Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Tavle - Effektbryter som "aggregatvender"

Tavle - Effektbryter som "aggregatvender"

OM
OM

Hei,

ble litt usikker på hvordan jeg skal trå mtp. merking/oppbygging av en tavle. og søker litt råd.

Har fra tavleprodusent fått prosjektert et skap med 200A inn (effektbryter) og en 100A (effektbryter)for aggregat som er mekanisk foriglet mot hovedbryter (200A). (Landbruk) Der en effektbryter anses som sakkyndigbetjening / instruert. Så hva gjør bonden når strømmen går og han ønsker å koble inn aggregat.

Tavle leverandør mener det er tilstrekkelig å lage en instruks på hvordan det skal gjøres, som også definerer at bonde ikke kan betjene om bryter løser ut? (og merke tavle som sakkynd/instruert pers)

eller er dette å betrakte fullt ut som instruert personell som krever årlig FSE og instruks på hvordan dette skal utføres?

Takk for alle svar og innspill.

Re: Tavle - Effektbryter som "aggregatvend...

Re: Tavle - Effektbryter som

Om bonden skal ha tilgang til betjening av vern i tavle forbeholdt sakkyndig/instruert må dette inn i internkontrollen for gården, se her; https://elsikkerhetsportalen.no/internkontroll/internkontroll-landbruk/.

Krav til instruert er beskrevet på sidene 13 og 14 i Elsikkerhet 84; https://www.dsb.no/globalassets/d...kkerhet-magasinet/elsikkerhet_84.pdf.

Stikkord som må ivaretas ved anlegg for instruert er:
- Egen instruks i internkontrollen som beskriver hva den instruerte kan/ikke kan utføre,
- årlig opplæring av den instruerte i henhold til § 7 i fse,
- tilgang til nødvendig verneutstyr.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor