Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

FSE §7 punkt e)

FSE §7 punkt e)

ASUS
ASUS

Hei,

Iht. FSE §7 E skal det etableres rutiner for standard type arbeid. Men hva vil dette si i praksis? Skal ikke alle jobber risikovurderes og sluttføres med tilhørende dokumentasjon?

Er det et krav til hva denne rutinen skal inneholde?

Re: FSE §7 punkt e)

Re: FSE §7 punkt e)

Planlegging er todelt i fse, med overordnet planlegging i § 7 og planlegging av arbeid i § 10.

Veiledningen til § 7 viser til Internkontrollforskriften (IK), og det må etableres relevante rutiner, prosedyrer og instrukser som ivaretar virksomhetens ansvar for elsikkerhet. Dette relatert til IK § 5.

§ 10 i fse omfatter konkret risikovurdering av et arbeid, som skal bygge på virksomhetens interkontroll, men tilpasses den enkelte jobben.

Det finnes eksempler på standard type arbeid i "Brukerguide for fse og NEK EN 50110-1". Denne finnes i to ulike utgaver, med en for lavspenning og en annen for høyspenning.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor