FU operatør (Fagbrev Fjernstyrte undervannsoperasjoner)FU operatør (Fagbrev Fjernstyrte undervannsoperasjoner)

FU operatør (Fagbrev Fjernstyrte undervannsoperasjoner)

Rune Fuglestveit
Rune Fuglestveit

Jeg har problemer å finne ut konkret hva en person med fagbrev som FU-operatør har lov til å gjøre av selvstendig vedlikehold på elektriske anlegg knyttet til ROV.

Hvilke spenningsnivåer kan en FU-operatør gjøre feilsøking, oppkobling og vedlikehold på.

Opplæringsplanen jeg finner sier ingenting om dette etter det jeg kan se. 

Re: FU operatør (Fagbrev Fjernstyrte undervanns...

Re: FU operatør (Fagbrev Fjernstyrte undervanns...

Krav til kvalifikasjoner er gitt i FEK § 6, og i andre avsnitt her står det følgende:
Person med fagbrev som ikke omfatter elektriske anlegg, men som har fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde, kan utføre slike oppgaver.

Jeg kjenner ikke til hva opplæringen til en FU-operatør omfatter, men det er lite trolig at denne har fagutdanning som beskrevet ovenfor. Dette må eventuelt avklares med DSB.

Under forutsetning om at en FU-operatør ikke har "fagutdanning med opplæring i til- og frakopling ved feilsøking og feilretting av komponenter som ellers faller inn under deres fagområde", så har vedkommende ikke lov til å utføre noe arbeid relatert til elektriske anlegg.

FEK § 2 har imidlertid unntak for reparasjon av elektrisk utstyr. Forskriftens krav gjelder ikke for reparasjon av elektrisk utstyr, når dette utføres av produsent eller dennes representant i Norge.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor