Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Kvadrat jordledning

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Kvadrat jordledning

Bj
Bj
Hvis en bruker 100ma jf.bryter foran en hel
boliginstalasjon,kan en da redusere kvadratet
på Pn(skjult anlegg)jordledning på feks 25a,6MM2
komfyrkurs?

Re: Kvadrat jordledning

Forumleder
Forumleder
543 i NEK 400 omhandler krav/bestemmelser for tverrsnitt for beskyttelsesledere. Det mest vanlige vil være å velge tverrsnitt for beskyttelsesledere i henhold til tabell 54 F. Tabellen angir at fase- og beskyttelsesledere skal ha samme tverrsnitt til og med 16 mm2. Dette gjelder når fase- og beskyttelsesledere har samme ledermateriale.

Man kan også bestemme tverrsnitt på beskyttelsesledere ved å benytte formelen i punkt 543.1.1. Dersom det beregnede tverrsnitt gir mindre tverrsnitt enn normalt, må det også kontrolleres beskyttelse mot elektrisk støt. Vi anbefaler at det benyttes et dataprogram som kontrollerer og beregner at alle beskyttelsestiltakene blir oppfylt. Nelfo har utviklet et databeregningsprogram (FEBDOK) som kan benyttes for beregninger av redusert tverrsnitt på beskyttelsesledere.

Vi vil også nevne at i følge tabell 52 J er minste tillatte tverrsnitt 1,5 mm2.

Ett annet moment som må vurderes er de termiske og mekaniske påkjenningene beskyttelseslederen kan bli utsatt for, ved en eventuell jord- og kortslutning.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor