Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Oppgradering bad - felles jordfeilbryter

Oppgradering bad - felles jordfeilbryter

Leif
Leif

Idag står det felles jordfeilbryter forankoblet en rekke kurssikringer. Blandt annet bad som nå skal pusses opp. Er det OK å benytte eksisterende kurs, nedstrøms 30 mA jordfeilbryter. Det ideelle er selvsagt bytte ut felles jordfeilbryter med individuelle jfa, men det er ikke fasen her. 

Re: Oppgradering bad - felles jordfeilbryter

Re: Oppgradering bad - felles jordfeilbryter

Er usikker på uttrykket "det er ikke fasen her" :-), men regner med kunden (du?) ønsker billigste løsning.

Svaret er, som du er inne på, at det er lov å beholde eksisterende løsning, men lite lurt. Anlegget er antagelig fra 90-tallet, og spørsmålet blir da når ombygging til individuelle jfa blir "fasen" i dette anlegget.

Blir dagens løsning stående er det en forutsetning at den virker som forutsatt (må verifiseres), og kunden må gis god informasjon om fordelene ved en endring til dagens krav.

Re: Oppgradering bad - felles jordfeilbryter

Leif
Leif

"fasen" skulle være casen :-)

Problemet er at en liten rehabilitering av bad utløser bytte av en hel sikringsrekke hvis det skal være noe nytteverdi av å fjerne forankoblet 30 mA jordfeilbryter. Det er neppe noe selektivitet mellom ny jordfeilautomat og gammel forankoblet 30 mA. Det blir da påført kunden ekstra kostnader og han har ikke tidligere opplevd noe negativt med den 30 mA forankoblede jordfeilbryteren. Takk for svar Hans Olaf.

Re: Oppgradering bad - felles jordfeilbryter

EB
EB

Er det ikke sånn at ved f.eks oppussing av et bad til et nytt bad, ganmelt kjøkken til nytt kjøkken så må man jo følge de nyeste forskriftene? 

Er vel kun ved mindre oppussingsarbeidet man kan komme unna med det? 

Re: Oppgradering bad - felles jordfeilbryter

Re: Oppgradering bad - felles jordfeilbryter
Sitat
EB skrev:

Er det ikke sånn at ved f.eks oppussing av et bad til et nytt bad, ganmelt kjøkken til nytt kjøkken så må man jo følge de nyeste forskriftene? 

Er vel kun ved mindre oppussingsarbeidet man kan komme unna med det? 

Det er opp til prosjekterende å risikovurdere konsekvensen en endring får i bestående anlegg, med bakgrunn i føringer gitt av DSB fra side 4 i Elsikkerhet 78; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet-78.pdf.

Utgangspunktet er at dagens regelverk gjelder ved større endringer (som f. eks. ny kurs/nye kurser) og ombygging (reinstallasjon pga. byggetekniske endringer).

Ved mindre endringer og vedlikehold gjelder regelverk fra installasjonstidspunktet. 

Re: Oppgradering bad - felles jordfeilbryter

Installatør
Installatør

Det essensielle er jo at det skal være 30 mA JFB forankoblet på et bad. At det står en 30 mA for hele anlegget gjir jo ikke dårligere elsikkerhet men dårligere "brukervennlighet" :)

Re: Oppgradering bad - felles jordfeilbryter

Re: Oppgradering bad - felles jordfeilbryter
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Det er opp til prosjekterende å risikovurdere konsekvensen en endring får i bestående anlegg, med bakgrunn i føringer gitt av DSB fra side 4 i Elsikkerhet 78; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet-78.pdf.

Utgangspunktet er at dagens regelverk gjelder ved større endringer (som f. eks. ny kurs/nye kurser) og ombygging (reinstallasjon pga. byggetekniske endringer).

Ved mindre endringer og vedlikehold gjelder regelverk fra installasjonstidspunktet. 

Det er også verdt å merke seg at alle endringer i et baderom medfører krav til jordfeilvern.

Elsikkerhet 78, øverst side 8: Jordfeilvern installeres også for kurser som forsyner baderom selv om bare deler av anlegget for badet bygges nytt.

I aktuelt tilfelle er det installert felles jordfeilvern når anlegget var nytt (på 90-tallet), og som nevnt er min vurdering at det ikke er absolutt krav til eget jordfeilvern pr kurs, men at dette er beste løsning (lurt).

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor