Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

El-skap

Geir
Geir

Hvilke lovpålagte krav er det til ettersyn av el-skap/underfordelinger? jeg er bedriftelektrikker på en mindre bedrift. Skal man bare kontrollere at dokumentasjonen er oppbevart i skapet en gang i året f.eks? og at deksling er på plass og dør fungerer som forventet? Er det lovbrudd hvis det blir tilføyet en ektra kurs uten at kursfortegnelsen blir oppdatert?

Re: El-skap

Re: El-skap

Du finner i stor grad svar på dette i fel §§ 12 og 13. Oppdatert dokumentasjon skal være tilgjengelig, og dette omfatter også kursfortegnelsen. Tavler/skap inngår i det elektriske anlegget, og krav til ettersyn/kontroll av elektriske anlegg omfatter også disse.

Alle virksomheter har ansvar for vedlikehold og egenkontroll/internkontroll i henhold til fel § 9 og Internkontrollforskriften § 5. Myndighet beskriver ikke konkret krav til kontrollintervall, men i veiledningen til fel § 9 står det at behov for ettersyn i virksomheter kan være langt oftere enn for boliger. I avsnitt 6.5.2 i NEK 400:2018 beskrives, som et eksempel, kontrollintervall på fire år. Det er virksomheten selv som skal gjøre en risikovurdering av behov for ettersyn av de elektriske anleggene/utstyret i virksomheten, og dette omfatter både hva som må kontrolleres og hvor ofte dette må utføres.

Virksomheten du jobber i skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret, og er gjennom dette underlagt tilsyn fra DLE. En viktig del av kontrolloppgavene til DLE er "systemkontroll", som omfatter gjennomgang av virksomhetens internkontrollsystem relatert til elektro.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor