Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

PPE ved arbeid i elektriske anlegg

PPE ved arbeid i elektriske anlegg

Annette Klausen
Annette Klausen

Hei,

Må man ha hjelm med visir ved arbeid i elektriske anlegg? Og hvilket krav finnes ved bruk av hansker? Er det krav om bruk av elektrosoft hanske i kompositt for klasse 00?

Re: PPE ved arbeid i elektriske anlegg

Re: PPE ved arbeid i elektriske anlegg

Arbeidsgiver/anleggseier har ansvar for å sørge for at alle arbeidstakere er beskyttet mot enhver fare.

For å kunne vurdere behovet for verneutstyr i henhold til FSE § 10, tredje strekpunkt, må man ha kjennskap til eller innhente nødvendige opplysninger om anlegget. I en bolig er det liten fare forbundet med lysbue som følge av kortslutning, mens det i en næringstavle kan være stor lysbuefare.

Det finnes altså ikke spesifikke myndighetskrav til hvilket verneutstyr som skal benyttes for den enkelte jobb, og dette er en vurdering som skal inngå i planleggingen av den enkelte jobb. Har man ikke opplysninger om aktuell lysbueenergi ved kortslutning, så må man tenke "worst case". I en eldre industritavle vil dette minst tilsi PPE 4  (< 40 cal/cm2). Det er viktig at all bar hud er dekket, også hode/ansikt, hals og hender.

Vårt kurs "Lysbuefarer - en innføring" gir ytterligere kunnskap om dette emnet; https://www.trainor.no/app/produc...ng/RnttNy/lysbuefarer---en-innforing.

Re: PPE ved arbeid i elektriske anlegg

Annette Klausen
Annette Klausen
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Arbeidsgiver/anleggseier har ansvar for å sørge for at alle arbeidstakere er beskyttet mot enhver fare.

For å kunne vurdere behovet for verneutstyr i henhold til FSE § 10, tredje strekpunkt, må man ha kjennskap til eller innhente nødvendige opplysninger om anlegget. I en bolig er det liten fare forbundet med lysbue som følge av kortslutning, mens det i en næringstavle kan være stor lysbuefare.

Det finnes altså ikke spesifikke myndighetskrav til hvilket verneutstyr som skal benyttes for den enkelte jobb, og dette er en vurdering som skal inngå i planleggingen av den enkelte jobb. Har man ikke opplysninger om aktuell lysbueenergi ved kortslutning, så må man tenke "worst case". I en eldre industritavle vil dette minst tilsi PPE 4  (< 40 cal/cm2). Det er viktig at all bar hud er dekket, også hode/ansikt, hals og hender.

Vårt kurs "Lysbuefarer - en innføring" gir ytterligere kunnskap om dette emnet; https://www.trainor.no/app/produc...ng/RnttNy/lysbuefarer---en-innforing.

Hei,

Takk for svar, hvordan vurderer du behov for verneutstyr i skap med følgende output/input?

Re: PPE ved arbeid i elektriske anlegg

Annette Klausen
Annette Klausen
Sitat
Annette Klausen skrev:

Hei,

Takk for svar, hvordan vurderer du behov for verneutstyr i skap med følgende output/input?

Hei igjen, Ser ikke ut som snip funket. Skapene har følgende output/input:

Skap 1 : 

Output : Voltage 32 VDC, Current : 120A per P3200 Maximum 480A, Ripple : <100mV p-p (B.W. 30MHz)

Input : Voltage : 3 phase 400-440 VAC, +10%/ -15%, Nominal current 5.2A per P3200 module at 400V AC, Inrush current 40A/10ms per P3200 at 400V. Frequency 47-63HZ, Efficiency : >89%

Skap 2: Channels 2 per module 1 to 32 anodes

Output : Voltage 25 or 50V DC, Current (at 25V) 6 A per module - maximum 96A Current (at 50V) 3A per module Maximum 48A

Input : Voltage 230V AC, 1 phase with earth. Max current 0,7A per module. Frequency 50-60Hz Effect: 150W per module

Takknemlig for tilbakemelding

Re: PPE ved arbeid i elektriske anlegg

Re: PPE ved arbeid i elektriske anlegg

Det avgjørende er største kortslutningsstrøm i tavle/skap.

Kortslutningsstrømmen blir gradvis dempa/redusert med avstand fra trafo. Den er høy i en hovedtavle (kanskje opp i mot 50 kA i eldre industritavler), men reduseres vesentlig gjennom kabel og vern til en underfordeling.

Dessuten er utkoblingstiden på aktuelt vern avgjørende.

Hendelsesenergien ved en kortslutning avhenger av strømmen i lysbuen og utkoblingstiden på vernet.
Personer nær et kortslutningssted blir utsatt for denne energien (varmen), og kan få alvorlige brannskader om ikke verneutstyr er tilpasset aktuell hendelsesenergi.

Anleggseier/arbeidsgiver må altså kjenne til aktuell fare i en tavle/skap, slik at verneutstyr kan tilpasses aktuell fare. Har man ikke denne kunnskapen må man, som tidligere nevnt, gå ut i fra "worst case scenario".

Jeg kan ikke si noe konkret om aktuell fare, ut i fra de opplysningene du gir, for skap 1 og skap 2.
Befinner skapene seg langt fra byggets hovedfordeling er det imidlertid nærliggende å anta at lysbuefaren er relativt lav, grunnet lav Ikmaks, men dette er ikke noe jeg kan konkludere med. En videre antagelse kan være at det ved arbeid i/ved mindre tavler/skap (f. eks. for automasjon/styring) er tilstrekkelig med verneutstyr som tilfredsstille PPE2, mens litt større/eldre underfordelinger tilsier PPE3, og store/gamle hovedtavler krever minst PPE4. 
Det finnes flere virksomheter i Norge som kan bistå men risikovurderinger av lysbuefare i elektriske anlegg.
F. eks. Unitech; https://www.unitech.no/tjenester/category480.html

Se her for ytterligere info om sikkerhet relatert til lysbue i tavler;  https://www.tavleforeningen.no/im...ysbuesikkerhet_i_tavler_2019_web.pdf.  

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor