Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kabelvern

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Kabelvern

Atle Jan Westrheim
Atle Jan Westrheim
Hvilke krav er til kabelvern brukt på kabel i grøft i mindre enn en halv meters dybde på privat grunn ? Finnes det en norm ?

Re: Kabelvern

Forumleder
Forumleder
NEK 400 818 Installasjoner i det fri

Punkt 818.52. Utførelse og installasjon av ledningssystemer

Kabler i jorden skal vanligvis ligge i en dybde på minst 0,5 m.
Hvor det på privat område vil være uforholdsmessig vanskelig å få lagt kabel i slik dybde, tillates forlegning i 0,2 m dybde, forutsatt at kabelen er beskyttet av kabelvern.

I Veiledningen til dette punktet står det følgende:

Med kabelvern menes plastrør, plastplater, impregnerte trebord etc.

Krav til testing har vi hentet fra Forskrift for elektriske anlegg - forsyningsanlegg (FEA-F).

Bilag 2 i FEA-F side 289 er det en bestemmelse for prøving av kabeloverdekingplater/-bord-rimelige vern.

Fra Industriplast A.S ved Arne Opheim har vi fått følgende opplysning:

Kabelrør godkjennes i h.h.t. Ref Publ. nr.9 jak (2/91), "Kravspesifikasjoner for kabelrør - fremføring og beskyttelse av elkabler i jord".

Godkjenning utstedes av akkreditert prøveinstitusjon som tester produktene mot regelverket

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor