Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Omgjøring til ubrutt N-leder ved flere forsyninger

Omgjøring til ubrutt N-leder ved flere forsyninger

VVK
VVK

Vi har et prosjekt hvor det er gjort en feilprosjektering av konsulenter rundt flere forsyningsenheter på et sykehjem. Tar hver vurdering for seg, og nå som denne feilen har kommet frem litt som følge av tolkning 11 og nye NEK400 så er vi usikre på hvordan vi skal løse dette.

Litt info:

400V 2000A Hovedtavle i eget bygg med trafo vegg i vegg. Skinnepakke for 2500A.

Det går 2 hovedbrytere ut fra tavla til forskjellige deler av hjemmet, da bygget er mer eller mindre delt i to hoveddeler. Et eksisterende rehab del, og en ny del.

Bak den andre veggen i samme bygg står nødstrømsaggregat for nybygget. Dette er tilkoblet på undersiden av bryter til nybygget og følger tilførsel til bygget. Det er motorstyrte brytere som styrer dette og legger ut nett under aggregatdrift.

Inne i bygget er det UPS som er driftet av nødstrømsaggregat, men har skilletrafo foran pga høyre IK verdier.

I eksisterende bygg er det et reservestrømsaggregat inne i bygget. Det er også her en UPS for nødstrøm.

Det er solceller på taket på begge byggene.

Nygbygget er ferdig og det er i forbindelse med eksisterende bygg det har kommet opp. Samtidig så må jeg påpeke at prosjekteringen for nybygget startet september 2020, altså rundt 6 måneder for tolkning 11 ble utgitt.

Det ble vurdert til at ubrutt N-leder ikke var nødvendig pga følgende faktorer:

UPS - Skilletrafo foran. Det vil det også være på bygg nummer 2.

Nødstrømsaggregat - Aggregatet har jordet nullpunkt internt, men det er her utfordringen ligger.

Solcelle - Stanser umiddelbart ved nettutfall som beskyttelse mot øydrift.

Reservestrømsaggregat i bygg 2 - Har nok også internt nullpunkt, men som sikkert da gjør at man får potensielle feilstrømmer i jordleder.

Når det da kom opp tolkning 11 og nye NEK400 så blir man fryktelig svar skyldig ift. at det kanskje skulle vært ubrutt N-leder helt til trafo både fra eksisterende bygg og nytt bygg.

Utfordringen da er at hvis vi må endre på installasjonen til ubrutt N-leder så vil dette være en ganske stor operasjon.

Det vi lurer på om kan være en løsning da er å rett og slett laske forbi bryterne med ledere som kun tilsvarer effekten til de sekundære strømkildene. Det vil jo si et mindre tverrsnitt som går parallelt. Det vil si at N-leder har fullt tverrsnitt ved normal bruk og brytere lagt inn, men vil da ha et mindre tverrsnitt for å ivareta feilstrømmene opp til 350A som er maks for aggregatene.

Samtidig må jeg også si at slik det er mulig å tolke 303.2.1.2 og 551.2.301 så bør det i dette tilfellet være mulig å vurdere dette slik:

Nødstrømsaggregat er tilknyttet installasjonens hovedfordeling. Ergo ikke nødvendig med ubrutt N-leder.

Solcelleanlegg er beskyttet mot øydrift, slik at det vil ikke være spenning som går ut i anlegget ved brutt N-leder eller faseleder. I tillegg er det tillleggsjording ute i anlegget slik 303.2.1.2 beskriver. dette gjelder i begge tilfeller.

Ubrutt N-leder frem til hovedfordeling burde være tilstrekkelig uten å måtte endre hovedbryter på selve hovedfordelingen for å få ubrutt mot transformator siden det faktisk hadde vært OK å ikke ha ubrutt N-leder ved tilkobling i hovedtavle ifølte 551.2.301 da den har det som alternativ.

UPS trenger ikke ubrutt N-leder som følge av skilletrafo.

Det blir lagt ubrutt N-leder til hovedfordeling fra reservestrømsaggregat i bygg 2. Det er også tilleggsjording i bygg 2.

Vi ønsker selvfølgelig å gjøre ting mest riktig, men siden prosjekteringen har vært gjort før tolkning 11 kom ut, og de to normene ser ut til å kunne tolkes på måten vi har gjort det, så spør jeg om deres meninger rundt dette. 

Re: Omgjøring til ubrutt N-leder ved flere fors...

Re: Omgjøring til ubrutt N-leder ved flere fors...

Kravet gjaldt før Tolkning 11 kom.

Ved avvik fra standarden (NEK 400:2018) skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås, ref. fel § 10.

Det kan være lurt å diskutere denne problemstillingen med DLE.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor