Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Risikovurdering ved utførelse når dette er et stort prosjekt som har egen prosjektering av annet firma

Risikovurdering ved utførelse når dette er et stort prosjekt som har egen prosjektering av annet firma

THL
THL

I store byggeprosjekter i flere hundre millionersklassen har en ofte en todeling av elektroarbeid der ett firma prosjekterer elektro, og et annet firma (installatør) utfører. Prosjekteringsfirma avgir samsvarserklæring og risikovurdering på eget arbeid (prosjektering).

Installatørfirma avgir samsvarserklæring på eget arbeid (utførelse).

Så kommer spørsmålet jeg gjerne skulle hatt synspunkter på:

Er det (lovhjemlet) krav til at installatørfirma også skal levere en risikovurdering i forbindelse med sitt eget utførelsesarbeid? Eller er det slik at en installatør kan si at risikovurderinga er den som foreligger fra prosjekteringsfirmaet, der det ikke kreves at installatør skal avgi en egen risikovurdering for eget arbeid og leveranse (utførelse).

Jeg tror vel at et installatørfirma også skal avgi en egen risikovurdering for eget utførelsesarbeid da det kan ligge forhold og vurderinger omkring utførelse som ikke dekkes av prosjekteringsfirmaets risikovurdering.

Re: Risikovurdering ved utførelse når dette er...

Re: Risikovurdering ved utførelse når dette er...

Ja, utførende virksomhet (installatør) skal absolutt risikovurdere sitt arbeid, ref. § 16 i FEL.

Re: Risikovurdering ved utførelse når dette er...

THL
THL

Takk for tilbakemeldinga!

Re: Risikovurdering ved utførelse når dette er...

Elektriker
Elektriker

Denne løsningen hvor en part prosjekterer med ansvaret for dette (eks. RIE) og en installatør bygger anlegget og står ansvarlig for dette - installatøren har vel også en viss plikt ovenfor prosjekteringen? Litt på siden, men ble nysgjerrig på dette.

Re: Risikovurdering ved utførelse når dette er...

Re: Risikovurdering ved utførelse når dette er...
Sitat
Elektriker skrev:

Denne løsningen hvor en part prosjekterer med ansvaret for dette (eks. RIE) og en installatør bygger anlegget og står ansvarlig for dette - installatøren har vel også en viss plikt ovenfor prosjekteringen? Litt på siden, men ble nysgjerrig på dette.

Ja, jeg er helt enig i at installatøren har en viss plikt også overfor prosjekteringen.

Dette følger av FEL § 12 første avsnitt:
Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor