Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

FSE kurs og instruert personell

FSE kurs og instruert personell

Tor
Tor

Hei,

Jobber på en større arbeidsplass med mange forskjellige tekniske rom (60+) hvor det står tavler rundt omkring i disse.

Har utført FSE kurs for å bli instruert personell, men er noe uklart.

I FSE kurset forstår jeg det slik at man skal ha praktisk opplæring på alle anlegg (tavler), mens vi i praksis får opplæring på en tavle av hver forskjellige type, 400v med motorvern/brytere/automater, underfordeling, hovedfordeling, pri og upri, og så forklares det at resten er tilnærmet likt og vi da ikke trenger å se på disse. Dette med tanke på at det blir ganske omfattende og gå rundt på alle 60+ lokalisasjonene.

Er dette riktig forståelse eller menes det at man skal ha praktisk gjennomgang på hver enkelte tavle man skal betjene? 

Re: FSE kurs og instruert personell

Tor
Tor

et oppfølgingsspørsmål.

Må den praktiske biten repeteres på noe tidspunkt eller holder det at du ble vist rundt for 20 år siden? (og det siden har vært ombygginger, nye tavlerom, o.l.)

Re: FSE kurs og instruert personell

Re: FSE kurs og instruert personell

Er tavlene "klin like" er det nok med praktisk opplæring på kun én tavle. Dette er imidlertid neppe tilfellet.
Hensikten med opplæringen er at den instruerte skal kjenne til alle relevante farer i tavler vedkommende skal inn i. Det er neppe hensiktsmessig at den instruerte skal inn i alle tavler (60+).

Opplæring skal totalt sett omfatte alle relevante farer den instruerte må forholde seg til, i de ulike tavlene vedkommende har adgang til. Kanskje er noen så like/har samme risikobilde at det er nok en opplæring på kun én av denne typen tavler.

Den praktiske opplæringen må gjentas om tavler endres, og om det er lenge siden den instruerte har betjent en gitt type tavle.

Re: FSE kurs og instruert personell

THL
THL

Har bakgrunn fra lignende store bygg og mange tekniske rom. Jeg oppfatter at en ikke skal måtte synfare og instuere/instrueres i identiske og like rom. Poenget er å synliggjøre og se på ulike momenter og eventuelle (viktige) avvik mellom dem. En bør da f.eks. instrueres i de ulike typene av rom for å dekke opp hele spekteret. Det kan eksempelvis være aldersforskjell på tavler som medfører ulikt type utstyr og betjening, eller fabrikat og utførelsesforskjeller. 

Ting skal repeteres og en er vel da nede på samme frekvens som FSE-kurskravet (innen 12 mnd).

Re: FSE kurs og instruert personell

Tor
Tor

hmm,

Alle tavlene er jo bygget forskjellig, ingen er helt identisk, mindre og større forskjeller og utforminger.

Menes det med det at det også skal være en form for praktisk repetisjon med samme intervall som den teoretiske (årlig)? (Ble tidligere fortalt at det holdt med en praktisk gjennomgang en gang så var denne gyldig evig når jeg begynte å etterspørre, og etter dette var det kun behov for å utføre FSE teori og HLR).

Gikk forsåvidt mange år siden sist FSE teori kurs også.

Er nå 5 eller 6 år siden mine siste gjennomganger om jeg husker riktig.

Ved behov så må vi inn i alle tavler på stedet der noe kan stoppe/slåes ut.

Re: FSE kurs og instruert personell

Re: FSE kurs og instruert personell
Sitat
Tor skrev:

hmm,

Alle tavlene er jo bygget forskjellig, ingen er helt identisk, mindre og større forskjeller og utforminger.

Menes det med det at det også skal være en form for praktisk repetisjon med samme intervall som den teoretiske (årlig)? (Ble tidligere fortalt at det holdt med en praktisk gjennomgang en gang så var denne gyldig evig når jeg begynte å etterspørre, og etter dette var det kun behov for å utføre FSE teori og HLR).

Gikk forsåvidt mange år siden sist FSE teori kurs også.

Er nå 5 eller 6 år siden mine siste gjennomganger om jeg husker riktig.

Ved behov så må vi inn i alle tavler på stedet der noe kan stoppe/slåes ut.

Det din virksomhet skal forholde seg til er beskrevet i Elsikkerhet 84, side 13 og 14; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf.

Re: FSE kurs og instruert personell

Tor
Tor

Hei igjen, fortsettelse på samme sak.

Arbeidsgiver mener at risikovurdering fritar praktisk opplæring på hver enkelt tavle og at dette derfor ikke trengs utføres. Tavlene er lik "nok"

Det stilles også spørsmål om det er praktisk fornuftig med opplæring på tavler utover den som opprinnelig ble utført for 5-15 år siden da dette tar mye ressurser.

Forøvrig ønskes det helst at saken skal dø hen når det nå er utført teoretisk gjennomgang FSE og dette er "nok".

Re: FSE kurs og instruert personell

Karl Ove
Karl Ove

Problemet med risikovurdering er at den i en viss grad kan bli styrt dit man vil pga. økonomiske grunner.

Re: FSE kurs og instruert personell

Re: FSE kurs og instruert personell

Hva som er tilstrekkelig instruksjon/opplæring er det i stor grad opp til arbeidsgiver å vurdere (eventuelt etter råd fra ekstern elektrovirksomhet), og dette vil variere ut i fra alder på tavle og type vern som skal betjenes.

En arbeidstaker/instruert som føler seg usikker bør "kreve" praktisk opplæring, slik at best mulig grad av trygghet kan oppnås. Om man opplever at arbeidsgiver er lite villig til å høre på innspill, så kan dette tas opp med verneombud og eventuelt fagforening.

Re: FSE kurs og instruert personell

Tor
Tor

hmm 

Ser den, dette er spørsmål jeg stiller som verneombud for instruert personell inkludert meg selv som også er instruert personell.

I forbindelse med at det stilles spørsmål om man i det hele tatt er innenfor regelverket i hvordan det utføres i bedriften. Hvor stor grad arb giver kan vurdere seg bort fra det som blir beskrevet med tanke på instruert personell innenfor andre avdelinger enn el.avdeling og deres opplæring.

Om det er slik det skal/kan være eller om det må gjøres tiltak for å løfte det opp på et nivå som er iht forskrifter.

Etter å ha fullført FSE teorikurs er min opplevelse at vi er veldig på kanten hva gjelder opplæringen av instruert personell, men om det er slik at man kan vurdere seg bort fra praktisk årlig repetisjon, ikke finnes system for opplæring i nye tavler, og alle andre aspekter slik at til slutt er det kun årlig teori FSE kurs som trengs for å være instruert personell har man jo ikke noen sak, og kan elektro fagavdeling da bare vurdere at dette er bra nok.

Re: FSE kurs og instruert personell

Re: FSE kurs og instruert personell

Det skal finnes system for opplæring i nye tavler, og ved vesentlige endringer i eksisterende tavler. Dessuten kan det være nødvendig med årlig repetisjon av praktisk opplæring i tavler med spesielle farer, og/eller tavler hvor den enkelte instruerte er sjelden innom og foretar betjening.

Alle slike vurderinger skal fremgå av relevante deler av virksomhetens internkontrollsystem.

Som verneombud bør du ha mulighet til å "løfte" denne saken opp, f. eks. ved å kontakte Det lokale eltilsyn (DLE) med en bekymringsmelding. Dette kan selvfølgelig gjøre samarbeidet internt hos dere, mellom arbeidsgiver og dere arbeidstakere (instruerte), vanskelig. Så dette må selvfølgelig bli din vurdering. Det bør (skal) også være mulig å gi en anonym (be om anonymitet) bekymringsmelding til DLE.
DLE kan da eventuelt ta en systemrevisjon av virksomheten, med spesielt fokus på opplæring av instruerte. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor