Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Petter Nilsen
Petter Nilsen

Det selges LED lysrør beregnet for å sette direkte inn i armaturer uten å gjøre noen endring på selve armaturen. Det eneste du gjør er å benytte medfølgende "tennere" til LED rørene som enten er en lask eller sikring. Dette er eksempelvis armaturer med magnetisk balast og du får da denne balasten i serie med LED røret.

Og til poenget... Produsentene av LED lysrør sier det er lov å benytte deres produkt i armaturer og produsenten av armaturer sier det ikke er lov å bruke LED rør i deres armaturer.

Hvordan kan det selges LED lysrør dersom ingen armaturerprodusenter godkjenner at dette blir benyttet i deres armaturer?

Jeg er klar over at armaturprodusenten har all makt dersom deres bruksanvisning sier at det kun skal benyttes ordinære lysstoffrør i deres produkt.

Hvorfor har ikke DSB kommet på banen med noe forbud mot bruken av LED rør i tilfellet?

Noen som vet noe konkret om hva som skal til for at man kan benytte LED rør bortsett fra å få dokumentert tillatelse fra produsenten for det kan man bare glemme.

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Trikk
Trikk

Vi har hatt samme diskusjon frem og tilbake her på jobben, men ingen har klart å finne noen lovtekst som sier at det er forbudt å sette i et LED rør i en armatur.

Eksempelvis en armatur er oppgitt i prod. spec 2x58W lysrør, men ingen tekst som forbyr innsetting av andre lyskilder.

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Her har du alle svarene selv.

Ønsker du å gå videre med saken må du rette en henvendelse til DSB.

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Hentet fra Elsikkerhet nr 77:2010 side 12-13 

https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet_77.pdf

Bytte av lyskilde fra tradisjonelle lysstoffrør til LED lysstoffrør i eksisterende armatur

Bytte av lyskilde fra tradisjonelle lysstoffrør til LED lysstoffrør i eksisterende armatur Lysdioder (LED) er elektroniske halvledere som sender ut lys når det går strøm i gjennom. Lysdioder benyttes etter hvert til forskjellige belysningsformål, og er i mange tilfeller et energieffektivt og robust alternativ til tradisjonelle lyskilder. Det har den senere tid blitt utviklet LED lysstoffrør som kan monteres i eksiterende armaturer. Ved bytte til LED lysstoffrør kan det kreve ombygning av armaturen. Ofte kommer spørsmål om hvem som er ansvarlig for sikkerheten til produktet når det blir gjort modifikasjoner

Ansvarsforhold ved ombygging av armatur til LED belysning

Generelt gjelder: Fabrikant er ansvarlig for at armatur er i overensstemmelse med direktivets krav når det plasseres på markedet første gang. Det forutsettes at armatur brukes i overensstemmelse med fabrikantens beskrivelse for installasjon, bruk og vedlikehold. Endres armatur er det den som gjennomfører ombygningen som er ansvarlig for sikkerheten i forbindelse med ombygging.

 

Tar man det konkrete eksempelet med modifisering av armatur til ny type lyskilde må man skille på hvor i livsløpet armaturen befinner seg.

 

1.           Modifisering av armatur før markedsføring

2.           Modifisering av armatur som allerede er ute på markedet

(etter førstegangs markedsføring).

Modifisering av armatur før markedsføring.

Dersom en fabrikant/importør bygger om en armatur til en annen belysningskilde enn det den er konstruert for, blir den å anse som et nytt produkt med tilhørende forpliktelser.

 Modifisering av armatur som allerede er ute på markedet.

Dersom en ny type lyskilde markedsføres og bruk av denne lyskilden krever en ombygning av eksisterende armatur er det lyskildefabrikantens ansvar at alle relevante opplysninger om sikker installasjon, bruk og vedlikehold skal leveres sammen med lyskilden. Lyskildefabrikanten må også opplyse om at gammel merking må fjernes, og at ny riktig merking må påføres armaturen. Følges monteringsanvisning og veiledning fra lyskildeprodusent, har den som gjennomfører ombyggingen oppfylt sitt ansvar.

Dersom modifikasjonen er av en slik art at det krever kvalifikasjoner i henhold til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk så må en registrert installasjonsvirksomhet utføre endringen.

Lyskildefabrikanten er i tillegg ansvarlig for å ha gjennomført en risikovurdering hvor det sikres at det ikke er fare i forbindelse med bruk av andre typer lyskilder etter at armaturen er modifisert. For eksempel hvis det er mulig å sette inn et tradisjonelt lysstoffrør i den modifiserte armatur skal dette ikke utgjøre fare.

Sikkerhet ved bytte av LED lysstoffrør.

DSB har blitt gjort oppmerksom på at det er oppdaget problemer ved montering av LED lysstoffrør i eksisterende armatur. Når kun den ene tilkoblingspluggen til LED lysstoffrøret er satt inn i holderen på armaturen, så kan pluggen i andre enden av lysstoffrøret være spenningssatt dersom røret blir vridd en ½ omdreining. Det vil være berøringsfare som er uakseptabel i henhold til krav i forskrift om elektrisk utstyr.

(Dette gjelder ikke tradisjonelt lysstoffrør, da de ikke tenner før begge ender på røret er tilkoblet).

Oppdages det slike produkter på markedet bes det om å sende en bekymringsmelding via www.dsb.no 

https://www.farligeprodukter.no/innmelding/bekymring

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Takk for innspill Ole Petter!

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Trikk
Trikk
Sitat
Ole Petter Sørensen skrev:

Hentet fra Elsikkerhet nr 77:2010 side 12-13 

https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet_77.pdf

Bytte av lyskilde fra tradisjonelle lysstoffrør til LED lysstoffrør i eksisterende armatur

Bytte av lyskilde fra tradisjonelle lysstoffrør til LED lysstoffrør i eksisterende armatur Lysdioder (LED) er elektroniske halvledere som sender ut lys når det går strøm i gjennom. Lysdioder benyttes etter hvert til forskjellige belysningsformål, og er i mange tilfeller et energieffektivt og robust alternativ til tradisjonelle lyskilder. Det har den senere tid blitt utviklet LED lysstoffrør som kan monteres i eksiterende armaturer. Ved bytte til LED lysstoffrør kan det kreve ombygning av armaturen. Ofte kommer spørsmål om hvem som er ansvarlig for sikkerheten til produktet når det blir gjort modifikasjoner

Ansvarsforhold ved ombygging av armatur til LED belysning

Generelt gjelder: Fabrikant er ansvarlig for at armatur er i overensstemmelse med direktivets krav når det plasseres på markedet første gang. Det forutsettes at armatur brukes i overensstemmelse med fabrikantens beskrivelse for installasjon, bruk og vedlikehold. Endres armatur er det den som gjennomfører ombygningen som er ansvarlig for sikkerheten i forbindelse med ombygging.

 

Tar man det konkrete eksempelet med modifisering av armatur til ny type lyskilde må man skille på hvor i livsløpet armaturen befinner seg.

 

1.           Modifisering av armatur før markedsføring

2.           Modifisering av armatur som allerede er ute på markedet

(etter førstegangs markedsføring).

Modifisering av armatur før markedsføring.

Dersom en fabrikant/importør bygger om en armatur til en annen belysningskilde enn det den er konstruert for, blir den å anse som et nytt produkt med tilhørende forpliktelser.

 Modifisering av armatur som allerede er ute på markedet.

Dersom en ny type lyskilde markedsføres og bruk av denne lyskilden krever en ombygning av eksisterende armatur er det lyskildefabrikantens ansvar at alle relevante opplysninger om sikker installasjon, bruk og vedlikehold skal leveres sammen med lyskilden. Lyskildefabrikanten må også opplyse om at gammel merking må fjernes, og at ny riktig merking må påføres armaturen. Følges monteringsanvisning og veiledning fra lyskildeprodusent, har den som gjennomfører ombyggingen oppfylt sitt ansvar.

Dersom modifikasjonen er av en slik art at det krever kvalifikasjoner i henhold til forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk så må en registrert installasjonsvirksomhet utføre endringen.

Lyskildefabrikanten er i tillegg ansvarlig for å ha gjennomført en risikovurdering hvor det sikres at det ikke er fare i forbindelse med bruk av andre typer lyskilder etter at armaturen er modifisert. For eksempel hvis det er mulig å sette inn et tradisjonelt lysstoffrør i den modifiserte armatur skal dette ikke utgjøre fare.

Sikkerhet ved bytte av LED lysstoffrør.

DSB har blitt gjort oppmerksom på at det er oppdaget problemer ved montering av LED lysstoffrør i eksisterende armatur. Når kun den ene tilkoblingspluggen til LED lysstoffrøret er satt inn i holderen på armaturen, så kan pluggen i andre enden av lysstoffrøret være spenningssatt dersom røret blir vridd en ½ omdreining. Det vil være berøringsfare som er uakseptabel i henhold til krav i forskrift om elektrisk utstyr.

(Dette gjelder ikke tradisjonelt lysstoffrør, da de ikke tenner før begge ender på røret er tilkoblet).

Oppdages det slike produkter på markedet bes det om å sende en bekymringsmelding via www.dsb.no 

https://www.farligeprodukter.no/innmelding/bekymring

Det som det refereres til er gammelt. Det selges ikke lenger LED lysrør med tilkobling i hver ende. En armatur trenger heller ingen ombygging for LED lysrør.

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer
Sitat
Trikk skrev:

Vi har hatt samme diskusjon frem og tilbake her på jobben, men ingen har klart å finne noen lovtekst som sier at det er forbudt å sette i et LED rør i en armatur.

Eksempelvis en armatur er oppgitt i prod. spec 2x58W lysrør, men ingen tekst som forbyr innsetting av andre lyskilder.

Man skal forholde seg til hva produsenten av et elektrisk utstyr beskriver/sier, ref. FEL § 36.

Om innsetting av LED lysrør ikke er beskrevet som en opsjon, så bør en slik løsning avklares med produsenten av lysarmaturen.

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Trikk
Trikk
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Man skal forholde seg til hva produsenten av et elektrisk utstyr beskriver/sier, ref. FEL § 36.

Om innsetting av LED lysrør ikke er beskrevet som en opsjon, så bør en slik løsning avklares med produsenten av lysarmaturen.

Man kan jo også forholde seg til at produsenten ikke nevner med et eneste ord at deres utstyr ikke er beregnet for LED lysrør. 

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

BlackSheep
BlackSheep

Hva med å montere en elektronisk tenner i stedet for en konvensjonell tenner i lysrørarmaturen?
Produsenten skriver ingenting om dette heller.

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer

Re: LED lysrør for T8 sokkel baserte armaturer
Sitat
Trikk skrev:

Man kan jo også forholde seg til at produsenten ikke nevner med et eneste ord at deres utstyr ikke er beregnet for LED lysrør. 

Ja det kan man, men jeg vil ikke anbefale en slik tilnærming.

Det er den enkelte elektrovirksomhet som fullt ut har ansvar for sine valg, ut i fra en risikovurdering. Da er det som oftest mest takknemlig å bygge på produsentens anvisninger.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor