Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

FSE forskriftens virkeområde

FSE forskriftens virkeområde

Anonym
Anonym

FSE forskriften gjelder ikke for
d)Elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer som ikke kun er etablert for og brukt til drift av elektriske forsyningsanlegg.

Vi bygger styreskap for sensorsystemer 12-48V, der 220V kun kobles til strømforsyning/spenningsomformer.

Er vi da unntatt FSE forskriften?

Re: FSE forskriftens virkeområde

Re: FSE forskriftens virkeområde

FSE gjelder for alle som kan bli utsatt for elektrisk fare i sitt arbeid.

Unntakene i bokstav a) til d) i forskriftens § 2 gjelder hvor krav er gitt av andre tilsynsmyndigheter (Ptil, Luftfartstilsynet og Nkom). Disse myndighetene viser imidlertid til fse ved arbeid som kan medføre elektrisk fare.

Dere er altså underlagt fse i de tilfellene hvor ansatte kan bli utsatt for elektrisk fare (f. eks. ved sluttkontroll/testing/spenningssetting av tavle?).

Re: FSE forskriftens virkeområde

Anonym
Anonym

Ok, takk for rask avklaring!

Re: FSE forskriftens virkeområde

Richard
Richard

Har prøvd å leite etter denne referansen til FSE på Nkom sine sider, men kan ikke finne den. Hvor kan jeg finne den for å legge det fram for bedriften.

Re: FSE forskriftens virkeområde

Re: FSE forskriftens virkeområde
Sitat
Richard skrev:

Har prøvd å leite etter denne referansen til FSE på Nkom sine sider, men kan ikke finne den. Hvor kan jeg finne den for å legge det fram for bedriften.

Dette er ikke enkelt å finne ut av nei. Det finnes så vidt jeg vet ingen slik referanse.

Jeg har forsøkt å utfordre Nkom, men har ikke "kommet i mål".

De ansattes sikkerhet skal uansett ivaretas i henhold til Arbeidsmiljøloven, og blant annet § 3-2 er vesentlig her.

Re: FSE forskriftens virkeområde

Re: FSE forskriftens virkeområde

Jeg har nå mottatt følgende informasjon fra Nkom:

"Nei, det stemmer at vi ikke har en FSE. Årsaken til det vet jeg ikke, men jeg er også usikker på behovet utover det at generelle HMS krav skal gjelde".

"Når det gjelder unntaket for ekom i § 2, så er det en liten begrensning.
d. Elektroniske telekommunikasjons- og informasjonssystemer som ikke kun er etablert for og brukt til drift av elektriske forsyningsanlegg".

Dette betyr vel i praksis at kun Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften gjelder som kravspesifikasjon for HMS, ved arbeid i ekominstallasjoner.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor