Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Jording av lokalt opplagte metalliske vannrør.

Jording av lokalt opplagte metalliske vannrør.

David Hansen
David Hansen

Hei!

Jeg går kontroll for kunde for å etterse at ting er i orden på det elektriske. Jeg føler meg rimelig oppegående på mye, men jording av annen ledende del og hvordan dette bør gjøres/kontrolleres i praksis på gamle bygg som er rehabilitert i ny tid og er uoversiktlige, syns jeg er vanskelig. Det er et område jeg stadig føler meg usikker på. Det gjelder anlegg der store deler av røranlegget er utført både i plast og metall/kobber. (Ser det ofte i bolig også, men her er det lettere å forstå oppbyggingen og faremomentene)

Scenariene jeg møter er mange, men det som går igjen er at anlegget er stykket opp med mange meter plast, noen meter metall, tilbake til plast etc. Ofte ingen annen utjevning en at det er slengt en utjevningsleder på innkommende bit. Er rør inn byttet til plast, men videre rør i metall, er jordingen på plass på videregående metallrør. 
Er rør inn i metall, men rør videre i plast, er innkommende rør jordet.
Men svært svært sjeldent er resten av anlegget videre inn i bygget fulgt opp med jording. Her har rørleggeren bare slått seg løs alene og byttet frem og tilbake mellom metall og plast.
Jeg gjør ofte målinger for og se hvorvidt disse rørene er mer eller mindre en 10kohm (annen ledende del). Ofte har de jordpotensiale som er tilført via en VVB beskyttelsesleder, pumper, kontakt med ventilasjonsrør, jordede kabelbruer, armeringsjern etc, men de har ofte ingen egen opplagt jordleder for utjevning.
Dette er uansett godt gjemt bort, og vanskelig å finne på en kontroll.
Hva om det blir brudd i beskyttelsesleder til det elektriske utstyret som gir disse rørene jordpotensiale, og det blir feil på utstyret, da får man et særs skummelt scenarie der hele den biten av vannrør i metall kan få et potensiale mot jord. Disse rørene kan feks gå inn i et stort dusjanlegg. Ofte er det vanskelig å visuelt påvise utjevningsledere i slike anlegg, da det ligger innstøpt/innbygget osv. Man måler et jordpotensiale i rørene, men aner ingen ting om hvor det kommer fra.
Ofte er det også svært vanskelig å vite hvor mye annet i bygget som er jordet.
I slike tilfeller bør vel en egen utjevningsleder legges, jeg skjønner ikke at man tørr annet?
Det er såpass store deler av anlegget som er knyttet sammen i metalliske rør, at en feil et sted kan få store konsekvenser i andre deler av bygget. Ofte er kurser i de skumleste sonene som dusj etc oppgradert med jordfeilbryter ja, men andre deler av bygget uten jordfeilbryter, og en feil kan like gjerne komme herfra og spres videre i rørene til dusjanlegg etc. 

Til eksempel kan det være plast rør inn i bygget, mens 80 prosent av anlegget videre er i metall. Ofte er det om hverandre i stor utstrekning. De lokale kobberrørene kan gå ned i et fuktig betong dekke og inneha et jordpotensiale, de kan ligge inntil andre rør og konstruksjoner som gjør at de innehar et potensiale. Andre lokale opplagte kobberrør har ikke jordpotensiale da det ligger plast rør mellom disse og de som har jordpotensiale. Samt at de ligger i tørre vegger. Et sant virrvarr, ofte skjult i vegger, tak og gulver. Vi snakker nesten alltid om eldre bygg som har blitt rehabilitert, hvor deler av vannrørene har blitt byttet ut, men ikke alt. Likeledes kan det være kobber rør inn, som går over til plast, som så går tilbake til metallisk. 
I slike anlegg finner jeg ofte små spenninger på mellom 0.2 - 5v når jeg måler mellom en stikk sin jord, og kraner. Selv om rørene har mer en 10kohm til jord. 
Et tilfelle jeg var borti kunne jeg ikke måle mindre en 10kohm til jord på de lokalt opplagte vannrørene, men rørene gikk ned i betonggulvet i dusjen, som jeg vet var fuktig og hadde godt grunnlag for et jordpotensiale. Fase til rørene gav riktig nok som jeg trodde 137V, som er det jeg forventet. Da ble jeg usikker på om jeg kan stole på målingene mine om å utelukke annen ledende del med multimeteret mitt og resistansmåling. 
Hvis det faktisk blir feil i anlegget kan jo den andre ledende delen bli påtrykket 230v fasespenning, som mye lettere slår igjennom resistansen til jord, en et multimeter klarer gjøre. Da ha jeg tenkt at å bruke meggeren innstilt på 250v burde være bedre, men denne oppgir jo ikke så lave resistanser som 10kohm. Hvilket instrument og type måling er rett å bruke for å utelukke at en ledende del er annen ledende del?
Er det satt noen krav til hva slags instrument man foretar slike målinger med?
Har dere noen gode råd å komme med. Hvordan bør slike anlegg etterkontrolleres. Og hvilke føringer bør man gi kunden. Hva gjør dere når det kommer til slike anlegg, det må da være fler som har sett slike anlegg og hvordan det veksles mellom metall og plastrør, samt at det ikke er strekt jording til alle metalliske grupper med rør. Og ikke minst hvordan foreta en god nok måling man kan stole på?

Re: Jording av lokalt opplagte metalliske vannrør.

Re: Jording av lokalt opplagte metalliske vannrør.

Ett tips: Du bør skrive kortere. Det er vanskelig å få svar på en så lang tekst (det er en hel jobb bare å lese igjennom :-).

Til ditt siste spørsmål først. Hvilken type instrument som er best egna bør du avklare med din leverandør.

Som du vet skal anlegg kontrolleres med bakgrunn i de myndighetskrav som gjaldt da det ble installert, samt ut i fra aktuelle krav på tidspunkt for endringer/utvidelser.

Etter dagens krav gjelder avsnitt 411.3.1.2 i NEK 400:2018 for utjevning av andre ledende deler (som metalliske tilførselsrør til bygningen), og det er ikke krav til/nødvendig med utjevning av rør om disse ikke er metallisk sammenhengende. Det er altså ikke nødvendig å utjevne kobberrør montert nedstrøms plastrør.

I denne sammenheng er det viktig å merke seg avsnitt 701.411.3.1.2.301 i NEK 400:2018. Ved endringer i baderom skal det etableres lokale tilleggsutjevningsforbindelser om dagens krav i 411.3.1.2 ikke er ivaretatt.

Som du beskriver er det ofte vanskelig å få full oversikt i gamle anlegg, men det virker på meg som du gjør grundige vurderinger, og utøver godt skjønn. Det er ingen som kan forlange mer.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor