Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

NEK 400-2010

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

NEK 400-2010

J
J
IT-systemer 531.1.3. Nasjonal tilpassning. "IT-systemer, i tilfelle av jordfeil nummer 2, skal overstrømsvernet frakoble alle spenninsførende ledere".Ut av refererte tekst kan det se ut som om smeltesikringer, som patroner og høyeffektsikringer ikke lenger er anvendbare i elinstallasjoner med unntak av det som er nevnt i etterfølgende tekst. Kan man tolke det dit hen at det er kun effektbrytere som kan anvendes i en fordeling iht NEK400-2010-531.1.3.
Man kan tenke seg en fordeling med avganger til underfordelinger motorstartere, prosessutstyr osv.
Dette er en industrifordeling, forsynt fra egen transformator på et lukket område. Overstrømsvern kan kun betjenes av sakkyndige og instruerte personer. Muligens kunne man utføre en risikovurdering med de opplysninger som er nevnt over. Er det synspunkter på dette? Eller er det slutt på å anvende smeltesikringer i elinstallasjoner?

Re:NEK 400-2010

Forumleder
Forumleder
Ja, det er slutt på å bruke smeltesikringer i IT-anlegg med spenning til og med 400 V, og som ikke er installert i fordelingsnett.

Unntaket er hvis det er jordfeilvern på kursen. Da vil jo alle spenningsførende ledere blir frakoblet ved jordfeil, og kravet i nasjonal tilpasning i avsnitt 531.1.3 vil være ivaretatt.

Hvis ikke er det altså bare tillatt med vern som har allpolig brudd, som automatsikringer og effektbrytere.

Re:NEK 400-2010

Bl
Bl
Gjelder dette i inntakskap også?

Re:NEK 400-2010

Forumleder
Forumleder
Hvis inntaksskapet er installert i fordelingsnettet (er en del av netteiers anlegg) er det i henhold til avsnitt 531.1.3 fortsatt slik at smeltesikringer kan benyttes.

Det samme vil gjelde i et fordelingsnett med en annen sakkyndig eier (for eksempel en industrivirksomhet).

Inntaksskap tilgjengelig for en usakkyndig eier skal uansett ikke utføres med smeltesikringer, dette på grunn av berøringsfaren.

Re:NEK 400-2010

bes
bes
Hva skjer da med nye luftinntak? Knivsikringer på loft skal jo uansett ha trekantnøkkel nå, men de er vel ikke en del av fordelingsnett så lenge de er innenfor husvegg.

Re:NEK 400-2010

Forumleder
Forumleder
Det har du rett i.

For nye luftinntak i IT-systemer kan dette løses på to måter. Det kan benyttes knivsikringer hvis disse plasseres på netteiers stolpe, mens det ved plassering på loft ikke kan benyttes knivsikringer (det finnes effektbrytere som tilfredsstiller kravene i NEK EN 60898-serien, og som dermed kan betjenes av usakkyndige).

Re:NEK 400-2010

bes
bes
Ja, og da har man ofte et problem med tilgjengelighet igjen, da denne effektbyrteren kanskje blir ansett som et "Kombivern", og tilgjengeligheten bør være god (med tanke på luftinntak som kommer inn på fjent loft etc.). DLE har vel vært strengere på tilgjengeligheten til kombivern kontra knivsikringer, og akseptert at de ikke har vært så lett tilgjengelige?

Re:NEK 400-2010

MA
MA
I en bolig er det tillatt å montere knivsikringer på loft og på grunnmur ennå selv om dette ikke er tillatt iht NEK 400 2010 for usakkyndige.
Dette fordi disse inntakskapene er tillatt å merke å låse med kun adgang for sakkyndige / evt. instuerte også i boliger.
Dette står omtalt retningslinjer for i Elsikkerhet nr 70. Elsikkerhet 70 anbefaler ikke effektbrytere men Elsikkerhet anbefaler knivsikringer også i boliger fordi det kan være / bli fuktige miljøer feks på et loft og dette liker ikke effektbrytere i lite tette kapslinger som ofte her blir benyttet.

Re:NEK 400-2010

Forumleder
Forumleder
Det er viktig å få med seg siste setning i avsnitt 531.1.3.

Avsnittet medfører at smeltesikringer ikke kan benyttes i installasjoner hvor utkobling av første feil ikke er ivaretatt.

Det er altså fortsatt tillatt å benytte knivsikringer på inntak på loft, med adgang kun for sakkyndige, i boliger med dobbelisolert inntakskabel.

Re:NEK 400-2010

MA
MA
Vil skyte inn at man i boliger ikke trenger dobbelt isolert kabel i dette tilfelle man kan feks legge en PFSP klasse 1 kabel dette av to grunner.

1.NK 64 har i egen tolkning kommet med følgende utsagn som er gjeldende: Krav om allpolig utkobling av 2. Jordfeil i installasjoner tilknyttet et IT fordelingsnett gjelder ikke for kursen oppstrøms installasjonens hovedfordeling

2. I 2006 ble det i NEK 400 versjon tillatt å legge klasse 1 kabel oppstrøms hovedfordeling til inntak uten varsling eller JF bryter i inntaket selv om man ikke legger klasse 2 kabel.

Forumleder svarer så mye bra generelt at jeg nesten er litt glad han ikke alltid har fått med seg absolutt alt som er sagt og gjort, men det viktige her er at man ikke nødvendigvis må legge dobbeltisolert fordi det er så liten fare ansett akkurat med denne type installasjon se forøvrig linken som omtaler dette videre http://www.nek400.no/NEK400_RET/533-3-1_Allpolig-utkobling-av-2-jordfeil-i-IT-installasjoner.aspx

Re:NEK 400-2010

Forumleder
Forumleder
Takk for avklaring MA!

Da er det altså ikke krav til dobbeltisolert kabel.

Ofte er det vel greit å bruke dobbeltisolert uansett, jeg tenker i forhold til veiledning til avsnitt 411.6.2.01 (for å redusere kravet til jordelektrodens overgangsmotstand).

Re:NEK 400-2010

MA
MA
Ja det kan være greit å benytte PFXP fremfor PFSP pga jordresistanse krav dette er klart i visse situasjoner.

Man skal forøvrig huske på at ved bakke inntaks kabler er den hvite PFXP som er merket 500 V ikke er tillatt å legge rett i bakken, men PFXP den grå som er merket 1000 V er tillatt å legge rett i bakken.

Mange har trodd at man i bakken kun kan legge PFSP men dette er ikke korrekt.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor