Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Lading av Elbil og lasstyring

Lading av Elbil og lasstyring

Gaute
Gaute

På et kurs nylig med en velkjent figur i kursmiljøet ble følgende spørsmål og svar lagt fram: (ren avskrift fra det som stod på skjermen):

Spørsmål: Det legges opp en kabel som tilførsel til fire ladestasjoner, denne sikres med overstrømsvern. Det monteres ikke overstrømsvern i den enkelte ladestasjonen. Disse fire ladestasjonen styres med lastbalansering, med begrensing på hvor mye en kan ta ut på hver ladestasjon og total på de fire ladestasjonene. Er dette lov?

Svar: Det skal brukes en egen forbrukerkurs for overføring av energi til/fra et elektrisk kjøretøy. Dette innebærer at èn og samme forbrukerkurs ikke kan benyttes til å forsyne flere elektriske kjøretøy.

Lastbalansering er ikke å anse som en metode for beskyttelse.

Jeg forstår ikke logikken her - kursen er sikret ihht kabel, ladere kommuniserer seg imellom og sikrer at overstrømsvern ikke slår ut grunnet overbelastning (i praksis  er det et kortslutningsvern). Definisjonen i NEK400 for forbrukerkurs er: kurs beregnet på å levere elektrisk strøm direkte til forbrukerutstyr eller stikkontakter. 

Kan vi risikovurderer oss bort fra eget overstrømsvern?

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Ulvis
Ulvis

Lurer på det same. Korleis er bruk av flatkabel/skinne lov, uten sikring i avtappingsboks?. Dc-rcm i ladebokser.

Ref Salto/Defa, Zaptec, Easee, mfl.

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Gaute
Gaute
Sitat
Ulvis skrev:

Lurer på det same. Korleis er bruk av flatkabel/skinne lov, uten sikring i avtappingsboks?. Dc-rcm i ladebokser.

Ref Salto/Defa, Zaptec, Easee, mfl.

Med flatkabel /skinne har iallefall Zaptec pro innebygd automat da skinne kan være sikret f.eks 250A. Dersom ladestasjon er bygget etter en viss standard, NEK IEC 61851-1:2017 har den godkjent overstrømsvern i en eller annen form. Hvilke ladere som oppfyller den normen kommer sjelden fram i denne sammenheng. Spørsmålet mitt er egentlig hva problemet er der en har f.eks 2-3 ladere med en 4x32A felles foran begge og de styres med lastbalansering, f.eks Zaptec Home med APM

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Ulvis
Ulvis

Så, dersom ladestasjon inneheld overstrømvernfunksjon og dc-rcm så er forbrukskurs å rekne frå ladekontakt og ut? Ladestasjon kan vel neppe definerast som 'forbruksapparat' iom at det ikkje omset energi?

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Den enkelte utstyrsleverandør må svare for hvordan relevante krav i NEK 400 kan tilfredsstilles ved bruk av deres utstyr. Dette bør fremkomme av montasjeanvisning/dokumentasjon.

Innspill på eventuelle tilpasninger/forbedringer i delnorm 722 i NEK 400 rettes til NK64.

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Kjetil Hulbach
Kjetil Hulbach

Les svar fra NK 64 her: https://www.nek.no/standarder/faq/ Søk ID 7594.

Kort oppsummert; Det er ikke tillatt.

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Hver ladestasjon må ha eget overstrømsvern ja. Enten for kursen, eller integrert i ladestasjonen.

Følgende tolkning er gitt av NK64 3. september 2020 (Tolkning 9):
Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 er et tilleggskrav til kravene i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533 og stiller krav til overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter. Kravet i avsnitt 722.533.101 innebærer at dersom et ladeutstyr ikke er utstyrt med overstrømsvern for beskyttelse av et tilkoblingspunkt mot overbelastning og kortslutning, skal det installeres et eget overstrømsvern for å beskytte tilkoblingspunktet.

Hele tolkningen finnes her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ, altså som Tolkning 9 til NEK 400:2018.

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Joakim
Joakim

Easee skriver dette:

Easee har overlast delen i boksen ihht standarden, dvs hvis en bil forsøker å trekke mer strøm enn tilbudt via PWM så kobles bilen ifra og gir feilmelding.  Dette, i kombinasjon med at kortslutningsbeskyttelsen er ivaretatt av forankoblet vern, er innenfor standarden ref «edition 3» av IEC 61851:2017.  Ikmax må være mindre enn 10kA.

 Er det tilstrekkelig? 

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Re: Lading av Elbil og lasstyring
Sitat
Joakim skrev:

Easee skriver dette:

Easee har overlast delen i boksen ihht standarden, dvs hvis en bil forsøker å trekke mer strøm enn tilbudt via PWM så kobles bilen ifra og gir feilmelding.  Dette, i kombinasjon med at kortslutningsbeskyttelsen er ivaretatt av forankoblet vern, er innenfor standarden ref «edition 3» av IEC 61851:2017.  Ikmax må være mindre enn 10kA.

 Er det tilstrekkelig? 

Nei, dette ivaretar ikke normens krav. Se henvisninger i de to foregående svarene i denne tråden (fra Kjetil Hulbach og undertegnede).

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Gaute
Gaute
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Nei, dette ivaretar ikke normens krav. Se henvisninger i de to foregående svarene i denne tråden (fra Kjetil Hulbach og undertegnede).

Det er vel krav som må opprettholdes for at et vern skal kalles overlastvern, bl.a gnistgap etc, så om ladestasjon ikke har en automat el.l innebygget, så må leverandør kunne vise til at "vernet" de har innebygget er ihht gjeldende norm for vern, ikke som en(kelte) leverandør skriver " ihht til intensjonen i Nek400" eller i IEC...

En uavhengig tredjepart kontroll, revisjon av produktet   f.eks TUV-godkjenning  vil kunne si mer enn produsentens egne uttalelser som over. Uttalelsene (om de er riktig gjengitt)  kan tyde på at alt ikke er helt som det skal være

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Re: Lading av Elbil og lasstyring
Sitat
Gaute skrev:

Det er vel krav som må opprettholdes for at et vern skal kalles overlastvern, bl.a gnistgap etc, så om ladestasjon ikke har en automat el.l innebygget, så må leverandør kunne vise til at "vernet" de har innebygget er ihht gjeldende norm for vern, ikke som en(kelte) leverandør skriver " ihht til intensjonen i Nek400" eller i IEC...

En uavhengig tredjepart kontroll, revisjon av produktet   f.eks TUV-godkjenning  vil kunne si mer enn produsentens egne uttalelser som over. Uttalelsene (om de er riktig gjengitt)  kan tyde på at alt ikke er helt som det skal være

Ja, som avklart av NK64: Laststyring er ikke overstrømsbeskyttelse.

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Elektriker
Elektriker

Kan man ikke tolke ladeboksen som en fast belastning?

Uten begrensninger såa kan den vel ikke trekke mer enn 32A? Så kan man som regel justere ned ladestrømmen med dip switcher.

Kan man si at det er en fast belastning på 32A? Og da er det strengt tatt bare nødvendig med kortslutningsvern, om alt på kursen tåler 32A.

Kan man si at det er en fast belastning på 20A, om man justerer ned med dip switchene? 

Hvis ikke så blir det litt krøll med sikringen eller kabelen. Ofte så ønsker man å legge 4mm2 og sikre med 25, men begrense ladestrømmen til 20A. 25A for å ikke kjøre sikringen varm hele tiden. Om jeg ikke kan si at her går det maks 20A, så må jeg i mange tilfeller legge 6mm2.

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Re: Lading av Elbil og lasstyring

Avsnitt 432.2 (fast last) kan benyttes som beskyttelse mot overbelastning, men bare om kunden ikke har mulighet til å regulere ladestrømmen. Dette bør dessuten fremgå av merking/dokumentasjon.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor