Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Utkobling av N-leder i TN nett

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

Utkobling av N-leder i TN nett

Gunnar
Gunnar
I kap 46 i NEK 400 blir konsekvensen av flerpolte vern i TNS nett i Norge at vernet skal omfatte N-leder når denne er tilkoblet. Hva blir tilfellet med tilkobling av utstyr der det er montert vern som en polt sikringsholder for NH patron og N-leder er fast tilkoblet? Utstyret/tavlen er CE merket og i umiddelbar nærhet er det montert 4-polig lastbryter i egen fordeler.

Re: Utkobling av N-leder i TN nett

Forumleder
Forumleder
Når det gjelder krav til frakobling og utkobling er dette nedfelt i NEK 400:2002-5-53 avsnitt 536 (Frakobling og utkobling).

NEK 400:2002 tillater at en felles bryter kan allpolig frakoble alle kurser under ett, selv om ikke alle kurser eller brytere tilfredsstiller kravene til frakobling.

Med henvisning til ditt innlegg tolker vi at denne løsningen som beskrives, er i tråd med kravene i NEK 400:2002.

Men etter vår oppfatning mener vi at den beste løsningen er at hver enkelt kurs har frakoblingsutstyr.
Et annet moment i denne sammenhengen er at dersom det skal drives vedlikehold, utskiftning eller reparasjon i anlegget, kan montører lett bli fristet til å jobbe på spenningsførende deler. N-leder skal betraktes som spenningsførende.

Når det gjelder beskyttelse av N-leder, henvises det NEK 400:2002-4-43 avsnitt 431.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor