NEK399 og elbilladerNEK399 og elbillader

NEK399 og elbillader

Trikker
Trikker

Er 4 NEK399 skal utenfor et eldre 4 mannsleilighet/bolig. Er utrolig kronglete å hente strøm fra skapet på innsiden,oppe i 2 etg. I tillegg er måleren ute trefase, mens OV inne 2 fas. Tror de har gjort det slik pga plass i skapet.

Elbillader skal stå nære NEK399 skapet. 

Det er vistnok nå lov å hente kraftkrevende laster fra NEK399 skapet.

Hvordan løses dette i praksis med sikringer og avgreininger i NEK399 skapet? 

Re: NEK399 og elbillader

Re: NEK399 og elbillader

Løsning er gitt i NEK 399, avsnitt 11.1 Tilknytningsskap - avgreining til annen fordeling utendørs. I veiledningen til dette avsnittet står det at en slik løsning f.eks. kan være aktuell for lading av elbil.

Avklar nærmere med aktuell leverandør av tilknytningsskap.

Re: NEK399 og elbillader

Trikker
Trikker

Ja, i nyeste utgave av NEK399 så står det at man kan plassere overlastvernet ute. 

I Elsikkerhet står det at det skal stå inne. Tror de først skrev det i nr 86 og presiserte det i 87.

Ser ikke at Elsikkerhet har skrevet at det likevel kan stu ute.

Er ikke Elsikkerhet 86 87 gjeldende her? 

Re: NEK399 og elbillader

Re: NEK399 og elbillader

Avklaringen i Elsikkerhet gjelder fortsatt for vanlige tilknytningsskap.

NEK 399 beskriver som nevnt mulige unntak fra dette i del 11.

Det er ikke mulig for DSB å komme med nye avklaringer om alle normendringer, men DSB er med i normarbeidet.

Re: NEK399 og elbillader

Trikker
Trikker

Ofte så er ting litt rundt formulert av DSB i Elsikkerhet. 

På dette punktet trekker de frem "alvorlig fare for liv og helse". Når de går så langt så syns jeg det er litt rart at dette kan bli endret. Om det likevel ikke var så farlig da. 

Det er ingenting av kompenserende tiltak for denne endringen. 

Re: NEK399 og elbillader

Re: NEK399 og elbillader

Prosjekterende må ivareta dette.

Om overbelastningsvernet er plassert i omgivelser med forskjellig temperatur fra installasjonen det skal beskytte, så må det taes spesielt hensyn til.

Som nevnt er en slik løsning "unntaket fra regelen", ref. spesielle tilpasninger i kapittel 11 i NEK 399.
Her er det altså gjort en vurdering av elsikkerhet opp mot mulige praktiske løsninger.

Re: NEK399 og elbillader

Trikker
Trikker

Temperaturen er ikke noe problem. Mange vern som holder på sin karakteristikk ned mot minus 25.

Fins også løsninger for varme i skapet om en er på en virkelig kald plass.

Men tilgjengeligheten får man gjort lite med, som DSB sier kan ha alvorlig fare for liv og helse

Re: NEK399 og elbillader

Re: NEK399 og elbillader
Sitat
Trikker skrev:

Temperaturen er ikke noe problem. Mange vern som holder på sin karakteristikk ned mot minus 25.

Fins også løsninger for varme i skapet om en er på en virkelig kald plass.

Men tilgjengeligheten får man gjort lite med, som DSB sier kan ha alvorlig fare for liv og helse

Det må korrigeres med tanke på eventuell forskjellig omgivelsestemperatur for overbelastningsvern, og det som sikres av dette.

Utfordringen med tilgjengelighet er mest trolig liten i de fleste tilfeller. Er installasjonen rett prosjektert vil overbelastningsvernet løse ut svært sjelden. Føringen i NEK 399 er dessuten at tilknytningsskap skal være utført i henhold til NEK 439-3 (for usakkyndig betjening).

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor