Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Utgjevningsledere til tavler og dører for beskyttelsesformål

Utgjevningsledere til tavler og dører for beskyttelsesformål

Planlegger
Planlegger

Hei.

1. Jordledning tilknyttet hovedjord trekkes normalt inn i lavspenttavler for jording av samleskinne i lavspenttavle. Jeg har er tilfelle hvor leverandøren har jordet samleskinnen i tavlen med seriejording via tavlechassis, hvor tavlechassis har en skrudd forbindelse til hovedjord. I tillegg er lavspent kabelskjermer jordet i samleskinnen i tavlen. Finnes det noe spesifikt norm-/forskriftskrav å vise til hvor det står at jordskinne i tavle skal ha en jordledning tilknyttet anleggets hovedjord? 

2. Skapdører på lavspenttavler skal jordes. Kan skapdørene seriejordes ved at skapchassis jordes og at det deretter skrus på jordlask fra  skapchassis til skapdør?

2. Er det krav til at inngangsdører i metall inn til lavspentrom skal jordes med utjevningsledere forbundet med hovedjord?

3. Er det krav til at inngangsdører i metall inn til rom med metallkapslede mellomspenningsanlegg (22 kV) skal jordes med utjevningsledere forbundet med hovedjord?

Re: Utgjevningsledere til tavler og dører for b...

Re: Utgjevningsledere til tavler og dører for b...

Jeg forutsetter at alle 4 spørsmål gjelder forsyningsanlegg underlagt FEF.

For lavspenningsanlegg kan man velge å benytte NEK 400, mens stasjonsanlegg over 1 kV er dekket av NEK 440. I tillegg finnes aktuelle REN-blader. For lavspenningstavler gjelder NEK 439 (Tavlenormen).

1. og 2. Her gjelder NEK 439-1:2013 (Tavlenormen). Avsnitt 8.4.3.2.2 beskriver krav/løsninger. Spørsmål relatert til Tavlenormen kan med fordel stilles til Tavleforeningen; https://www.tavleforeningen.no/faq.

3. Følgende er beskrevet i veiledningen til FEF § 5-5: Alle utsatte deler som er en del av det elektriske systemet skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner.
Det er ikke beskrevet krav for ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget.

4. Følgende er beskrevet i veiledning til FEF § 4-11: Alle utsatte ledende deler som er en del av det elektriske anlegget skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner. Ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget skal også jordes for å unngå fare og ubehag ved lysbue, kapasitiv eller induktiv påvirkning. Metoder for jording er gitt i HD 637 S1.
Jeg kan ikke se at dette er ytterligere konkretisert i NEK 440.

For punktene 3 og 4 finnes det kanskje ytterligere beskrivelser i aktuelle REN-blader, og spørsmål vedrørende dette kan rettes til Hans Brandtun i REN.

Re: Utgjevningsledere til tavler og dører for b...

Planlegger
Planlegger
Sitat
Hans Olav Arnesen skrev:

Jeg forutsetter at alle 4 spørsmål gjelder forsyningsanlegg underlagt FEF.

For lavspenningsanlegg kan man velge å benytte NEK 400, mens stasjonsanlegg over 1 kV er dekket av NEK 440. I tillegg finnes aktuelle REN-blader. For lavspenningstavler gjelder NEK 439 (Tavlenormen).

1. og 2. Her gjelder NEK 439-1:2013 (Tavlenormen). Avsnitt 8.4.3.2.2 beskriver krav/løsninger. Spørsmål relatert til Tavlenormen kan med fordel stilles til Tavleforeningen; https://www.tavleforeningen.no/faq.

3. Følgende er beskrevet i veiledningen til FEF § 5-5: Alle utsatte deler som er en del av det elektriske systemet skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner.
Det er ikke beskrevet krav for ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget.

4. Følgende er beskrevet i veiledning til FEF § 4-11: Alle utsatte ledende deler som er en del av det elektriske anlegget skal jordes. I særlige tilfelle kan det benyttes isolerte soner. Ledende deler som ikke er en del av det elektriske anlegget skal også jordes for å unngå fare og ubehag ved lysbue, kapasitiv eller induktiv påvirkning. Metoder for jording er gitt i HD 637 S1.
Jeg kan ikke se at dette er ytterligere konkretisert i NEK 440.

For punktene 3 og 4 finnes det kanskje ytterligere beskrivelser i aktuelle REN-blader, og spørsmål vedrørende dette kan rettes til Hans Brandtun i REN.

Takk for kjapt og nokså konkret svar.

Re: Utgjevningsledere til tavler og dører for b...

Re: Utgjevningsledere til tavler og dører for b...

:-)

Det er så konkret jeg kan være ut i fra mine kunnskaper (lite lurt å gi svar på ting man ikke kan).

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor