Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme selv

Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme selv

Edvart Skogli
Edvart Skogli

Hva kan egentlig en utdannet elektriker gjøre selv i egen bolig og likevel dokumentere? gjelder jo nybygg vel som rehab, må det ikke inn en registrert installatør i bildet da?

Re: Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme...

Re: Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme...

Nei, det er ikke krav til registrert virksomhet (installatør).

Forutsetningen er beskrevet i FEK § 7: Den som har det faglige ansvaret for arbeid knyttet til elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig skal ha relevant fagbrev og tre års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg.

I veiledningen til § 7 står det: Med egen bolig menes der vedkommende har sin faste bopel. Med egen fritidsbolig menes fritidsbolig som vedkommende eier og som ikke hovedsakelig benyttes til utleie.

Re: Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme...

Edvart Skogli
Edvart Skogli

Åssen blir sånt ved byggemelding og ansvarshavende på dette? Kan bare mitt navn skrives opp der? iforhold til å bestille byggestrøm og måler når den tid kommer? 

Re: Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme...

Re: Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme...
Sitat
Edvart Skogli skrev:

Åssen blir sånt ved byggemelding og ansvarshavende på dette? Kan bare mitt navn skrives opp der? iforhold til å bestille byggestrøm og måler når den tid kommer? 

Ja, du er faglig ansvarlig (om du har relevant fagbrev og minst 3 års praksis fra bygging og vedlikehold av lavspenningsanlegg).

Re: Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme...

Edvart Skogli
Edvart Skogli

Jepp, hmm. Nyttig å vite det ! tusen takk for utfyllende og gode svar god helg!

Re: Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme...

bjart
bjart

Bare å fylle ut papirene som om du skulle vært installatør 

Re: Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme...

Re: Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme...

Ja, som bjart skriver er du faglig ansvarlig (som installatør) for arbeidet. Aktuelle papirer fylles ut med eget navn i felt for installatør/FA.

Re: Hva kan en utdannet elektriker gjøre hjemme...

Installatører bruker Elsmart til meldinger

https://www.elsmart.com/portal/web.nsf/info?openview&cat=Nyheter

https://www.elsmart.com/elsmartp.nsf

Om du ikke har tilgang bruk dette skjemaet.

Melding om installasjonsarbeid

Papirmelding

Veiledning+forhåndsmelding

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor