Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Jording bolig

Jording bolig

Peder
Peder

Ny bolig skal jordes med ringjord, og et jordspyd som dypjordelektrode. Avgreining til jordspyd presses på ringjord. Bolig skal utføres med tilknytningsskap iht NEK 399. Anser da jordskinne i tilknytningsskap som installasjonens hovedjordskinne. Ringjord (cu wire 25mm2) kobles direkte til jordskinne i tilknytningsskap, og jordskinne i sikringsskap hovedutjevnes gjennom PE-leder i inntakskabel. Det er da ikke nødvendig å føre egen jordleder fra ringjord inn i bygning, men er det feil å gjøre det? Tenker f.eks ved måling av overgangsmotstand til jord. Da må evt to jordledere frakobles (både i sikringsskap og tilknytningsskap)

Re: Jording bolig

Elektro
Elektro

Jordingssystemet er veldig forskjellig fra de ulike nettsystemene. IT eller TN du har?

Re: Jording bolig

Peder
Peder

Denne boligen skal tilknyttes et TN-nett. Forskjellen på krav til jordelektrode i TN og IT nett, går vel i prinsippet ut på hva som må utjevnes? Og da primært om avløpsrør i plast skal utjevnes eller ikke. Ser jo at det er viktigere med lav overgangsmotstand mot jord i et IT-nett, men i prinsippet stilles vel samme krav til jordelektrode i TN-nett i tilfelle brudd i PEN-leder?

Ifølge NEK399 er det vel et krav at hovedjordskinne skal etableres i tilknytningsskap, og da bør kanskje jordelektrode tilkobles kun her?

Re: Jording bolig

Elektro
Elektro

Store forskjeller egentlig, men lite forskjell på hvordan folk utfører dette.

For TN skal alt tilkobles en plass. 

Re: Jording bolig

Re: Jording bolig
Sitat
Peder skrev:

Ny bolig skal jordes med ringjord, og et jordspyd som dypjordelektrode. Avgreining til jordspyd presses på ringjord. Bolig skal utføres med tilknytningsskap iht NEK 399. Anser da jordskinne i tilknytningsskap som installasjonens hovedjordskinne. Ringjord (cu wire 25mm2) kobles direkte til jordskinne i tilknytningsskap, og jordskinne i sikringsskap hovedutjevnes gjennom PE-leder i inntakskabel. Det er da ikke nødvendig å føre egen jordleder fra ringjord inn i bygning, men er det feil å gjøre det? Tenker f.eks ved måling av overgangsmotstand til jord. Da må evt to jordledere frakobles (både i sikringsskap og tilknytningsskap)

Du har oppfattet dette helt rett (i begge innleggene dine). Begge løsninger som du beskriver er greie.

Det kan være flere hovedjordskinner i en installasjon, og det viktige her er at alt utjevnes.

Re: Jording bolig

Truls
Truls

Om tversnitt på kabel mellom tilknytningsskap og sikringsskap er 4mm, må man da legge opp en separat utjavning?

Re: Jording bolig

Re: Jording bolig

Ja, utjevningsleder skal ikke være mindre enn 6 mm^2 Cu.

Re: Jording bolig

Elektro
Elektro

Ved TN anlegg i bolig er det ikke krav til Ringjord men jordspyd i nærhet av overspenningsvern.

Re: Jording bolig

Re: Jording bolig

Normen stiller ikke krav til en spesifikk type jordelektrode, ref. avsnitt 542.2.3 i NEK 400:2018, og type jordelektrode har dessuten ingen relevans relatert til spørsmålet fra Truls.

For TN gjelder ikke krav til dekningsområde, og det vil ofte være tilstrekkelig med en dypjordelektrode (som f.eks. et jordspyd) nær overspenningsvernet.

Re: Jording bolig

Adrian
Adrian
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Normen stiller ikke krav til en spesifikk type jordelektrode, ref. avsnitt 542.2.3 i NEK 400:2018, og type jordelektrode har dessuten ingen relevans relatert til spørsmålet fra Truls.

For TN gjelder ikke krav til dekningsområde, og det vil ofte være tilstrekkelig med en dypjordelektrode (som f.eks. et jordspyd) nær overspenningsvernet.

Gjelder dette også ved innstalasjon i næringsbygg?

Re: Jording bolig

Re: Jording bolig

Ja, men husk at for store næringsbygg (både i forhold til grunnflate og ved mange etasjer) vil det være behov for tilleggsutjevningsforbindelser.

Re: Jording bolig

El
El

Hva begrunner du det med?

Re: Jording bolig

Re: Jording bolig

Er usikker på hva du vil jeg skal begrunne, men ja er i grunnen nok som svar i mitt forrige innlegg..

Resten av svaret var ment som en tilleggsopplysning, og her var jeg upresis i valg av begrep.

Det er/var uheldig å benytte begrepet tilleggsutjevningsforbindelser, og det jeg mente var ekstra utjevningsforbindelser f.eks. i annenhver etasje, samt mellom ytterpunkter av en stor flate/etasje.

Ved TN er et sammenhengende jordingssystem, med god kontinuitet i alle forbindelser, det som er avgjørende. Mens det ved IT i tillegg er krav til Ub < 50 V (når ikke krav til utkobling av 1. jordfeil), samt at hele installasjonen er innenfor jordelektrodens dekningsområde.

Re: Jording bolig

ErkOi
ErkOi

I et nytt rekkehus på 5-6 boenheter og TN-C-S, er det noen som har konkludert med at det er nok med jordspyd i enden av rekka og overspenningsvern kun i NEK399 skapet på enden. (Målerne til alle boligene er i NEK399-skapet).
Men holder dette i forhold til kravet om overspenningsvern og lengde fra installasjonen?

Re: Jording bolig

Re: Jording bolig
Sitat
ErkOi skrev:

I et nytt rekkehus på 5-6 boenheter og TN-C-S, er det noen som har konkludert med at det er nok med jordspyd i enden av rekka og overspenningsvern kun i NEK399 skapet på enden. (Målerne til alle boligene er i NEK399-skapet).
Men holder dette i forhold til kravet om overspenningsvern og lengde fra installasjonen?

Avsnitt 443.3.1 i NEK 400:2018 skal ivaretas; alle installasjoner skal være beskytta av overspenningsvern.

Om beskyttelsen er ivaretatt må prosjekterende avgjøre, og gjerne i samråd med produsenten av overspenningsvernet.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor