Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

'Ladefabrikk' / lade batterier for sykler og sparkesykler.

'Ladefabrikk' / lade batterier for sykler og sparkesykler.

Flemming
Flemming

Hei.

Vi har fått forespørsel om å utføre installasjon av stikkontakter for lading av batterier til sparkesykkler og el.sykkler som plasseres ut for leie.

Det er mange batterier (hundrevis) som skal lades hver kveld.

Batteriene av type Li-ion lades med hver sin tilhørende lader med støpsel som er plugget i stikkontakt.

Lader er påstemplet:

Input 100-240V 2,5A(Max) Vekslestrøm.

Output 54,6V 3.0A likestrøm.

Firmaet har flere tilsvarende lokasjoner i Oslo hvor andre innstallatører har lagt opp 15A kurser med stikkontakter sikret med 'vanlig' 2x15A/C jordfeilautomater.

Skal man ikke følge 400-7-722 med jordfeilbryter type B her?

Er det isåfall ok løsning med lading av inntil 12A (80%) pr. 15A kurs som sikres med 1.stk. Jordfeilbryter Type B pr. kurs?

Er det andre ting man bør tenke på?

Re: 'Ladefabrikk' / lade batterier for sykler o...

Nilsi
Nilsi

Dette du beskriver går ikke under nek 400: 2018- 722. Elsykler gjelder ikke disse reglene for. Du må tenke på samtidighetfaktor etter kundens behov.

Re: 'Ladefabrikk' / lade batterier for sykler o...

Re: 'Ladefabrikk' / lade batterier for sykler o...

I NEK 400:2018 kom en endring av omfanget for delnorm 722.

722.1 Omfang

De spesielle kravene i NEK 400-7-722 gjelder for:

• kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor merkeladestrømmen er > 5 A, og

• kurser beregnet til å mate tilbake energi fra slike elektriske kjøretøy. Kurser omfattet av NEK 400-7-722 avsluttes ved tilkoblingspunktet.

Re: 'Ladefabrikk' / lade batterier for sykler o...

John Larsen
John Larsen

Det henvises til nek 400: 2018- 722 til kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor merkeladestrømmen er > 5 A 

Men hvordan skal dette tolkes hvis en kurs på 15A blir tilkoblet 5 ladere av 2,5A. Altså totalt 12,5A ?

Re: 'Ladefabrikk' / lade batterier for sykler o...

Re: 'Ladefabrikk' / lade batterier for sykler o...
Sitat
John Larsen skrev:

Det henvises til nek 400: 2018- 722 til kurser beregnet til å forsyne energi til elektriske kjøretøy hvor merkeladestrømmen er > 5 A 

Men hvordan skal dette tolkes hvis en kurs på 15A blir tilkoblet 5 ladere av 2,5A. Altså totalt 12,5A ?

Avsnitt 722.1 i NEK 400:2018 begrenser omfanget av delnorm 722 basert på merkeladestrøm for elektriske kjøretøy. Utgangspunktet er merkeladestrøm for ett kjøretøy.

Viktige punkter/intensjon med delnormen er:
- Beskytte stikkontakter (Schuko) mot høyere belastninger over tid enn de er beregnet for (10 A vern),
- velge jordfeilvern som ivaretar beskyttelse mot virkningene av DC feilstrømmer (B, eller A/F + RDC-DD), og
- beskytte mot overspenninger (dyre batteripakker).

For en kurs med 5 ladere, hver med merkeladestrøm 2,5 A, vil strekpunktene 1 og 3 ovenfor uansett ikke være relevante. Strekpunkt 2 er imidlertid relevant, og dette skal ivaretas i henhold til avsnitt 531.2.3.3 i NEK 400:2018.

Konklusjon: NEK 400-722 gjelder ikke ved lading av flere elektriske kjøretøy (f. eks. elsykler) på én kurs, om det enkelte kjøretøy har en merkeladestrøm på 5 A eller lavere.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor