Norsk Engelsk Svenska Polsk

Ubrutt N-leder hovedfordelingUbrutt N-leder hovedfordeling

Ubrutt N-leder hovedfordeling

FD
FD

I et TN-C-S-system, er det da krav til at N-skinne i hovedtavle skal kunne frakobles? Eller kan du benytte en 3-polet hovedbryter på inntak (hvor da PEN leder går ubrutt videre) og foreta PEN splitten etter hovedbryter. Det vil da ikke være noen frakoblingsmulighet for N-skinne i hovedfordelingen. Ser at i f.eks. Normguiden s 272 er alle eksempler utførelse med Pen-splitt i forkant av hovedbryter, med påfølgende 4-polet hovedbryter som da gir mulighet for "total" utkobling av hovedfordeling.

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

FEL og NEK 400 setter ikke krav til splitting av PEN før hovedbryter. Kravet beskriver kun splitting i første fordeling i bygning. Ved forsyning fra kun en strømkilde er det imidlertid særnorsk krav til brudd i N-leder.

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

FD
FD

Ok, takk. Så kravet til allpolig brud i FEL gjelder da ikke for N-leder internt i hovedfordeling? Dvs. du trenger ikke frakoblingsmulighet for N-leder/skinne etter splitten internt i hovedfordelingen (mellom splitt og utgående kurser)?

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Det er ikke tillatt å bryte PEN-leder.

N-leder skal ha brudd ved kun 1 strømkilde. Hovedvern bør ha 4-polt vern.

Krav ved flere strømkilder er beskrevet i avsnitt 303.2.1.2 i NEK 400:2018.

Krav til frakobling er endret i 2018, avhengig av en eller flere strømkilder.

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Torfinn
Torfinn

Hiver meg på denne.  VI har et anlegg som er forsynt med 400 volt TN-C fra e-verk.  Denne har 3 pol hovedbryter.  De fleste kursene i dette anlegget er kun 400volt 3 pol. Det er landstrømsanlegg til store båter. Så er det to mindre kurser som har 4 polet effektbryter 63A hver.  N leder til disse to går til N-skinne i tavla. Det vil si at N-leder frem til disse to effektbryterne ikke kan frakobles. Er dette tillatt?  Dersom man skal jobbe på disse to effektbryterne vil N leder være tilkoblet nøytralpunktet uansett om man slår av hovedbryteren.

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling
Sitat
Torfinn skrev:

Hiver meg på denne.  VI har et anlegg som er forsynt med 400 volt TN-C fra e-verk.  Denne har 3 pol hovedbryter.  De fleste kursene i dette anlegget er kun 400volt 3 pol. Det er landstrømsanlegg til store båter. Så er det to mindre kurser som har 4 polet effektbryter 63A hver.  N leder til disse to går til N-skinne i tavla. Det vil si at N-leder frem til disse to effektbryterne ikke kan frakobles. Er dette tillatt?  Dersom man skal jobbe på disse to effektbryterne vil N leder være tilkoblet nøytralpunktet uansett om man slår av hovedbryteren.

Dette anlegget er ikke i henhold til krav i NEK 400:2018, avsnitt 537.2.1.1, relatert til TN-system med én strømkilde i avsnitt 303.2.1.1 (se også avsnitt 303.2.1.2 Systemer med flere strømkilder).

Dette er også beskrevet i Vedlegg I til FEL, under avsnittet Frakobling.

Så konklusjonen er altså: Det kan ikke skrives samsvar med FEL og NEK 400:2018 for løsningen du beskriver, så fremt dette gjelder et TN-C-S-system med én strømkilde. 

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

FD
FD

Hei,

Et spørsmål til i denne forbindelse. I tilfellet med 3-polete vern, er hovedfordelingen da å betrakte som spenningssatt selv alle 3-polete brytere er frakoblet? 

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Nøytralleder anses som "spenningssatt" i Norge. Dette fordi det kan oppstå et potensiale på noen 10-talls volt mellom PE og N et stykka unna PEN-splitten. Det er imidlertid liten sannsynlighet for at dette kan medføre noen reell fare i en hovedfordeling.

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Mon.C
Mon.C

En av hovedgrunnene for brudd i N-leder vil også være på grunn av stor sannsynlighet for overharmoniske strømmer ved ulineære laster og elektriske utstyr, særlig da ved 3.har. Strøm i N-leder kan oppta inntil samme strøm som faseleder. 

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

FD
FD
Sitat
Mon.C skrev:

En av hovedgrunnene for brudd i N-leder vil også være på grunn av stor sannsynlighet for overharmoniske strømmer ved ulineære laster og elektriske utstyr, særlig da ved 3.har. Strøm i N-leder kan oppta inntil samme strøm som faseleder. 

Strøm i N-leder kan faktisk bli større en fasestrøm (teoretisk opptil 1,73*Ifase). 

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling

Re: Ubrutt N-leder hovedfordeling
Sitat
Mon.C skrev:

En av hovedgrunnene for brudd i N-leder vil også være på grunn av stor sannsynlighet for overharmoniske strømmer ved ulineære laster og elektriske utstyr, særlig da ved 3.har. Strøm i N-leder kan oppta inntil samme strøm som faseleder. 

Strømmen i N-leder er uansett liten når fasene er frakoblet, som er tema for denne tråden. Det er ved frakobling normalt krav til brudd i N-leder gjelder, samt unntaket til brudd i N-leder ved flere strømkilder.

Harmonisk strøm er imidlertid, sammen med skjevlast, kriterier som krever overbelastningsvern i nøytralleder. Men dette er altså et annet tema.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Trainor.no

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor