Norsk Engelsk Svenska Polsk

Elbil lader med DC vern, fullgod jordfeilbeskyttelse?Elbil lader med DC vern, fullgod jordfeilbeskyttelse?

Elbil lader med DC vern, fullgod jordfeilbeskyttelse?

David Hansen
David Hansen

Hei! 

Klarer ikke finne noe konkret om dette i produsenters anvisning, derfor spør jeg her.

Spørsmål 1:

Har en installasjon (TN nett) til en elbil ladestasjon.

Ladestasjonen har innebygget DC vern. Produsenten oppgir at man slipper fordyrende B vern foran ladestasjonen, siden den har "DC-feilstrømsovervåkning (RDCMB)". Det står som et generelt punkt at man derfor kan benytte seg av jordfeilautomat type A som ofte allerede står i sikringsskap rundt om. 

Greit nok.

Men så lurer jeg på om dette A vernet strengt tatt er nødvendig? Hvilken oppgave har type A jorddeilvern oppstrøms DC vern. Er det bare for å beskytte kursledning? I så tilfelle MÅ man jo ikke ha et A vern oppstrøms DC vern om man legger PFXP. 

Hvis A vernet er der for å ivareta andre jordfeilstrømmer ikke DC vernet fanger opp, kan jeg forstå at dette må være der.

Har sett flere leverandører som bare skriver at ved dc vern så:  "Da kan man benytte vanlig A vern i skapet" Men lurer på om dette skrives fordi man da ikke trenger tenke på dobbelt isolert kabel eller ikke.

Spørsmål 2: 

Kom over en installasjon med 7 elbilladere som alle har dc vern. Alle laderne har hver sin rene automatsikring uten jfb innebygget. Men installatøren har valgt og sette et B-vern oppstrøms alle sikringene, på forsyningen til disse.

Er det ikke slik at hver ladestasjon skal ha sin egen jfb? Det virker uansett som en lite lur løsning og ha et B vern foran alle 7 ladekursene med mindre denne er selektiv mot dc vern.

Hvis svaret på spørsmål 1 er at man kan sløyfe jfb type A foran dc vern, kunne man jo her fjernet hele B-vernet siden alt er lagt opp med PFXP.

Hvis svaret på spørsmål 1 er at man MÅ ha A vern foran dc vern, burde det sitte JFAutomat med A vern på hver av de 7 kursene, så sant man ikke kan ha Et A vern foran alle 7 (noe jeg mener å ha hørt ikke er lov).

Håper jeg har klart å få frem poenget. :)

Re: Elbil lader med DC vern, fullgod jordfeilbe...

David Hansen
David Hansen

Her fra en produsents hjemmeside:

Såkalt “DC-filter”, eller DC-RCM (Direct Current Residual Current Monitoring) / RDC-DD (Residual Direct Current Detecting Device), skal overvåke ladingen i ladestasjonen og detektere likestrøms jordfeil. Ved installasjon av ladestasjon med DC-RCM / RDC-DD vern, kan man nøye seg med type A kombiautomat/jordfeilvern i sikringsskapet. Disse er normalt benyttet i norske sikringsskap for sikring av kurser og inneholder både overbelastningsvern og jordfeilvern.

Det er spesielt setningen: "kan man nøye seg med type A kombiautomat/jordfeilvern i sikringsskapet", som jeg gjerne skulle hatt noe mer faglig bak.

Skal det være type A foran dc filter uansett om det er lagt PFXP, og eventuelt hvorfor.

Re: Elbil lader med DC vern, fullgod jordfeilbe...

Re: Elbil lader med DC vern, fullgod jordfeilbe...

A-type forankoblet og DC-filter i utstyret tilfredsstiller samla normens krav (alternativt B-type forankoblet, eller B-type i utstyret og klasse II forankoblet).

Løsningen du beskriver i spørsmål 2 er ikke iht. krav i NEK 400.

Ser du etter et profesjonelt opplæringskurs? Vi gir deg en rekke muligheter.
Tilbudet vårt inkluderer e-læring, webinar og klasserom kurs. Alltid dedikert til sikkerhet.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor