Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Måling i skap Industri verneutstyr

Måling i skap Industri verneutstyr

M
M

Ved måling av spenning med multimeter (fluke) i skap i Industri, hvor den største berøringsfaren er Automatvern uten ekstra deksel, Er issolerte prober på multimeter, bommulstøy, skal være godskjent(tror jeg) (Muligens ikke godkjente hansker) og Visir/beskyttelsesbriller bra nok? eller må man egentlig ha issolerte hansker i tilleg?
Maks kortslutningstrøm (2 eller 3 polt) kan kanskje avgjøre dette?

Re: Måling i skap Industri verneutstyr

Re: Måling i skap Industri verneutstyr

Verneutstyr skal beskytte mot enhver aktuell fare, som omfatter berøringsfare (fare for strømgjennomgang) og lysbuefare (fare som først og fremst er forbundet med høy varmeutvikling, ved kortslutning/jordslutning).

Om spenningen er høyere enn 50 V AC / 120 V DC, skal det benyttes godkjente isolerende hansker (1000 V eller 500 V), ved fare for berøring av spenningssatte deler.

Om potensiell lysbueenergi ved kortslutning ikke er kjent skal man beskytte seg med tanke på "worst case". Om lysbueenergi er kjent skal man beskytte seg ut i fra dette, relatert til aktuelt PPE-nivå (PPE = personal protection equipment), hvor PPE2 er "vanlig" verneutstyr i de fleste virksomheter.

Følgende grunnleggende kurs fra Trainor gir en god innføring i temaet lysbuefare; https://www.trainor.no/app/produc...ng/RnttNy/lysbuefarer---en-innforing

Re: Måling i skap Industri verneutstyr

M
M

(er forresten lærling)

Tror egentlig tildels det jeg egentlig lurte på og hvorfor jeg spurte som jeg gjorde tildels:

Er det noen beskrivelse av nøyaktig hva som teller som berøringsfare som jeg ikke har fått meg?

Er det så enkelt å se om det er noe sted fingeren min er liten nok til å komme i kontakt med det spenningsførende, eller med metall på måleinstrument samtidig som måler (aka er ikke teknisk mulig fordi det er isolert) eller så stramt at det skal også telles med berøringsfare med verktøy som jeg ikke skal bruke i den situasjonen?

Aka, det er ikke berøringsfare fordi hullene for skruer på automatvern er for små til å ha plass til en finger, eller at det er det fordi en skrutrekker kan komme i kontakt der, selv om jeg ikke skal bruke det eller noe lignende?

Re: Måling i skap Industri verneutstyr

Re: Måling i skap Industri verneutstyr

Alt arbeid skal risikovurderes i henhold til FSE § 10, og dette omfatter vurdering av behov for verneutstyr.

Målepinner og verktøy skal alltid være isolert ved bruk i tavle/sikringsskap, og isolerende hansker skal benyttes om risikovurdering tilsier at dette er nødvendig.

Det er den som skal utføre arbeidet (AFA) som må gjøre disse vurderingene, og myndighet kan umulig gi en nøyaktig beskrivelse av hva som utgjør berøringsfare i det enkelte tilfellet.

Det er stor forskjell på berøringsfare i gamle og nye tavler/skap.
Krav til nyanlegg er IP2XC (maksimalt 2,5 mm åpning, samt minst 10 cm inn til farlig del) når usakkyndige har adgang, og IP2XB (maksimalt 12 mm åpning, samt minst 8 cm inn til farlig del) når kun sakkyndige og instruerte har adgang. Uansett skal man tenke personlig beskyttelse (hansker) og anleggsbeskyttelse (målepinner) ved måling også i slike tavler/skap.
I gamle tavler/skap kan det være stor berøringsfare, og det skal være høy fokus på bruk av verneutstyr.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor