Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Faglig Ansvar - Underbedrifter/undereheter

Faglig Ansvar - Underbedrifter/undereheter

OM
OM

Hei, har jeg tolket dette riktig?   (Ref. Elsikkerhet 92)

Deler opp i 3 delspørsmål for ordens skyld :)

1.

************************

En bedrift (hovedenheter)  med flere underenheter (eiendom, vedlikehold selskap osv.)

Kan ut fra FEK §5,6,7 utføre arbeid på egne Installasjoner i alle underenheter.

F. eks "underselskap" 1, har kvalifisert personell iht. FEK § 7 tredje ledd + (FEK §§ 3 og 6) kan utføre arbeid på eget elektrisk lavspenningsanlegg i "underselskap 2". 

2.

************************

Hvordan blir dette om hovedselskapet eier/kjøper 100% av et annet hovedselskap? Kan da et Underselskap i Hovedselskap 1 utføre arbeid på det elektriske anlegget til Hovedselskap 2 etter punktene gitt over, eller blir det ansett som "arbeid på andres elektriske anlegg" ?

3.

************************

Og for å utføre arbeid på andres anlegg kreves det fagligansvarlig iht. FEK § 7 andre ledd.  (Dette gjelder kun for det aktuelle selskapet? / låst til org nr.?)

F. eks Om faglig ansvarlig er ansatt i underselskap 1 eller hovedselskap. Så kan ikke "underselskap 2" ta på seg arbeid på andres lavspenningsanlegg? (Faglig ansvarlig må være ansatt i det aktuelle selskapet som skal ta på seg arbeidet på andres lavspenningsanlegg)

Takker for alle svar. 

Re: Faglig Ansvar - Underbedrifter/undereheter

Re: Faglig Ansvar - Underbedrifter/undereheter

1. Ja, du har forstått dette riktig, med de forutsetninger som er beskrevet i Elsikkerhet 92.

2. Nei, dette er ikke tillatt.

3. Ja, dette er rett.

Re: Faglig Ansvar - Underbedrifter/undereheter

OM
OM

Takk for raskt svar :)

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor