OvergangsresistansOvergangsresistans

Overgangsresistans

Finn Bjørsvik
Finn Bjørsvik

Hvorfor er det forskjell i overgangsresistans til en installasjon med dobbelt isolert kabel fra TKS-skap til fordeling og når en ikke bruker dobbeltisolert? Dobbeltisolert stiller krav om 30mA og ved ikke dobbeltisolert bruker en trafostørrelsen.

Re: Overgangsresistans

Re: Overgangsresistans

Det stilles ikke krav slik du beskriver.

Det er imidlertid krav til maksimalt 50 V berøringsspenning for IT-installasjoner, når 1. jordfeil ikke kobles ut. Dette er beskrevet i avsnitt 411.6.5 i NEK 400:2018, og veiledningen til avsnittet beskriver konsekvensen for jordelektrodens overgangsmotstand.

Årsaken er altså at berøringsspenningen avhenger av maksimal jordfeilstrøm og jordelektrodens overgangsmotstand. 

Nå kan du ta mange av våre klasseromskurs som webinar på nett.
Interaktivt og med instruktør.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor