Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Flere kurser i 1 kabel

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Flere kurser i 1 kabel

Harald
Harald
Er det tillatt å føre ledere til en temperaturføler (12 v) og tilførsel til en varmekabel
220 V i samme kabel?

Re: Flere kurser i 1 kabel

Forumleder
Forumleder
NEK 400 punkt 528 Plassering nær andre elektriske installasjoner

528.1 Plassering nær andre elektriske installasjoner

528.1.1
Spenningsbånd I og spenningsbånd II -kretser/-kurser skal ikke være ført i samme ledningssystem, unntatt når alle kabler har isolasjon som krevet for den høyeste spenning som forekommer i ledningssystemet, eller når en av følgende betingelser er oppfylt:

- Hver leder i en flerlederkabel er isolert for den høyeste spenningen som opptrer i den kabelen, eller

- Kablene har isolasjon som krevet for den nominelle spenningen for den strømkretsen som kabelen inngår i og er installert i separate rom i prefabrikert kabelkanal, eller

- Ledningssystemet har separate rør for hver strømkrets.

Merknad - Spesiell vurdering av elektrisk interferens, både elektromagnetisk og elektrostatisk, kan være nødvendig for telekommunikasjonskretser, dataoverføringskretser o.l.

Det vil si at dersom du f.eks bruker en 4 leder kabel som er godkjent for den høyeste spenningen er dette tillatt.

Det er viktig med merking av slike kretser se punkt 514 Merking

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor