Jording av generatorJording av generator

Jording av generator

FD
FD

Dersom du skal ha en 400 V reservekraftgenerator som en alternativ strømkilde til nettforsyning (som da kobler inn ved nettutfall og forsyner deler av lasten) tolker jeg NEK400-3, avsnitt 303.2.1.2 slik at man da må koble generatorens nøytralpunkt direkte til PEN punktet i byggets hovedfordeling. Dersom generatoren da ikke mater hovedfordelingen, men er tilkoblet en underfordeling, vil det da vel si at man må trekke en ubrutt PEN-leder fra generatorens nullpunkt direkte til hovedfordelingen, og videre en ubrutt N-leder fra hovedfordeling tilbake til generatoromkoblingen i underfordelingen (se også NEK400-4-44, avsnitt 444.4.7)?

Re: Jording av generator

Re: Jording av generator

Du forstår dette rett. Se også avsnitt 551.2.301 i NEK 400:2018.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor