Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Krav til innstallatør

Krav til innstallatør

Elektro
Elektro

Hvilke krav stilles det til en fabrikk som har en egen elektriker. Kan denne personen utbedre feil på elektriske anlegg og maskiner uten at det er en installatør i bedriften?

Re: Krav til innstallatør

Re: Krav til innstallatør

Følgende fremgår av FEK § 7 tredje avsnitt:
Den som har det faglige ansvaret for drift og vedlikehold av arbeidsgiverens egne lavspenningsanlegg eller små, enkle høyspenningsanlegg, skal oppfylle kravene i første ledd eller ha relevant fagbrev for de aktuelle arbeidsoppgavene og tre års relevant praksis fra de anleggstyper som fagbrevet omfatter.

Virksomheten må dessuten registreres i Elvirksomhetsregisteret i henhold til FEK § 3, samt forholde seg til andre relevante krav i FEK (som §§ 5 og 6). Se hele FEK her; https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-19-739.

Se også avklaringer fra side 10 i Elsikkerhet 92 her; https://www.dsb.no/globalassets/d...erhet-magasinet/elsikkerhet-92-1.pdf.

Re: Krav til innstallatør

Elektro
Elektro

Takk for svar.

Gjelder disse reglene også for maskinanlegget under maskinforeskriften eller er det bare for el-anlegget frem til tilkobling av maskin.

Eksempelvis at en motor ryker på maskinen og den blir byttet av bedriftens egne personell, gjelder samme kravene som du beskriver?

Re: Krav til innstallatør

Re: Krav til innstallatør
Sitat
Elektro skrev:

Takk for svar.

Gjelder disse reglene også for maskinanlegget under maskinforeskriften eller er det bare for el-anlegget frem til tilkobling av maskin.

Eksempelvis at en motor ryker på maskinen og den blir byttet av bedriftens egne personell, gjelder samme kravene som du beskriver?

DSB har avklart dette fra side 5 i Elsikkerhet 81; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet-81.pdf.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor