Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Grense for egenmontering av solcelleanlegg

Grense for egenmontering av solcelleanlegg

Olav Hauge
Olav Hauge

Hei!

I veiledningen til §6 FEK finner jeg at lavvoltsanlegg kan monteres av ufaglærte dersom, bl.a., effekten ikke overstiger 200VA.

Jeg har sett på et anlegg som betegnes "SMART 170 W 100Ah PRO"med lithiumbatteri, men når jeg spør ulike leverandører så får jeg ikke skikkelig svar på om anlegget yter en effekt på over 200 VA eller ikke.

Kan dere gi meg en forklaring på hvordan man beregner VA ut fra W-styrken på et solcellepanel samt om ytelsen til batteriet er en faktor i dette bilde?

Hadde også vært bra om dere kunne si noe om VA på det solcelleanlegget som jeg har nevnt ovenfor. 

Mvh.

Re: Grense for egenmontering av solcelleanlegg

Re: Grense for egenmontering av solcelleanlegg

Det er trolig ok for en ufaglært å installere anlegget du refererer til, men dette forutsetter at hele femte ledd i veiledningen til FEK § 6 følges.

For en ren likestrømskrets er Watt (W) lik Volt-Ampere (VA), mens det ved omforming til vekselstrøm kan oppstå en effektfaktor (avhengig av belastningene), slik at reell effekt (W) blir lavere enn tilsynelatende effekt (VA).

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor