på vegne av DLE (Sakkyndig selskap) (Tidligere virkeområde «kontroll» i registeret.)

Re: Drift og vedlikehold, registrering

E
E
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Krav til registrering er også definert på side 7 i Elsikkerhet 84 (2013):

Registreringsplikten er utvidet og omfatter nå følgende arbeidsoppgaver:
- Prosjektering av elektriske anlegg
- Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg
- Kontroll av andres elektriske anlegg (ny)
- Drift og vedlikehold av bedriftens egne elektriske lavspenningsanlegg (ny – Omfatter tidligere etablert «bedriftselektrikerordning».)
- Bygging, drift og vedlikehold av foretakets egne elektriske lavspenningsanlegg (ny – Faglig ansvarlig må oppfylle kravene i § 7 annet ledd. Benyttes når den registrerte bedriften ikke ønsker å tilby tjenester i det åpne markedet, kun til andre bedrifter under samme foretak.)
- Reparasjon av elektrisk utstyr
- Utfører oppgaver på vegne av DLE (Sakkyndig selskap) (Tidligere virkeområde «kontroll» i registeret.)

Hva er definisjonen på drift og vedlikehold vs "bygge"? Hvor går grensen? 

Er det "drift og vedlikehold" å skifte releer i sikringskapet, men "bygge" å legge til en stikkontakt på eksisterende kurs? Eller en den stikkontakten "drift og vedlikehold", men å legge opp ny kurs med stikkontakt er "bygge"? 

Re: Drift og vedlikehold, registrering

Re: Drift og vedlikehold, registrering
Sitat
E skrev:

Hva er definisjonen på drift og vedlikehold vs "bygge"? Hvor går grensen? 

Er det "drift og vedlikehold" å skifte releer i sikringskapet, men "bygge" å legge til en stikkontakt på eksisterende kurs? Eller en den stikkontakten "drift og vedlikehold", men å legge opp ny kurs med stikkontakt er "bygge"? 

Montasje av ny stikkontakt, og alle andre endringer i installasjonen, er IKKE drift og vedlikehold.

Alt som krever at det utarbeides samsvarserklæring (alle endringer) inngår i begrepet å "bygge".

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor