Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Overspenningsvern og Elbil

Overspenningsvern og Elbil

EK
EK

I 534.4.9 står det at "dekningsområdet" til et overspenningsvern er 10 meter. i 722, står det at tilkoblingspunktet skal være beskyttet av et overspenningsvern. De fleste vareleverandører følger normen på 10 meter. Spørsmålet er:

-Er tilkoblingspunktet laderen, eller tuppen på ladekabel?
-Dersom tilkoblingspunktet er mer enn 10 meter fra eksisterende overspenningsvern i installasjonen, må det da installeres et nytt overspenningsvern ved lader (UF)?
-Er det andre hensyn som kan påvirke "dekningsområdet" til overspenningsvernet?

f.eks ved større ladeanlegg, store boliger med lang avstand, garasje langt fra fordeling.

Re: Overspenningsvern og Elbil

Re: Overspenningsvern og Elbil

Utgangspunktet bør være at man følger råd fra produsenten av overspenningsvernet, ref. fel § 36.

Elbilens batteripakke er best beskyttet om overspenningsvernet er plasser nært til ladeinstallasjonen, men dette er ikke et skal krav i NEK 400.

Dessuten bør det ikke være stor avstand fra overspenningsvernet til jordelektroden.

Re: Overspenningsvern og Elbil

Undrende
Undrende

Hei,

Faktisk ute for en slik problemstilling.

Sjekket med leverandør av overspenningsvern, de sier 10 meter dekningsområde.

Leverandør av ladestasjon har ikke noen form for overspenningsvern innebygget.

Ladestasjon er montert i felles garasje ca 30 meter i fra tavle.

NEK FAQ sier: ID9869

Generelt skal alt utstyr monteres i samsvar med produsentens montasjeanvisninger. Det gjelder også for overspenningsvern. Dersom produsenten spesifiserer at det skal monteres et ekstra overspenningsvern hvis avstand mellom overspenningsvernet og utstyret det skal beskytte blir for stor, skal slike overspenningsvern monteres.

Selv om dette ikke er et skal krav, bør jeg ha særs gode grunner for ikke å montere et overspenningsvern?

Risikovurdering?

Re: Overspenningsvern og Elbil

Wn
Wn

Jeg syns ikke at dette skal stå i NEK400. Et overspenningsvern kan ha "uendelig" dekningsområde, og vurderinger rundt dette er prosjektering. 
Kan skjønne at en leverandør kan si 10 meter som tommelfingerregel, eller at de ikke kan garrantere over 10 meter. De har en egeninteresse i å selge, samt at de vil dekke sin egen rygg. Men å si at dekningsområdet faktisk er 10 meter, skrive det i montasjeanvisninger osv er feil. 

Skal man faktisk følge dette, så må man opp med sikringsskap hver 10 meter. Man må ha 2-5 sikringsskap pr bolig. 

Det er det samme som om vi skulle si at kortslutningsvern bare har et gitt dekningsområde, noe det så klart ikke har. Det er veldig avhengig av hvor stor kortslutningsstrømmen er inn til bygget.

Det samme er det for overspenningsvern, hvor stor lynstrømmen er inn til bygget. Samt masse andre parametere som nettsystem, jord i bakken eller luft, antall avgreininger, lynaktiviteten i området osv. 
Bakgrunnen for 10 meter er en teoretisk dobling av overspenningen. Men da ser man helt bort fra virkeligheten. 

Det finnes NEK standarder for å beregne/vurdere behovet for lynavleder og overspenningsvern. For veldig mange plasser i Norge vil en slik beregning gi at det ikke er behov for overspenningsvern.  

Re: Overspenningsvern og Elbil

Re: Overspenningsvern og Elbil
Sitat
Undrende skrev:

Hei,

Faktisk ute for en slik problemstilling.

Sjekket med leverandør av overspenningsvern, de sier 10 meter dekningsområde.

Leverandør av ladestasjon har ikke noen form for overspenningsvern innebygget.

Ladestasjon er montert i felles garasje ca 30 meter i fra tavle.

NEK FAQ sier: ID9869

Generelt skal alt utstyr monteres i samsvar med produsentens montasjeanvisninger. Det gjelder også for overspenningsvern. Dersom produsenten spesifiserer at det skal monteres et ekstra overspenningsvern hvis avstand mellom overspenningsvernet og utstyret det skal beskytte blir for stor, skal slike overspenningsvern monteres.

Selv om dette ikke er et skal krav, bør jeg ha særs gode grunner for ikke å montere et overspenningsvern?

Risikovurdering?

Absolutte krav er gitt i fel, og her gjelder § 36.

§ 36.Anlegg og tilkobling

Elektrisk utstyr som inngår i eller skal tilkoples et anlegg skal når det er installert og vedlikeholdt i henhold til fabrikantens anvisninger og brukes i henhold til sitt formål, ikke bringe sikkerheten i fare for personer, husdyr eller eiendom.

Veiledning til § 36

Utførelse og omsetting av elektrisk utstyr reguleres i egne forskrifter.

Bestemmelsen innebærer bl.a. at utstyr skal tilkoples og brukes slik fabrikantens anvisninger foreskriver. Utstyr som er beregnet for å tilkobles av vanlige forbrukere kan avgi varme. Dette gjelder bl.a. lysutstyr, radio, tv osv. Disse må plasseres slik at ventilasjonen ikke hindres. Visse typer lysutstyr som såkalte spotter, avgir sterk varme. Ved innbygging av lysarmatur må det derfor foretas vurdering av de brannsikkerhetsmessige egenskaper.

Re: Overspenningsvern og Elbil

Re: Overspenningsvern og Elbil
Sitat
Wn skrev:

Jeg syns ikke at dette skal stå i NEK400. Et overspenningsvern kan ha "uendelig" dekningsområde, og vurderinger rundt dette er prosjektering. 
Kan skjønne at en leverandør kan si 10 meter som tommelfingerregel, eller at de ikke kan garrantere over 10 meter. De har en egeninteresse i å selge, samt at de vil dekke sin egen rygg. Men å si at dekningsområdet faktisk er 10 meter, skrive det i montasjeanvisninger osv er feil. 

Skal man faktisk følge dette, så må man opp med sikringsskap hver 10 meter. Man må ha 2-5 sikringsskap pr bolig. 

Det er det samme som om vi skulle si at kortslutningsvern bare har et gitt dekningsområde, noe det så klart ikke har. Det er veldig avhengig av hvor stor kortslutningsstrømmen er inn til bygget.

Det samme er det for overspenningsvern, hvor stor lynstrømmen er inn til bygget. Samt masse andre parametere som nettsystem, jord i bakken eller luft, antall avgreininger, lynaktiviteten i området osv. 
Bakgrunnen for 10 meter er en teoretisk dobling av overspenningen. Men da ser man helt bort fra virkeligheten. 

Det finnes NEK standarder for å beregne/vurdere behovet for lynavleder og overspenningsvern. For veldig mange plasser i Norge vil en slik beregning gi at det ikke er behov for overspenningsvern.  

Som alltid er det "lov å bruke huet". Jeg tror ikke mange i DLE krever flere seriekoblede overspenningsvern i en "normalbolig". Batteripakken på en elbil utgjør imidlertid en så stor verdi at denne bør sikres best mulig.

Bakgrunnen for skal-krav til overspenningsvern i NEK 400 fra 2010, var at de fleste ikke fulgte tidligere "mal" for risikovurdering i standarden (frem til og med 2006).

Som nevnt tidligere: Har man klare, og helst velbegrunnede, meninger om innholdet i NEK 400 kan dette spilles inn til NK64. Det er lurt å gjøre dette i god tid før ny utgave av standarden, helst minst ett år på forhånd.

Alternativt er det åpent i NK64 for nye medlemmer. Og dette er så klart den beste muligheten til å påvirke innholdet i NEK 400.

Re: Overspenningsvern og Elbil

EK
EK

Men når det står skal i 722.443.3.1, hvordan kan vi da "garantere" at tilkoblingspunktet er dekt av et overspenningsvern hvis dette er plassert mer enn 10 meter unna tilkoblingspunktet? Produsentene sier jo 10 meter (som normen).

Og "lov å bruke huet" er jo et håpløst svar til kreative montører. Vi er opptatt at anlegget skal være i samsvar med FEL og NEK 400, men føler det ikke finnes noe god konkret løsning. Hva gjør folk om det f.eks. er mer enn 30 meter fra overspenningsvern i fordeling til tilkoblingspunktet til et elektrisk kjøretøy (typisk i garasjer og borettslag)?

Re: Overspenningsvern og Elbil

Re: Overspenningsvern og Elbil
Sitat
EK skrev:

Men når det står skal i 722.443.3.1, hvordan kan vi da "garantere" at tilkoblingspunktet er dekt av et overspenningsvern hvis dette er plassert mer enn 10 meter unna tilkoblingspunktet? Produsentene sier jo 10 meter (som normen).

Og "lov å bruke huet" er jo et håpløst svar til kreative montører. Vi er opptatt at anlegget skal være i samsvar med FEL og NEK 400, men føler det ikke finnes noe god konkret løsning. Hva gjør folk om det f.eks. er mer enn 30 meter fra overspenningsvern i fordeling til tilkoblingspunktet til et elektrisk kjøretøy (typisk i garasjer og borettslag)?

Det er faglig ansvarlig (eventuelt en annen prosjekterende, delegert ansvar av FA) i virksomheten som bør ta slike avgjørelser, og ikke kreative montører. Hva det faglige ansvaret innebærer er beskrevet i Elsikkerhet.

For å fravike fra hva utstyrsleverandør beskriver, skal man ha en godt dokumentert sak. Hvis ikke er det avvik med fel § 36.

Den enkleste løsningen er å følge NEK 400, men fel § 10 beskriver at andre løsninger kan velges om samme sikkerhet ivaretas.

Jeg vil dessuten gjenta, som beskrevet i et tidligere innlegg i denne tråden, at avsnitt 534.4.9 gir et bør-krav, om tilleggsbeskyttelse ved mer enn 10 meter mellom overspenningsvern og utstyr. Ordet bør er forklart på side 8 i NEK 400:2018 med følgende tekst: Bør (should) Krav formulert med ”bør” innebærer krav som kan fravikes, men underforstått så skal det meget sterke faglige grunner til for ikke å følge kravet. Selv om det i NEK 400 kan virke som en anbefaling, så innebærer et ”bør”-krav krav om etterlevelse men ikke i alle situasjoner.

Dette betyr at andre likeverdige alternativer kan anvendes forutsatt at de er teknisk begrunnet og at begrunnelsen er dokumentert.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor