Norsk Engelsk Svenska Polsk

Seriekobling av elbil laderSeriekobling av elbil lader

Seriekobling av elbil lader

Espen
Espen

Heisann, beklager om dette er besvart tidligere men jeg prøvde å lete uten noe hell og lykke.

En kamerat har fått tilbud om opplegg til Easee elbil lader som senere kan seriekobles til enda en ladeboks.

Nå står det jo flere steder i 722 at enhver ladestasjon/boks skal være beskyttet av eget strømstyrt jordfeilvern...

Og dette tilbudet er fra velrenomerte selsekaper. Er dette lov ? Eller er det noe jeg misforstår her ? 

Re: Seriekobling av elbil lader

Espen
Espen

Her var jeg for rask på avtrekkeren. Fant svar på mitt eget spørsmål :) 

Easee sine ladestasjoner er utstyrt med laststyring som dermed gjør det lov å seriekoble 2 stasjoner.

Det er da hjemlet i NEK400:2018 722.302 og 722.533 

Re: Seriekobling av elbil lader

Re: Seriekobling av elbil lader

Dette er dessverre feil. Se Tolkning 9 fra NK64 her; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.
Laststyring er ikke godkjent som overstrømsbeskyttelse.

Re: Seriekobling av elbil lader

Espen
Espen

Hvordan kan da store og kjente aktører tilby en slik løsning med 32A kurs til en Easee ladeboks som lar seg seriekoble til en ny Easee ladeboks nmr.2 ?? Lenken du la ved fungerer desverre ikke hos meg så jeg får ikke lest på den siden. 

Re: Seriekobling av elbil lader

Re: Seriekobling av elbil lader

Easee må svare for sin forståelse.

Du finner lenke, til FAQ og Tolkninger/Endringer fra NK64, oppe til høyre på vår forumside. 

Re: Seriekobling av elbil lader

Espen
Espen

Klarte å komme inn og lese tolkning nmr 9 nå omsider :) 

I mitt tilfelle biter jeg meg merke i disse punktene;

    • Dersom flere tilkoblingspunkter kan benyttes samtidig skal de være beskyttet av egne overstrømsvern. Overstrømsvernene skal være innebygget i ladestasjonen/ladeboksen.
    • Dersom ladestasjonen/ladeboksen forsyner flere tilkoblingspunkter (som kan benyttes samtidig) kan det benyttes et felles overbelastningsvern og/eller overstrømsvern for beskyttelse mot kortslutninger så lenge alle tilkoblingspunktene er beskyttet (hvilket innebærer at vernene må være tilpasset tilkoblingspunktet med lavest merkestrøm)
    • Dersom ladestasjonen/ladeboksen forsyner flere tilkoblingspunkter som ikke kan benyttes samtidig, kan det benyttes et felles overstrømsvern for beskyttelse av tilkoblingspunktene.

Her står det jo at dersom ladestasjonene er utstyrt med innebygd jordfeilautomat type B 30mA så er det lovlig.

Easee sin "laderobot" er utstyrt med innebygd vern samt. laststyring som sørger for at pådraget blir likt fordelt dersom man seriekobler 2 av deres ladere. Kursen frem til første ladepunkt blir da et felles overstrømsvern/overbelastningsvern som beskytter begge stasjonene(ref. pkt 2). 

Re: Seriekobling av elbil lader

Re: Seriekobling av elbil lader

Laststyring er ikke en akseptabel løsning som beskyttelse mot overbelastning i henhold til NEK 400:2018, som det fremkommer av Tolkning 9 fra NK64. Dette er for øvrig tydelig beskrevet i aktuell norm fra IEC, som NEK 400-722 bygger på.

Av § 10 i FEL fremkommer det at annen løsning enn det som følger av NEK 400 kan velges, men da må det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås. Det er i så fall opp til produsent å avklare dette mot tilsynsmyndighet, DSB.

Re: Seriekobling av elbil lader

Kjartan Nilsen, Easee
Kjartan Nilsen, Easee

Som representant for Easee, må jeg få lov å avklare noen uklarheter i denne diskusjonen.

Flere ladestasjoner fra Easee kan kobles etter hverandre på samme kurs fordi de har innebygget både overbelastningsvern og jordfeilvern (30mA AC/ 6mA DC).

Easee har også laststyring, men det er av hensyn til samtidighet (jfr NEK-400 722.302), ikke som sikkerhetsvern mot overbelastning. Laststyring er altså et tillegg til det separate vernet mot overbelastning. I praksis vil laststyringen også forhindre at verken kursen eller det enkelte ladepunktet overbelastes fordi ladingen tilpasses kurssikringen samt tilkoblet kabel og bil.

Forøvrig er alle som har spørsmål om våre produkter hjertelig velkommen til å kontakte oss via vår support avdeling. Vi har erfarne installatører som kan svare på slike spørsmål.

Mvh,
Kjartan Nilsen
Chief Hardware Architect,
Easee

Re: Seriekobling av elbil lader

Re: Seriekobling av elbil lader
Sitat
Kjartan Nilsen, Easee skrev:

Som representant for Easee, må jeg få lov å avklare noen uklarheter i denne diskusjonen.

Flere ladestasjoner fra Easee kan kobles etter hverandre på samme kurs fordi de har innebygget både overbelastningsvern og jordfeilvern (30mA AC/ 6mA DC).

Easee har også laststyring, men det er av hensyn til samtidighet (jfr NEK-400 722.302), ikke som sikkerhetsvern mot overbelastning. Laststyring er altså et tillegg til det separate vernet mot overbelastning. I praksis vil laststyringen også forhindre at verken kursen eller det enkelte ladepunktet overbelastes fordi ladingen tilpasses kurssikringen samt tilkoblet kabel og bil.

Forøvrig er alle som har spørsmål om våre produkter hjertelig velkommen til å kontakte oss via vår support avdeling. Vi har erfarne installatører som kan svare på slike spørsmål.

Mvh,
Kjartan Nilsen
Chief Hardware Architect,
Easee

I vårt fagforum får alle lov til å komme med innspill :-).

Jeg svarer ut i fra trådstarters spørsmål/forståelse, og har ikke spesifikk kunnskap om alt som leveres av elektrisk utstyr.

Det som står fast er uansett Tolkning 9 fra NK64, som vist til tidligere i tråden: Kravet i NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.533.101 er et tilleggskrav til kravene i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533 og stiller krav til overstrømsbeskyttelse av tilkoblingspunkter. Kravet i avsnitt 722.533.101 innebærer at dersom et ladeutstyr ikke er utstyrt med overstrømsvern for beskyttelse av et tilkoblingspunkt mot overbelastning og kortslutning, skal det installeres et eget overstrømsvern for å beskytte tilkoblingspunktet. 

Re: Seriekobling av elbil lader

ASDF
ASDF

Hva er egentlig kravet til jordfeilvern og overstrømsvern..

Er det lov med automatisk gjeninnkobling av disse?
Mener å ha lest at disse skal ha manuell innkobling?

Re: Seriekobling av elbil lader

Re: Seriekobling av elbil lader

Automatisk gjeninnkobling av utløste vern, som beskytter mot elektrisk sjokk, er kun tillatt i områder forbeholdt sakkyndig og instruert betjening. Følgende endring er beskrevet; https://www.trainor.no/cms/NEK-FAQ.

ENDRING: Automatisk gjeninnkobling av strømstyrt jordfeilvern

NK64 har på sitt møte 2019-03-28 behandlet problemstilling vedrørende anvendelsen av strømstyrte jordfeilvern med automatisk gjeninnkobling når det strømstyrte jordfeilvernet benyttes for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Automatisk gjeninnkobling kan medføre en økt fare dersom feilen ikke er blitt fjernet før gjeninnkobling skjer.

I NEK 400-5-53:2014, avsnitt 531.2.3.3 var det gitt krav om at automatisk gjeninnkobling kun kunne tillates i installasjoner betjent av sakkyndige personer eller instruerte personer. NK64 ser det formålstjenlig at tilsvarende krav innføres i NEK 400-5-53:2018.

NK64 har derfor på sitt møte 2019-03-28 vedtatt å legge til følgende krav i NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.1:

Overstrømsvern og strømstyrte jordfeilvern med automatisk gjeninnkobling uten automatisk sjekk av at feilen er borte, kan bare installeres i installasjoner som kun er tilgjengelig for instruerte personer eller sakkyndige personer.

Re: Seriekobling av elbil lader

Kjartan
Kjartan
Sitat
ASDF skrev:

Hva er egentlig kravet til jordfeilvern og overstrømsvern..

Er det lov med automatisk gjeninnkobling av disse?
Mener å ha lest at disse skal ha manuell innkobling?

Ladeutstyr med kontakt hvor man kobler til sin egen ladekabel kan resette vern etter at ladekabelen er frakoblet og feil er verifisert fjernet. Tilsvarende ladeutstyr med fast ladekabel har ikke lov til dette. (IEC 61851-1 ch.14)

Re: Seriekobling av elbil lader

Re: Seriekobling av elbil lader
Sitat
Kjartan skrev:

Ladeutstyr med kontakt hvor man kobler til sin egen ladekabel kan resette vern etter at ladekabelen er frakoblet og feil er verifisert fjernet. Tilsvarende ladeutstyr med fast ladekabel har ikke lov til dette. (IEC 61851-1 ch.14)

For elektriske lavspenningsanlegg og utstyr tilkoblet slike anlegg gjelder krav gitt i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg, FEL.
I § 10 står det følgende:
Forskriften, supplert med tilhørende veiledning og normer, viser samlet det sikkerhetsnivået som skal legges til grunn. Veiledningens og normenes detaljerte anbefalinger er imidlertid ikke juridisk forpliktende, slik at andre løsninger kan velges. Ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.

Veiledningen til § 10 lister opp normer som beskriver hvordan sikkerhetskravene i forskriften kan oppfylles, og NEK 400 er en av disse referansene.

Konklusjon: Ved automatisk sjekk av at feilen er borte (feil er verifisert fjernet), er automatisk gjeninnkobling tillatt i installasjoner tilgjengelig for usakkyndige personer.

Re: Seriekobling av elbil lader

F.Ø.B
F.Ø.B
Sitat
Kjartan Nilsen, Easee skrev:

Som representant for Easee, må jeg få lov å avklare noen uklarheter i denne diskusjonen.

Flere ladestasjoner fra Easee kan kobles etter hverandre på samme kurs fordi de har innebygget både overbelastningsvern og jordfeilvern (30mA AC/ 6mA DC).

Easee har også laststyring, men det er av hensyn til samtidighet (jfr NEK-400 722.302), ikke som sikkerhetsvern mot overbelastning. Laststyring er altså et tillegg til det separate vernet mot overbelastning. I praksis vil laststyringen også forhindre at verken kursen eller det enkelte ladepunktet overbelastes fordi ladingen tilpasses kurssikringen samt tilkoblet kabel og bil.

Forøvrig er alle som har spørsmål om våre produkter hjertelig velkommen til å kontakte oss via vår support avdeling. Vi har erfarne installatører som kan svare på slike spørsmål.

Mvh,
Kjartan Nilsen
Chief Hardware Architect,
Easee

Men Easee: Jeg spør her da det sitter andre fagfolk her og leser og svarer - det blir da litt mer diskusjon enn svar fra kundeservice hos dere. Dere sier laderoboten har innebygget overbelastningsvern - det må da være av type elektronisk? Det er forsåvidt ok (moderne vern), men det er jo bl.a krav til et visst gnistgap i et vern, et av mange krav for at selve vernet skal være sertifisert. Er vernet sertifisert for bruk  som overbelastningsvern i en installasjon? I såfall kan dere vel fremvise karakteristikker, legge inn vernet i vernlisten i  Febdok? Dette er nyttig fbm dimensjonering av større anlegg - 1 lader alene på en kurs i en bolig er jo ingen problem.

Som mange andre ladere på markedet kan vi ikke se at dere er TÛW-sertifisert, mao er de kun deres egne erklæringer vi må stole på. En ekstern godkjenning av produktet hadde nok ikke vært dumt.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor