Likespenningskomponent i TN anleggLikespenningskomponent i TN anlegg

Likespenningskomponent i TN anlegg

Arne Gylseth
Arne Gylseth

Dette spørsmålet er jo av "elektroteknisk natur" men jeg fant ikke noen tråd for det. Beskrivelsen av TN fordelingssystem og installasjoner i marinaer, det står beskrevet i NEK 400, så det blir vel det nærmeste. Grunnen til spørsmålet er å bedre forstå de spesielle problemstillingene som gjelder rundt elektrolyttisk korosjon ombord i båter som er koblet opp mot "landstrøm" i marinaen. Problemstilligen rundt bruk av skilletransformator, lokal "båtjord", sammenkobling av jordingssystemer, bruk av "sink saver" (basert på dioder) er forholdsvis kjent stoff. Problemstilling rundt galvanisk korosjon på egen båt og i fohold til andre båter i havne er også kjent stoff.

Det som jeg lurer på er som følger: I et IT og i et TN fordelingssystem, så ligger den sinusformede spenningen sånn omtrent rundt et nullpunkt i forhold til "sann jord". Måler man mellom fase og jord, så måler man ca 132-134 volt eller der omkring. 

Måler man mellom fasene i et TN snlegg, så måler man 400V og mellom fase og nøytralleder eller PE, så måler man ca 230V. 400V spenning tatt ut mellom to faser vil ligge symetrisk rundt jord. Tar man ut en 230V spenning i en kurs mellom en faseleder og nøytralleder, da vil man jo måle ca 0V mellom nøytralleder og jord og 230V mellom faseleder og jord. 

Så kommer spørsmål 1: Når spenningen aldri krysser nullpunktet, betyr det at spenningen i et TN anlegg i virkeligheten er en sinusformet likespenning, når man tar ut spenningen mellom fase og nøytralleder? Betyr det også at vi i virkeligheten har å gjøre med "Direct curent" der elektronene hele tiden beveger seg i den samme retning og ikke "Alternating Current" der stømretningen endres hver gang spenningen passerer et nullpunkt? 
Spørsmål 2. En marina kan vel være koblet opp mot et TN-CS fordelingssystem? Hvis så er tilfellet og man trekker ulik belastning på de forskjellige fasene, så vil vi vel kunne få strømgjennomgang i nøytralleder og videre i PEN leder ut til trafo. Vei dette da kunne medføre at man spenningskomponent som overføres til PE som følge av "skjevbelastning" slik at det blir en spenningsfroskjell mellom PE på land og "båtens lokale jordanlegg", slik at man på grunn av denne spenningskomponenten kan få elektrolyttisk tæring på båten, hvis/når man kobler sammen "båtjord" og "landjord"? Vil denne spenningen ev entuelt ha karakter av å være en "vekselende likespenning" som gir DC eller en "vekselspenning, som veksler rundt 0, slik at den gir AC? Denne problemstillingen eksoterer vel ikke dersom marinaene er forsynt fra et TN-S fordelingsanlegg?

Re: Likespenningskomponent i TN anlegg

Arne Gylseth
Arne Gylseth

Noen små tilleggsspørsmål i forhold til det som i alle fall jeg synes er en veldig interessant og ganske komplisert problemstilling rundt "landstrøm i båter":

Hva betyr det som står i 709.413.2.1?

Hvor skal denne skilletransformatorene være plassert? Er dette ved marinaens strøminntak?

Hva betyr andre avsnitt i 709.413.2.1 som handler om adskillelse av jordingssystemer? Betyr det at marinaen skal ha sitt eget lokale jordingssystem som ikke er koblet opp mot strømleverandøren sitt jordingsystem?
I tillegg 709A med installasjonseksempler, så er det vist et eksempel med bruk av en skilletransformator ombord i båten. (Informativt.)

En problemstilling i en marina, det må vel være at man typisk kan ha veldig lange kabelstrekk, og at det med minste kortslutningsstrøm og sikker utløsning av et elektromagnetisk kortslutningsvern er en aktuell problemstilling.

Dersom man setter inn en slik skilletransformator ombord i båten, slik som tillegget i normen beskriver, hvilken effekt får dette for problemstillingen rundt minste kortslutningsstrøm ombord i båten?

Dersom man fra før av har et nivå på minste kortslutningsstrøm (kortslutning mellom faseleder og nøytralleder) som ligger på grensen av det som er nødvendig for å oppnå elektromagnetisk utløsning for kortslutningsvernet, vil da en skilletransformator plassert inne i båten forbedre eller forverre problemstillingen rundt minste kortsultingsstrøm og en sikker elektromagnetisk utkobling ved en kortslutning inne i båten?

Re: Likespenningskomponent i TN anlegg

Arne Gylseth
Arne Gylseth

Dere får unskylde en litt rotete spørsmålsformulering og kanskje en missvisende eller unøyaktig spørsmålstittel. Dette er mitt aller første forsøk på å bruke Trainor forum. Jeg forsøkte å gå tilbake og rette opp til en mer riktig spørsmålstittel og ellers å redigere noen skrivefeil i teksten, men dette ser ikke ut til å være mulig.

Jeg lurer i ettertid også på om det kan være slik at post no 2 inneholder noe av svaret på problemstillingen i post no 1. Hvis det eventuelt er slik at det er et krav at det skal være en skilletrafo ved marinaens inntak, da er det kanskje slik at et TN anlegg ute på brygga, det er i praksis ikke et TN-CS anlegg men et TN-S anlegg, der man har splittet og jordet i trasnsformatoren slik at problemstillingen rundt en spenningskomponent i PE leder ikke lengre er aktuell.

Jeg sitter jo også i en seilbåt akkurat nå og jeg er også koblet opp mot et landstrømsanlegg, og grubler og grunner litt, og det er jo også noe av forklaringen på min interesse disse spesielle problemstillingene.  

Jeg har også inntrykk av at dette også er et tema som har veldig stor interesse hos "båtfolket" og at det også er ganske mange båteiere som har opplevd "skader på sine skip" på grunn av landstrøm, spenningskomponenter og jordingsproblematikk. 

Alle tilbakemeldinger som bidrar til å kaste lys over saken mottas med takk.

Re: Likespenningskomponent i TN anlegg

Re: Likespenningskomponent i TN anlegg
Sitat
Arne Gylseth skrev:

Noen små tilleggsspørsmål i forhold til det som i alle fall jeg synes er en veldig interessant og ganske komplisert problemstilling rundt "landstrøm i båter":

Hva betyr det som står i 709.413.2.1?

Hvor skal denne skilletransformatorene være plassert? Er dette ved marinaens strøminntak?

Hva betyr andre avsnitt i 709.413.2.1 som handler om adskillelse av jordingssystemer? Betyr det at marinaen skal ha sitt eget lokale jordingssystem som ikke er koblet opp mot strømleverandøren sitt jordingsystem?
I tillegg 709A med installasjonseksempler, så er det vist et eksempel med bruk av en skilletransformator ombord i båten. (Informativt.)

En problemstilling i en marina, det må vel være at man typisk kan ha veldig lange kabelstrekk, og at det med minste kortslutningsstrøm og sikker utløsning av et elektromagnetisk kortslutningsvern er en aktuell problemstilling.

Dersom man setter inn en slik skilletransformator ombord i båten, slik som tillegget i normen beskriver, hvilken effekt får dette for problemstillingen rundt minste kortslutningsstrøm ombord i båten?

Dersom man fra før av har et nivå på minste kortslutningsstrøm (kortslutning mellom faseleder og nøytralleder) som ligger på grensen av det som er nødvendig for å oppnå elektromagnetisk utløsning for kortslutningsvernet, vil da en skilletransformator plassert inne i båten forbedre eller forverre problemstillingen rundt minste kortsultingsstrøm og en sikker elektromagnetisk utkobling ved en kortslutning inne i båten?

Mye du lurer på her :-), og min agenda begrenser seg til å belyse aktuelle myndighetskrav.

Det fremgår i avsnitt 709.1 Omfang, i NEK 400:2018, at kravene i delnorm 709 bare gjelder kurser i marinaer beregnet på å forsyne fartøyer.

Avsnitt 709.413.2.1 gjelder kun om det velges å benytte skilletransformator på kursen, og skilletransformatoren bør plasseres ombord i fartøyet (se tilleggene 709A og 709B).

Forøvrig skal prosjekterende sikre at det ikke blir "veldig lange kabelstrekk", og sørge for at normens krav til utkobling ved kortslutning er ivaretatt.

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor