Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Jordfeilbryter underfordeling og El bil ladepunkt

Jordfeilbryter underfordeling og El bil ladepunkt

Anonym
Anonym

Kan en ha jordfeilbryter type B 30mA til å forsyne en underfordeling i garasje med type A 30mA jordfeil automater? Kan en også sette opp en vanlig stikk til lading av elbil i denne underfordelingen vis den har en seperat Jordfeil bryter type A 30mA i forkant av ladepunktet ? 

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...
Sitat
Anonym skrev:

Kan en ha jordfeilbryter type B 30mA til å forsyne en underfordeling i garasje med type A 30mA jordfeil automater? Kan en også sette opp en vanlig stikk til lading av elbil i denne underfordelingen vis den har en seperat Jordfeil bryter type A 30mA i forkant av ladepunktet ? 

Det er tillatt å ha jordfeilvern type B forankoblet type A, men med to 30 mA i serie oppnås ikke selektivitet.

For lading av elbil gir delnorm 722 i NEK 400:2018 mange konkrete krav, og blant annet skal hvert AC tilkoblingspunkt være beskytta av jordfeilvern type B, eller tilsvarende i henhold til avsnitt 722.531.2.3.101.

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Torbjørn
Torbjørn
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Det er tillatt å ha jordfeilvern type B forankoblet type A, men med to 30 mA i serie oppnås ikke selektivitet.

For lading av elbil gir delnorm 722 i NEK 400:2018 mange konkrete krav, og blant annet skal hvert AC tilkoblingspunkt være beskytta av jordfeilvern type B, eller tilsvarende i henhold til avsnitt 722.531.2.3.101.

Om jeg tolker det riktig så skal hver bil ha hver sin separate type B jordfeilbryter så om det lades en bil på underfordelingen med  fast ladestasjon og en annen bil lader med EVSE boksen som følger med bilen på stikk kontakten og den mangler DC-RCM så må hver av de to bilene ha hver sin jordfeilbryter type b i underfordelingen selv om det sitter en jordfeilbryter type B i sikringskapet som forskyner/beskytter  underfordelingen. Jeg tenker det ville være klarere om setningen "hvert AC tilkoblingspunkt være beskytta av jordfeilvern type B, eller tilsvarende" heller kunne skrives om til hvert ladepunkt/bil om det er viktig at en bil med DC feilstrøm ikke skal stoppe den andre bilen fra å lade.

En annen ting jeg lurer på er hvorfor det ikke kan være en type A jordfeilautomat i sikringskapet foran en jordfeilbryter type B på kursen, da skal jordfeilautomat type A i sikringskapet skiftes ut med automatsikring uten jordfeilvern. Det virker ikke logisk siden jordfeilbryter type B før eller etter en jordfeilautomat type A på kursen står for jordfeilvernet og det spiller da ingen rolle om det er en jordfeilautomat type A på kursen som risikerer å være blendet av DC strøm når jordfeilautomaten i dette tilfellet kun trenger å gjøre jobben som overbelasting og kortstluttningsvern mens jordfeilfunksjonenen i jordfeilautomaten type A er irrelevant for jordfeilbeskyttelsen. Det kan jo godt hende at ladestasjonen senere byttes ut med en mer moderne med DC-RCM beskyttelse integrert og da må man i så fall bytte ut automatsikringen med jordfeilautomat type A så ville vært like greit å ha den der fra starten eller?

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Torbjørn
Torbjørn
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Det er tillatt å ha jordfeilvern type B forankoblet type A, men med to 30 mA i serie oppnås ikke selektivitet.

For lading av elbil gir delnorm 722 i NEK 400:2018 mange konkrete krav, og blant annet skal hvert AC tilkoblingspunkt være beskytta av jordfeilvern type B, eller tilsvarende i henhold til avsnitt 722.531.2.3.101.

Er det tillatt med jordfeilvern type B forankoblet og etterkoblet en jordfeilautomat type A på kursen når jordfeilautomatens oppgave da kun er overbelastning og kortstluttningsvern og jordfeilautomatens jordfeilvern er irrelevant når jordfeilvernet da er ivaretatt av Type B vernet?

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Torbjørn
Torbjørn

Unnskyld spammingen, det finnes dessverre ingen redigeringsfunksjon etter posting.

Dette er et utdrag fra hjemmesiden til Besen DC-filter eller Type B jordfeilvern? - Besen Group AS

"Installasjon av ladestasjon med jordfeilvern Type B

Ved installasjon av ladestasjon med innebygget jordfeilvern type B, er det kun behov for en automatsikring type A i sikringsskapet. Det gjør ingenting å ha et type B vern i sikringsskapet, men det er ikke nødvendig. Det anbefales derimot ikke å ære forankoblet en jordfeilbryter type A i sikringsskapet, da dette kan skape problemer for jordfeildeteksjonen. Installerer du en ladestasjon med innebygget type B vern og det er en vanlig jordfeilautomaten type A i sikringsskapet, så bør denne byttes til en automatsikring type A eller dokumenteres at det ikke risikerer kompatibilitetsproblemer mellom vernene."

Finnes det noen dokumentasjon på hvordan det lar seg gjøre at vernene forstyrrer hverandre? Og vil det være noen forskjell på de nye elektroniske jordfeilautomatene type A som kan antas å være aktive på samme måte som en type B jordfeilvern, mens den vanlig jordfeilbryter er passiv med litt elektronikk (2 dioder i Chint) for å løse ut jordfeilbryteren ved jordfeil.

Er det forresten ok med Jordfeilbryter type B først på kursen som kan beskytte flere ladepunkter med en enkelt jordfeilbryter type B hvis det er akseptabelt at alle ladepunkene blir frakoblet ved AC og DC jordfeil på ett av punktene? Har sett dette på offentlige Garo ladepunkter med 1 felles jordfeilbryter type B for dekker 2 stikkontakter som hver er sikret med sin egen automatsikring.

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Torbjørn
Torbjørn

unnskyld nok en "spam"

Jeg fant denne på 2CSC427002B0201.pdf (abb.com) med gode illustrasjoner på forskjellig oppsett.

"In the case of 3-phase charging stations equipped with RCDs type B, it is compulsory that any additional residual current circuit breaker installed upstream (e.g. the distribution circuit) is also type B in order to prevent the blinding phenomenon caused by elevated values of direct earth fault current in RCDs types AC/A/F, that could compromise its proper operation."

Det står at dette er et krav hvis det er 3 fas lader, det står ingenting om dette også gjelder for en/tofas lading på TN og IT nett.

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Torbjørn
Torbjørn

Siste spam her.

En jordfeilbryter type A kan bli blindet av likestrøm mer enn 6mA og en ladestasjon med DC-RCM oppdager slike små ufarlige feil og kobler da fra laderen og derfor er jordfeilbryteren type A trygg som beskyttelse av andre punkter koblet på samme kursen etter jordfeilbryteren type A.

Jordfeilbryter type B slipper igjennom DC jordfeil og bryter ikke før 10 mA som jordfeilbryteren type B anser som farlig. Mellom 6 mA og 10 mA kan jordfeilbryteren type A foran på kursen bli blindet og beskytter da ikke andre punkter etter jordfeilbryteren type A nedover på kursen. Den burde allikevel kunne brukes om det er en jordfeilautomat type A om man kun trenger over overbebelasting og kortsluttnings vernet og den ikke behøver å beskytte andre punkter nedover på kursen når ladestasjonen i enden er beskyttet av jordfeilvern type B eller DC-RCM. Andre punkter koblet mellom jordfeilautomaten type A og jordfeilbryteren type B bør kunne beskyttes av egen jordfeilautomat type A da de ikke vil bli blendet at DC strømmen siden DC strømmen da er på feil siden av jordfeilautomaten vil jeg anta. Noen som vet med sikkerhet, finnes det noe dokumentasjon?

Referanse fra: Type B RCD vs an in-built RDC-DD? What is the difference? - PDL by Schneider Electric

Når det gjelder dokumentasjon for unntak fra kravet om jordfeilbryter type B sies det lite om hvordan det kan gjøres i praksis. Om man har en EVSE i stikkontakten og man bruker jevnlig og den har en DC-RCM og bilen lader uproblematisk uten stopp via AC kontakten så er det en god indikasjon på at bilen er trygg for jordfeilbryter type A. At den lader uproblematisk på kurs med jordfeilbryter type B er ikke godt nok siden feilstrømmen ikke trigger jordfeilbryteren før 10 mA. Da kunne det tenkes at kravet om jordfeilbryten i ladestasjonen hjemme ikke behøver jordfeilbryter type B siden man da kan dokumentrere at bilen ikke har DC jordfeil. Noen synspunkter om det? Eller kjapt måle kursen med multimeteret stilt inn på AC/DC som viser både AC volt og DC volt samtidig men for å kunne gi ut DC strøm må det vel være målbar DC spenning på kursen vil jeg tro. Men tro er ikke god nok dokumentasjon, så noen som vet med sikkerhet om det er innafor?

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Torbjørn
Torbjørn

Korreksjon: Jordfeilbryter type B løser ut på 30 mA på både AC og DC jordfeil, ikke 10 mA som jeg skrev over. Dessuten vil jeg også nevne at DC jordfeilbeskyttelsen også trenger minst 30 volt DC spenning for å fungere. Referanse: 2CSC427002B0201.pdf (abb.com)

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...
Sitat
Torbjørn skrev:

Om jeg tolker det riktig så skal hver bil ha hver sin separate type B jordfeilbryter så om det lades en bil på underfordelingen med  fast ladestasjon og en annen bil lader med EVSE boksen som følger med bilen på stikk kontakten og den mangler DC-RCM så må hver av de to bilene ha hver sin jordfeilbryter type b i underfordelingen selv om det sitter en jordfeilbryter type B i sikringskapet som forskyner/beskytter  underfordelingen. Jeg tenker det ville være klarere om setningen "hvert AC tilkoblingspunkt være beskytta av jordfeilvern type B, eller tilsvarende" heller kunne skrives om til hvert ladepunkt/bil om det er viktig at en bil med DC feilstrøm ikke skal stoppe den andre bilen fra å lade.

En annen ting jeg lurer på er hvorfor det ikke kan være en type A jordfeilautomat i sikringskapet foran en jordfeilbryter type B på kursen, da skal jordfeilautomat type A i sikringskapet skiftes ut med automatsikring uten jordfeilvern. Det virker ikke logisk siden jordfeilbryter type B før eller etter en jordfeilautomat type A på kursen står for jordfeilvernet og det spiller da ingen rolle om det er en jordfeilautomat type A på kursen som risikerer å være blendet av DC strøm når jordfeilautomaten i dette tilfellet kun trenger å gjøre jobben som overbelasting og kortstluttningsvern mens jordfeilfunksjonenen i jordfeilautomaten type A er irrelevant for jordfeilbeskyttelsen. Det kan jo godt hende at ladestasjonen senere byttes ut med en mer moderne med DC-RCM beskyttelse integrert og da må man i så fall bytte ut automatsikringen med jordfeilautomat type A så ville vært like greit å ha den der fra starten eller?

Dette oppfatter jeg som innspill til NK64, og bør rettes dit.
Snart kommer ny NEK 400:2022, og delnorm 722 har vært ute på høring i forkant. Det hadde vært hensiktsmessig å gi dine vurderinger her som innspill ved høringen. Om du ikke hadde mulighet til dette kan du gi innspill på den nye NEK 400:2022 når den er klar (01.07.2022).

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...
Sitat
Torbjørn skrev:

Er det tillatt med jordfeilvern type B forankoblet og etterkoblet en jordfeilautomat type A på kursen når jordfeilautomatens oppgave da kun er overbelastning og kortstluttningsvern og jordfeilautomatens jordfeilvern er irrelevant når jordfeilvernet da er ivaretatt av Type B vernet?

Det avgjørende er at funksjonen til vernene skal ivaretas, uavhengig av hvordan installasjonen er utformet (med ulike vern i serie). Dette er det produsent av vernene som kan gi svar på.

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...
Sitat
Torbjørn skrev:

Unnskyld spammingen, det finnes dessverre ingen redigeringsfunksjon etter posting.

Dette er et utdrag fra hjemmesiden til Besen DC-filter eller Type B jordfeilvern? - Besen Group AS

"Installasjon av ladestasjon med jordfeilvern Type B

Ved installasjon av ladestasjon med innebygget jordfeilvern type B, er det kun behov for en automatsikring type A i sikringsskapet. Det gjør ingenting å ha et type B vern i sikringsskapet, men det er ikke nødvendig. Det anbefales derimot ikke å ære forankoblet en jordfeilbryter type A i sikringsskapet, da dette kan skape problemer for jordfeildeteksjonen. Installerer du en ladestasjon med innebygget type B vern og det er en vanlig jordfeilautomaten type A i sikringsskapet, så bør denne byttes til en automatsikring type A eller dokumenteres at det ikke risikerer kompatibilitetsproblemer mellom vernene."

Finnes det noen dokumentasjon på hvordan det lar seg gjøre at vernene forstyrrer hverandre? Og vil det være noen forskjell på de nye elektroniske jordfeilautomatene type A som kan antas å være aktive på samme måte som en type B jordfeilvern, mens den vanlig jordfeilbryter er passiv med litt elektronikk (2 dioder i Chint) for å løse ut jordfeilbryteren ved jordfeil.

Er det forresten ok med Jordfeilbryter type B først på kursen som kan beskytte flere ladepunkter med en enkelt jordfeilbryter type B hvis det er akseptabelt at alle ladepunkene blir frakoblet ved AC og DC jordfeil på ett av punktene? Har sett dette på offentlige Garo ladepunkter med 1 felles jordfeilbryter type B for dekker 2 stikkontakter som hver er sikret med sin egen automatsikring.

Det er den enkelte produsent av ladestasjoner som må svare for at deres utstyr ivaretar aktuelle utstyrsnormer, som beskrevet i NEK 400.
Det er også den enkelte produsent som må svare for om en løsning, som de eventuelt beskriver som akseptabel, er innenfor alle krav i fel og NEK 400.

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...
Sitat
Torbjørn skrev:

unnskyld nok en "spam"

Jeg fant denne på 2CSC427002B0201.pdf (abb.com) med gode illustrasjoner på forskjellig oppsett.

"In the case of 3-phase charging stations equipped with RCDs type B, it is compulsory that any additional residual current circuit breaker installed upstream (e.g. the distribution circuit) is also type B in order to prevent the blinding phenomenon caused by elevated values of direct earth fault current in RCDs types AC/A/F, that could compromise its proper operation."

Det står at dette er et krav hvis det er 3 fas lader, det står ingenting om dette også gjelder for en/tofas lading på TN og IT nett.

Igjen, den enkelte produsent må selv stå for sine anbefalinger/løsninger.

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...
Sitat
Torbjørn skrev:

Siste spam her.

En jordfeilbryter type A kan bli blindet av likestrøm mer enn 6mA og en ladestasjon med DC-RCM oppdager slike små ufarlige feil og kobler da fra laderen og derfor er jordfeilbryteren type A trygg som beskyttelse av andre punkter koblet på samme kursen etter jordfeilbryteren type A.

Jordfeilbryter type B slipper igjennom DC jordfeil og bryter ikke før 10 mA som jordfeilbryteren type B anser som farlig. Mellom 6 mA og 10 mA kan jordfeilbryteren type A foran på kursen bli blindet og beskytter da ikke andre punkter etter jordfeilbryteren type A nedover på kursen. Den burde allikevel kunne brukes om det er en jordfeilautomat type A om man kun trenger over overbebelasting og kortsluttnings vernet og den ikke behøver å beskytte andre punkter nedover på kursen når ladestasjonen i enden er beskyttet av jordfeilvern type B eller DC-RCM. Andre punkter koblet mellom jordfeilautomaten type A og jordfeilbryteren type B bør kunne beskyttes av egen jordfeilautomat type A da de ikke vil bli blendet at DC strømmen siden DC strømmen da er på feil siden av jordfeilautomaten vil jeg anta. Noen som vet med sikkerhet, finnes det noe dokumentasjon?

Referanse fra: Type B RCD vs an in-built RDC-DD? What is the difference? - PDL by Schneider Electric

Når det gjelder dokumentasjon for unntak fra kravet om jordfeilbryter type B sies det lite om hvordan det kan gjøres i praksis. Om man har en EVSE i stikkontakten og man bruker jevnlig og den har en DC-RCM og bilen lader uproblematisk uten stopp via AC kontakten så er det en god indikasjon på at bilen er trygg for jordfeilbryter type A. At den lader uproblematisk på kurs med jordfeilbryter type B er ikke godt nok siden feilstrømmen ikke trigger jordfeilbryteren før 10 mA. Da kunne det tenkes at kravet om jordfeilbryten i ladestasjonen hjemme ikke behøver jordfeilbryter type B siden man da kan dokumentrere at bilen ikke har DC jordfeil. Noen synspunkter om det? Eller kjapt måle kursen med multimeteret stilt inn på AC/DC som viser både AC volt og DC volt samtidig men for å kunne gi ut DC strøm må det vel være målbar DC spenning på kursen vil jeg tro. Men tro er ikke god nok dokumentasjon, så noen som vet med sikkerhet om det er innafor?

Du bør avvente nye NEK 400:2022.
Deretter bør du, om du har spørsmål, rette disse til NK64, som FAQ hit; https://www.nek.no/standarder/faq/?opentab=nek-400.

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Torbjørn
Torbjørn

Nå er reglene rundt dette kommet i NEK400:2022

531.2.3.3.2 Valg av type strømstyrt jordfeilvern koblet i serie:

Hvor et strømstyrt jordfeilvern Type A, Type F eller Type B er montert i serie med et annet strømstyrt jordfeilvern er følgende kombinasjoner mulige:

Nedstrøms Type A, Oppstrøms Type A, Type B eller Type F
Nedstrøms Type B, Oppstrøms Type B
Nedstrøms Type F, Oppstrøms Type F eller Type B

Dvs. står det montert en Jordfeilbryter Type B i sikringskapet kan det være en Jordfeilbryter/jordfeilautomat type A i laderen ute men ikke omvendt. Ratio ladestasjoner levert med jordfeilbryter type B i ladestasjonen kan ifølge reglene ikke være koblet til en jordfeilbryter/jordfeilautomat type A i sikringskapet da må den byttes ut til en automatsikring uten jordfeilvern. 

Hva som er tenkt rundt dette er nok at jordfeilbryter type A som regel er brukt foran en rekke automatsikringer på flere kurser.

Det burde kanskje være egne regler for jordfeilvern på en dedikert kurs til elbil hvis jordfeilvernet er en jordfeilautomat type A og man kan se bort fra jordfeilbeskyttelsen siden den er uansett er beskyttet av jordfeilbryter type B nedstrøms hvis formålet med jorfeilautomaten i sikringskapet kun er overbelastning/kortstluttningsvern.

Om det er montert en jordfeilautomat type A i sikringskapet på en egen kurs til elbilen og ladeboksen inneholder en jordfeilbryter type B og jordfeilautomaten i sikringskapet da kun behøver å fungere som en automatsikring er jordfeilbryter type A delen i jordfeilautomaten ikke er relevant i sammenhengen og dette er tvilsomt at utgjør noen negativ effekt for elsikkerheten. Men dette er altså ikke tillatt så derfor vil det bli feil ved elkontroll. Dette er nok flisespikkeri men synd for de som eventuelt har denne kombinasjonen om de skulle få feil på elkontrollen og måtte gjøre om på dette.

Hva tenker dere andre om dette er verdt et innspill til NEK?

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Torbjørn
Torbjørn
Sitat
Anonym skrev:

Kan en ha jordfeilbryter type B 30mA til å forsyne en underfordeling i garasje med type A 30mA jordfeil automater? Kan en også sette opp en vanlig stikk til lading av elbil i denne underfordelingen vis den har en seperat Jordfeil bryter type A 30mA i forkant av ladepunktet ? 

Til trådstarter: Kan en ha jordfeilbryter type B 30mA til å forsyne en underfordeling i garasje med type A 30mA jordfeil automater?

Det er tillatt ifølge NEK400:2022

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...

Re: Jordfeilbryter underfordeling og El bil lad...
Sitat
Torbjørn skrev:

Nå er reglene rundt dette kommet i NEK400:2022

531.2.3.3.2 Valg av type strømstyrt jordfeilvern koblet i serie:

Hvor et strømstyrt jordfeilvern Type A, Type F eller Type B er montert i serie med et annet strømstyrt jordfeilvern er følgende kombinasjoner mulige:

Nedstrøms Type A, Oppstrøms Type A, Type B eller Type F
Nedstrøms Type B, Oppstrøms Type B
Nedstrøms Type F, Oppstrøms Type F eller Type B

Dvs. står det montert en Jordfeilbryter Type B i sikringskapet kan det være en Jordfeilbryter/jordfeilautomat type A i laderen ute men ikke omvendt. Ratio ladestasjoner levert med jordfeilbryter type B i ladestasjonen kan ifølge reglene ikke være koblet til en jordfeilbryter/jordfeilautomat type A i sikringskapet da må den byttes ut til en automatsikring uten jordfeilvern. 

Hva som er tenkt rundt dette er nok at jordfeilbryter type A som regel er brukt foran en rekke automatsikringer på flere kurser.

Det burde kanskje være egne regler for jordfeilvern på en dedikert kurs til elbil hvis jordfeilvernet er en jordfeilautomat type A og man kan se bort fra jordfeilbeskyttelsen siden den er uansett er beskyttet av jordfeilbryter type B nedstrøms hvis formålet med jorfeilautomaten i sikringskapet kun er overbelastning/kortstluttningsvern.

Om det er montert en jordfeilautomat type A i sikringskapet på en egen kurs til elbilen og ladeboksen inneholder en jordfeilbryter type B og jordfeilautomaten i sikringskapet da kun behøver å fungere som en automatsikring er jordfeilbryter type A delen i jordfeilautomaten ikke er relevant i sammenhengen og dette er tvilsomt at utgjør noen negativ effekt for elsikkerheten. Men dette er altså ikke tillatt så derfor vil det bli feil ved elkontroll. Dette er nok flisespikkeri men synd for de som eventuelt har denne kombinasjonen om de skulle få feil på elkontrollen og måtte gjøre om på dette.

Hva tenker dere andre om dette er verdt et innspill til NEK?

Du står fritt til å spille inn dette til NK64, som beskrevet tidligere i denne tråden. Om det har noen hensikt (om det blir tatt til følge) kan ikke jeg svare sikkert på, men mest trolig ikke. Sannsynlig svar er at prosjekterende må dokumentere løsninger som avviker fra NEK 400, i henhold til fel § 10.

Løsningen NEK 400 beskriver er B foran B, eller dobbelisolert foran B.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor