Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Smøregrav

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Smøregrav

Odd Vidar Lauritsen
Odd Vidar Lauritsen
? jeg finner ikke forskriftene for installasjon i smøregrav kan noen hjelpe meg med det.

Re: Smøregrav

Ole Petter S
Ole Petter S
Det er ikke lenger noe beskrivelse av dette i elektroforskriftene, men DBEs regelverk beskriver dette se www.dbe.no under Regel- og oppslagsverk (Føre var...)

Lov om brannfarlig vare med forskrifter og veiledninger

Ventilasjon
Smøregrav, smøre- og vaskehaller skal være effektivt ventilert. Lys i graven skal være forriglet med ventilasjonsanlegget, slik at det ikke kan tennes før viften har gått i ca. 30 sekunder.§ 11 Krav til bygninger og rom (bygningstekniske forhold)
Bygninger hvor det oppbevares brannfarlig vare skal tilfredsstille byggeforskriftenes krav, og skal enten ha tilstrekkelig naturlig ventilasjon eller utstyres med separat, mekanisk ventilasjonsanlegg som sikrer tilstrekkelig utlufting.

Ventilasjon
Smøregrav, smøre- og vaskehaller skal være effektivt ventilert. Lys i graven skal være forriglet med ventilasjonsanlegget, slik at det ikke kan tennes før viften har gått i ca. 30 sekunder.

Unngå tennkilder
Elektrisk utstyr med gnistdannende kontaktorer, motorer o.l., og annet utstyr som kan gi gnister, tillates ikke i, eller i nærheten av smøregrav.

På grunn av brann- og eksplosjonsfaren må følgende type arbeid ikke utføres i, eller i nærheten av smøregrav:

arbeid som kan resultere i bensinsøl i smøregrav,
varmt arbeid som sveising, skjærebrenning og annen bruk av åpen flamme (jf. § 8 i "Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping (varmt arbeid)", gitt av Direktoratet for arbeidstilsynet 26. februar 1998.

Tetting mot væske og gass
Tetting av trekkrør skal hindre innsig av brannfarlig væske/gass til bygning.

Følgende forskrifter gitt av Produkt- og elektrisitetstilsynet gjelder:

FEU "forskrift 15. august 1995 om elektrisk utstyr", og
FEL "forskrift 6. november 1998 om elektriske lavspenningsanlegg",
samt felles forskrift gitt av Direktoratet for arbeidstilsynet, Produkt- og elektrisitetstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern:

FUSEX "forskrift 9. desember 1996 om utstyr og sikkerhetssystemer til bruk i eksplosjonsfarlig område".

Unngå gassdannelse
Generelt er det viktig å vurdere muligheten for gassdannelse i lavpunkter, herunder kjeller, smøregrav o.l.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor