Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Maskindirektivet kontra heisdirektivet

Maskindirektivet kontra heisdirektivet

Knutsen
Knutsen

1.

Er det noen som har en grei og enkel forklaring på hva som er de vesentlige forskjellene mellom Masindirektivet EN60204-1 og Heisdirektivet 95/16?

2.

Er det formelle krav til kvalifikasjoner for en som bygger, drifter og vedlikeholder en heis som representant for produsent mtp. fagbrev for montering/idriftsettelse? og samme spørsmål for den som skal stå faglig ansvarlig for heisen?

3.

Grensesnittet mellom heisinstallasjonen og elektroinstallasjonen ligger som kjent på tilkoblingsklemmene til bryter i heissentralen, MEN... Er alt "ut fra" heissentralen å betrakte som en del av heisen? For å sette dette litt på spissen. Kan heisinstallasjonen også da ta med seg f.eks. belysning i trappesjakt, og kalle det for den del av heisen?

Blir ikke helt klok, og leser meg blind på forskrifter og direktiver.

Takk for meg...

Re: Maskindirektivet kontra heisdirektivet

Re: Maskindirektivet kontra heisdirektivet

Maskindirektivet er i Norge gjennomført med Forskrift om maskiner, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544.

Heisdirektivet (fornyet i 2016) er i Norge gjennomført med Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser, se https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-04-13-373.

De beste til å svare på spørsmålene dine er heisleverandørene, som Schindler Stahl, Kone eller andre.

Krav til kvalifikasjoner for montering og faglig ledelse går på dokumentasjon av praksis (ikke krav til fagbrev som heismontør), se FEK §§ 3 og 5 med veiledning.

Alt etter grensesnitt mellom FEL og Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser, kommer inn under sistnevnte forskrift.

Re: Maskindirektivet kontra heisdirektivet

Erik Michelsen
Erik Michelsen

Hei Hans Olav. Jeg husker du nevnte noe på kurset om heiser som kommer inn under unntak fra  Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser, for eksempel byggeplassheiser. Kommer da "Forskrift om maskiner" til anvendelse? Vare og personheiser er jo et unntak i FEU også...

Re: Maskindirektivet kontra heisdirektivet

Re: Maskindirektivet kontra heisdirektivet
Sitat
Erik Michelsen skrev:

Hei Hans Olav. Jeg husker du nevnte noe på kurset om heiser som kommer inn under unntak fra  Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser, for eksempel byggeplassheiser. Kommer da "Forskrift om maskiner" til anvendelse? Vare og personheiser er jo et unntak i FEU også...

Jeg forholdt meg kun til om kvalifikasjonskravene i FEK gjelder for heiser.

Det jeg sa er at personheiser er omfattet av Heisdirektivet (overordnet regelverk fra EU), og at unntaket i FEK § 2 g) derfor ikke gjelder for slike. Norske kvalifikasjonskrav i FEK gjelder altså for arbeid på personheiser.

Andre heiser (med en hastighet mindre enn 0,1 m/s) er underlagt maskindirektivet, og unntaket i FEK § 2 g) gjelder. Dette medfører (i henhold til avklaring i Elsikkerhet 81) at arbeid på slike heiser, når det blir utført av heisfabrikant eller dennes representant, ikke medfører kvalifikasjonskrav i henhold til FEK.

Re: Maskindirektivet kontra heisdirektivet

Guljfesk
Guljfesk
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Jeg forholdt meg kun til om kvalifikasjonskravene i FEK gjelder for heiser.

Det jeg sa er at personheiser er omfattet av Heisdirektivet (overordnet regelverk fra EU), og at unntaket i FEK § 2 g) derfor ikke gjelder for slike. Norske kvalifikasjonskrav i FEK gjelder altså for arbeid på personheiser.

Andre heiser (med en hastighet mindre enn 0,1 m/s) er underlagt maskindirektivet, og unntaket i FEK § 2 g) gjelder. Dette medfører (i henhold til avklaring i Elsikkerhet 81) at arbeid på slike heiser, når det blir utført av heisfabrikant eller dennes representant, ikke medfører kvalifikasjonskrav i henhold til FEK.

Forstår jeg det riktig, slik at om:

1. En virksomhet skal bygge om en eldre personheis. Er det denne virksomheten som står ansvarlig for å risikovurdere sikkerhet ved ombygging av denne og må CE-merke/dokumentere Heisen på nytt?

2. FEK må følges med krav til kvalifisert personell FEK §5, 6 og 7, Samt FSE/IK. for både utførelse av pkt. 1 og ved reparasjon/vedlikehold av personheis.

3. Produsent bestemmer kvalifikasjonskrav når heis ikke skal løfte personer

4. Maskinprodusent og representant må også følge FEK, så lenge det er snakk om personheis?

5. Virksomhet som utfører reparasjon og vedlikehold av personheiser skal være registrert i Elvirksomhetsregisteret med følgende anleggstype «Heis- og løfteinnretninger – elektriske anlegg» og utstyrstype «bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg» ?

Takker for alle svar :-)

Re: Maskindirektivet kontra heisdirektivet

Re: Maskindirektivet kontra heisdirektivet

Her har jeg fått ny info fra DSB, men kun muntlig.

Heis omfattes i sin helhet av samme unntak som for maskin, ref. FEK § 2 h). Unntaket gjelder imidlertid kun for ansatte hos produsent og dennes representant.

1. Ja. Det skal også utarbeides en ny samsvarserklæring, som overleveres kunden.

2. FEK gjelder ikke for utførelse og reparasjon/vedlikehold av heis, når arbeidet utføres av ansatte hos produsent og dennes representant.

3. Unntak fra FEK gjelder for alle typer heiser.

4. Nei, se punkt 3.

5. Ja, dette er riktig for virksomheter som ikke er representant for heisprodusent.

Re: Maskindirektivet kontra heisdirektivet

Guljfesk
Guljfesk

Takk!! Gjorde dagen min så mye bedre nokk en gang! :D

Vanskelig å tolke Elsikkerhets skriften til tider.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor