Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Jordfeilbryter forankoblet ventilasjonsanlegg

Jordfeilbryter forankoblet ventilasjonsanlegg

Mont
Mont

Ved installasjon av 400V ventilasjonsanlegg, er det krav om jordfeilbryter? Det er installert 40 kva 230/400V trafo egnet kun for ventilasjonsanlegget. Og skal jordfeilbryteren kobles før eller etter trafoen?

Mener ventilasjonsanlegg går under maskinforskriften?

Re: Jordfeilbryter forankoblet ventilasjonsanlegg

Re: Jordfeilbryter forankoblet ventilasjonsanlegg

Kravene er de samme i NEK 400 og NEK EN 60204-1  (normen til Maskinforskriften).

Om beskyttelse mot elektrisk sjokk ivaretas med automatisk utkobling gjelder krav til utkoblingstider gitt i Tabell 41A i NEK 400, og Tabell A.1 i NEK EN 60204-1. For 400 V TN-system gjelder en utkoblingstid på 0,4 sekunder. Det er kun krav til jordfeilvern om overstrømsvernet for kursen ikke ivaretar dette utkoblingskravet. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor