Norsk Engelsk Svenska Polsk

Trefase IT lading - EaseeTrefase IT lading - Easee

Trefase IT lading - Easee

EL
EL

Hei!

Vi monterer Easee hjemmeladere og har fulgt deres anbefaling om å dimensjonere installasjonen til trefase. Anbefalingen er angitt nedenfor:
"Vi anbefaler alltid å legge opp en 3-fase kabel/kurs, da er du forberedt for fremtiden. Easee laderoboten detekterer nett automatisk, og vi har utviklet en software som i kombinasjon med hardwaren muligjør lading på 3 fas IT nett på en trygg måte. Totaleffekten blir tilgjengelig på alle boksene som er tilkoblet og som er installert på samme kurs/kabel.

Har du 3 fas IT nett koblet til roboten, så kan 3 fas lading aktiveres under instillinger – strømkontroll. Der kan du deaktivere «tillat kun 1 fas»." Kilde: https://easee-international.com/no/forhandlerstotte/#kunnskapsbase

Vi har fulgt denne anbefalingen i god tro helt til vi har vært på elbillade kurs gjennom NELFO og får presentert at trefaselading på IT nett ikke kan samsvarserklæres ihht NEK400.

Se her for kildehenvisning: https://www.emobilitynorway.com/post/3-fas-lading-p%C3%A5-230v-it-nettet

 

Noen som vet om Easee overvåker strømmen i N-lederen slik at en eventuell 20A ladekabel ikke overbelastes?

Hans Olav: Kan en trefase IT installasjon på Easee ladere samsvarserklæres ihht NEK400 når produsenten anbefaler det på denne måten?

Re: Trefase IT lading - Easee

Re: Trefase IT lading - Easee

Dette bør du ta opp med Jan Tore Gjøby, som holdt kurset du deltok på, og som er leder av NK69 (elbil-komiteen i NEK), samt medlem i NK64 (som undertegnede).

Om det er avvik med NEK 400 bør dette konkretiseres, og eventuelt tas opp med produsent.

Re: Trefase IT lading - Easee

EL
EL

Hei!
Har ikke fått mer utdypende svar fra Jan Tore enda, men fikk følgende svar fra Easee:
"Med en Easee, så vil du ikke få overbelastning.  Den overvåker strømmene i alle lederne og reduserer tilbudt strøm til bilen via pilotsignalet.
Artikkelen til e-mobility tar IKKE hensyn til vår løsning, så Easee sin løsning kan du samsvarserklære ihht NEK 400 og produsentens anbefalinger."

Tydelig at Jan Tore og Easee har en ulik tilnærming til saken. 

Jeg tenker at vi som installatør gjør alt riktig om vi prosjekterer installasjonen ihht NEK400 og følger produsentens anvisninger?

Re: Trefase IT lading - Easee

Re: Trefase IT lading - Easee

Jeg er enig i tankegangen din, men fint om du deler litt med oss i forumet når du får et svar fra eMobility Norway.

Re: Trefase IT lading - Easee

EL
EL

Her er svar fra Emobility Norway:
"3-fas lading på 230 V nettet er en utfordring, siden standarden som beskriver Type 2 kontakten og som NEK 400 peker på, NEK EN 62196-2, ikke beskriver bruk av N som faseleder ved fler-fase lading (Table 202). Dermed er 3-fas 230 V et avvik fra NEK 400 etter min mening, og dere som installatører kan ikke uten videre skrive samsvarserklæring på en slik installasjon.

 

Siden 3x230 V ikke er beskrevet i 62196-2 betyr det  at bilene nødvendigvis ikke konstrueres for dette. Dermed er det fult mulig at det kan oppstå situasjoner hvor for eksempel N lederen i bilen overbelastes selv om ladestasjonen overvåkes fult ut. Det er også mulig at biler kan ta skader av dette avviket på andre måter. Utvalget elbiler øker enormt for tiden, og vi kan heller ikke unnlate at biler både ombygges til elbil eller spesialbygges. Det er umulig å forutse hvilke bilene som kan kobles til en ladepunkt.

 

Ladekabelen er imidleritd ikke et problem for Easee så vidt jeg vet. Ladestasjonen vil overvåke N lederen og senke CP signalet til ca 11,5 A slik at resultatstrømmen i N lederen blir 20 A. Easee overvåker ladeprosessen godt ved 3x230 V, men ladestasjonen har ikke mulighet til å overvåke bilen."

Hvilke vurderinger gjør du angående dette Hans Olav?

Re: Trefase IT lading - Easee

Re: Trefase IT lading - Easee

Det avgjørende er at elsikkerheten blir fullt ut ivaretatt. Som beskrevet i FEL § 10 kan dette ivaretas ved å følge NEK 400, og ved valg av annen løsning skal det dokumenteres at tilsvarende sikkerhetsnivå oppnås.

Når produsenten i dette tilfellet skriver "Easee sin løsning kan du samsvarserklære iht NEK 400 og produsentens anbefalinger", så er min forståelse at produsenten tar hele ansvaret for at løsningen tilfredsstiller alle relevante krav, og du kan samsvarserklære i henhold til FEL og NEK 400:2018.

Re: Trefase IT lading - Easee

EL
EL

Enig. 
Bør vi må et stemplet dokument fra Easee angående dette å legge ved som dokumentasjon på jobben eller er dette unødvendig?

Re: Trefase IT lading - Easee

Re: Trefase IT lading - Easee
Sitat
EL skrev:

Enig. 
Bør vi må et stemplet dokument fra Easee angående dette å legge ved som dokumentasjon på jobben eller er dette unødvendig?

Det beste for dere er jo om produsenten leverer dokumentasjon på at produktet/konseptet, installert som anbefalt, ivaretar alle relevante krav i FEL og NEK 400. Spørsmålet er om de ønsker å levere slik dokumentasjon.

Re: Trefase IT lading - Easee

EL
EL

Etterspurte denne dokumentasjonen fra Easee, og fikk følgende svar:
"Vi har ingen annen dokumentasjon enn det som ligger på nettet.  Der finner du våre samsvarserklæringer.  Og det er pr i dag godt nok for myndighetene ihht kravene, uavhengig av hva emobility sier.  Altså så lenge en easee er benyttet"
https://easee-international.com/no/brukerstotte/#dokumenter

Re: Trefase IT lading - Easee

Re: Trefase IT lading - Easee

Som jeg regna med. Slik er det jo vanligvis. Utstyrsprodusent samsvarserklærer sitt produkt/sin løsning.
Du (elektrovirksomhet) legger til grunn dette ved samsvarserlæring av det elektriske anlegget.

Her må du forholde deg til forsikring fra produsent om at deres løsning, implementert i et elektrisk anlegg slik de beskriver, tilfredsstiller alle relevante krav i FEL og NEK 400:2018.

Re: Trefase IT lading - Easee

Re: Trefase IT lading - Easee

Dette er ikke helt enkelt, og kanskje kunden kan klare seg med ca. 4,5 kW ladeeffekt (20 A på 230 V IT).
Se innlegg i TU av Jan Tore Gjøby her; https://www.tu.no/artikler/er-tre...-stromnettet-egentlig-tillatt/509999.

Konklusjonen hans er følgende:

En installasjon hvor en Type 2 kontakt kobles 3-fas til et 230 V IT-strømnett, uansett sikkerhetstiltak i ladestasjonen, er etter mitt syn ikke i samsvar med NEK 400. Hadde jeg vært elinstallatør hadde jeg ikke tatt den store risikoen jeg ser ved å utføre en slik installasjon, langt mindre ville jeg levert en samsvarserklæring på en slik installasjon.

Som elbilist vil jeg heller ikke tatt sjansen på å ha en slik installasjon hjemme. Etter 400.000 kilometer i elbil på under 10 år vet jeg at jeg ikke har behov for den ekstra ladefarten, 4,5 kW er nok. 

Re: Trefase IT lading - Easee

Frode Andersen AEK
Frode Andersen AEK

Hei.

Her mener jeg det er det viktig at NK 64 lager en tolkning snarest mulig, for om produsent og NK 69 leder, tolker dette forskjellig, så vil jeg påstå at denne løsning ikke kan monteres videre uten at dette er avklart.

Og i verste fall om dette fra Gjøby blir stående bør alle slike anlegg omgjøres til enfaslading fordi om dette Gjøby forteller med at N-pinnen skal være for nøytral, altså ikke for en fase men at det her kun er det gjort et unntak i 722 som beskriver enfaselading fase til fase, det vil si enfaseladingen vi har på det norske 230 V IT-strømnettet. Er det ikke enfase-lading, skal ikke N-lederen være en faseleder, da skal den være Nøytral.

Så selv om el-foretak mulig kan erklære samsvar med NEK 400 basert på produsentens informasjon om løsning så vil denne løsningen inntil NK 64 endrer teksten i NEK 400 uansett være en ulovlig løsning pga teksten på at N leder skal være N leder med et unntak dersom enfas lading. 

Denne oppståtte problemstilling tror jeg mer eller mindre 100 % av bransjen venter på en nærmere avklaring, det er montert mye slike løsninger alt men mest privat vel og merke. 

Re: Trefase IT lading - Easee

Arve
Arve

Det viktigste er hva som faktisk skjer. Ikke en tolkning den ene eller andre veien.

Ut fra hva jeg skjønner så er dette fra Easee en grei løsning. 

Re: Trefase IT lading - Easee

Re: Trefase IT lading - Easee
Sitat
Arve skrev:

Det viktigste er hva som faktisk skjer. Ikke en tolkning den ene eller andre veien.

Ut fra hva jeg skjønner så er dette fra Easee en grei løsning. 

Det som faktisk er det viktigste, som beskrevet i mitt innlegg 6. mai, er at elsikkerheten blir fullt ut ivaretatt.

Re: Trefase IT lading - Easee

Re: Trefase IT lading - Easee
Sitat
Frode Andersen AEK skrev:

Hei.

Her mener jeg det er det viktig at NK 64 lager en tolkning snarest mulig, for om produsent og NK 69 leder, tolker dette forskjellig, så vil jeg påstå at denne løsning ikke kan monteres videre uten at dette er avklart.

Og i verste fall om dette fra Gjøby blir stående bør alle slike anlegg omgjøres til enfaslading fordi om dette Gjøby forteller med at N-pinnen skal være for nøytral, altså ikke for en fase men at det her kun er det gjort et unntak i 722 som beskriver enfaselading fase til fase, det vil si enfaseladingen vi har på det norske 230 V IT-strømnettet. Er det ikke enfase-lading, skal ikke N-lederen være en faseleder, da skal den være Nøytral.

Så selv om el-foretak mulig kan erklære samsvar med NEK 400 basert på produsentens informasjon om løsning så vil denne løsningen inntil NK 64 endrer teksten i NEK 400 uansett være en ulovlig løsning pga teksten på at N leder skal være N leder med et unntak dersom enfas lading. 

Denne oppståtte problemstilling tror jeg mer eller mindre 100 % av bransjen venter på en nærmere avklaring, det er montert mye slike løsninger alt men mest privat vel og merke. 

Jeg er enig i at dette bør vurderes/avklares av de rette parter snarest mulig, og har derfor sendt innspill til NK64 og DSB i dag.

Re: Trefase IT lading - Easee

OM
OM

Hei!

Interessant tema, fikk flere mails fra div. firma om denne artikkelen på TU.no, så bra dette blir tatt opp og klarert. Måtte bare poste denne for å se hvordan andre tolker denne. . =)

Ble litt interessert og kjøre en runde på google. (Har dessverre ikke tilgang til alle standarder o.l.) men, fant en artikkel som henviser til gjeldende standarder og som forklarer hvordan mennekes (type 2) pluggen fungerer.

Ut fra denne artikkelen, er dette standardisert i IEC 62196 og IEC 61851-1. Og ut fra dette og svaret fra eease kaster jeg litt stein i glasshuset og påstår at enn skal se bort fra 400V merkingen og bruke 230V merkingen ved tilkobling av 3x230V. (på like linje med å koble til f. eks en kompressor, der det i praksis er kun styrestrøm og stjerne/trekant kobling som er forskjellen på 230/400V) Dermed eksisterer det ikke noen N-Leder?

Og "ut fra" type-2 kontakten på ladeboksen, anses dette som en del av bilen eller den faste installasjonen? Gjelder fortsatt kravet nevnt over mtp. bruk av N-lederen her?  

Presiserer her at det forutsetter at N-leder er under overvåking og strømtrekk iht. kabel/bil og styres av CP signalet. (som er forklart i artikkel). Sendte faktisk Mail til Mennekes for noen dager siden for å høre hva de har å si til dette.

Blir spennende og se hva de kommer frem til, og helst litt fort. Monteres vel en del slike hver dag. Har selv montert 10-15stk med 3fas......  

Link til artikkel: https://de.zxc.wiki/wiki/IEC_62196_Typ_2

Re: Trefase IT lading - Easee

Ivar
Ivar

Er det noen som har spurt bil fabrikkene om deres biler er beregnet for å ladde på 230V IT?

Det var noen som sa at Volkswagen bla. ikke anbefalte dette.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor