Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

TN-system, jording

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

TN-system, jording

Roar Molstad
Roar Molstad
Er det lov å koble sammen en jordelektrode i enden av en kabel, som ligger langt utenfor hovedutjevningsforbindelsens virkeområde.
Det er ikke behov for jorfeilvern på denne kabel.

Er usikker på om kravet i 413.1.3 gjelder bare ved bruk av jordfeilvern.

Re: TN-system, jording

Forumleder
Forumleder
NEK 400 punkt 413.1.3.9

Når strømstyrt jordfeilvern benyttes for å oppnå automatisk utkobling av en strømkrets utenfor det området som dekkes av hovedutjevningsforbindelsen, skal utsatte ledende deler ikke forbindes til TN-systemets beskyttelsesledere.Disse skal da forbindes til en separat jordelektrode utenfor hovedutjevningsforbindelsens dekningsområde, og som har en jordingsresistans som er tilstrekkelig lav i forhold til det strømstyrte jordfeilvernets utkoblingsstrøm.

En strømkrets som er beskyttet på denne måten skal betraktes som et TT-system, og kravene i 413.1.4 må være oppfylt.

Merknader -
1. Utenfor hovedutjevningsforbindelsens virkeområde kan det benyttes andre beskyttelsestiltak som:

- forsyning ved hjelp av skilletransformator (413.5)
- tilleggsisolering (413.2)

2. Avgrensning av hovedutjevningsforbindelsens virkeområde er under overveielse av IEC. For tiden finnes ikke slik definisjon.

Veiledning - Dette kravet ivaretar berøringsrisikoen som oppstår når jordfeil i en installasjon forårsaker spenningsstigning i selve installasjonens jordingssystem.

I "vanlige" boliger kan utkoblingskravet anses oppfylt, idet kursene vanligvis vil befinne seg innen hovedutjevningsforbindelsens virkeområde.

Ved faste installasjoner utenfor selve bygningen anbefales å øke hovedutjevningsforbindelsens
virkeområde ved å føre fram separate utjevningsforbindelser tilknyttet hovedutjevningsforbindelsen.

I normguiden (A4 utgaven) fra Nelfo side 57 står en tegning hvordan dette kan gjøres.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor