Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

utførelse og jording

Dette er en arkivert forumtråd. Hvis du har spørsmål om temaet må du opprette en ny forumtråd.

utførelse og jording

Kjetil olsen
Kjetil olsen
Jeg har ei gammel hytte hvor det elektriske anlegget nå er over 50 år gammelt. Jeg har nå tenkt å rive hele den gamle installasjonen og legge nytt helt fra inntaket.
Jeg er montør selv og skal da gjøre dette selv. I hytta er det lagt inn vann, men det er ikke klosset.
Det finnes heller ikke noe form for jording fra før.(Spyd eller ringjord)
Hadde heller ikke tenkt å legge så mye arbeid i jording, men heller utgjevnings forbinde best mulig.
Har noen et kortfattet forslag til hvordan et jordingsystem for denne installasjonen bør se ut. Dette er jo et gammelt bygg og de nyeste NEK forskriftene trenger vel strengt talt ikke ligge til grund.

Re: utførelse og jording

Forumleder
Forumleder
Vil anbefale deg og melde deg på et NEK 400 2006 kurs.

Re: utførelse og jording

Frank
Frank
Blir det ikke litt lett og bare tilby kurs? Saken er at problemstillingen Gammelt og nytt ofte ikke blir tatt opp på kurs. Spørsmålet er i mange fall hvordan ivaretar man på en god måte jording i et eksisterende bygg hvor man skal rehabilitere den eksisterende installasjonen. Har man ikke de rette svarene og begynner å foreslå en jordingsløsning etter NEK 400: 2006, Blir ikke installasjonen renovert. Dette vil kanskje igjen føre til at hele installasjonen blir forsikrings sak til slutt... Det er ikke lenger lov å benytte kobber kledd ståltråd som jord elektrode. Skal man da om det dreier seg om et mindre verksted kanskje bryte opp hele parkeringsplassen for å få til noenlunde jording?? Selv bor jeg i et område med svært drenerende sand grund. Her er det så vanskelig å få til en god jording at man ved måling nesten lurer på om man har gravd ned isolerte ledere...

Re: utførelse og jording

Mont
Mont
Jeg er faktisk litt enig med deg.

Selv er jeg litt usikker på om en fullrenovering av en bolig går under endring av eksisterende installasjon eller nyinstallasjon.

Er det bygget eller er det det elektriske anlegget som bestemmer hvilket år vi skal gå tilbake til i normer? Det er jo litt høl i huet å følge normer fra 1930 bare fordi boligen ble bygget på 30. tallet, rent teoretisk sett.

unnskyld

Mont
Mont
Hytte mente jeg. Men det går under samme lovverk bolig og hytte.

Re: utførelse og jording

Elektriker
Elektriker
Anbefaler å utføre installasjonen etter NEK 400:2006. Med kl II på inntak og jordfeilautomater på utgående kurser trenger du ikke å dokumentere overgansmotstanden på jordelektroden. Som jordelektrode bruker du spyd og utjevningsforbinder til vannledning hvis den er av metallrør. Dersom du senere vil legge avløp fra hytta monteres ledende muffe som forbindes til utjevningskinnen.

Re: utførelse og jording

Kjetil Olsen
Kjetil Olsen
Takker for et greit svar. Men jeg ønsker å spørre litt videre: Er du sikker på at du ikke trenger dokumentere overgangsmotstanden på elektroden og hvor kan jeg i finne dette i norm eller lignende? Arbeider for en installatør som vil at vi måler ovegangamotstanden nå etter NEK 2006. Dette er et svare strev å få noe som ligner gode resultater. Har du et godt svar her letter du arbeidsdagen min mye.

Re: utførelse og jording

Mangart
Mangart
Hei, tror at dokumentasjon av overgangsmotstand er forskjellig fra tilsyn til tilsyn. Uansett om du trenger dokumentasjon eller ikke så må du jo ha en hovedjord som er god nok, og som du kan stå inne for. Det er vel alment kjent at måling av overgangsmotstand, særlig i tettbebyggelse, er stort sett bortkastet, og gir feil resultat. De fleste kursholderne som jeg har hørt i det siste, anbefaler forenklede tabeller, som omtalt i flere av håndbøkene. Hvis du f.eks har et jordsmonn av sand/jord blanding. Denne er satt til en motstand på 1000ohm/m. Ved bruk av 30mA jordfeilbryter vil du da greie deg med ca. 1 m med spyd under frostdybde. Dette er jo overkommelig. For en liten hytte så er det jo kanskje nok med et spyd, tenker da på dekningsområdet for jordelektroden. Har ellers gode erfaringer med Elpress dypjordingssystemet, med neddrivningsrør og kobberwire. Da får du en hel wire fra bunnen og helt opp til evnt. klemme på husveggen. Da kan du slå ned røret/wiren der det er best å få det ned, og så bare fortsette med wiren under torva og inn til veggen.

Re: utførelse og jording

Kjellulf
Kjellulf
Her i distriktet får vi også inn jording fra e-verket via hovedkabelen (ikke ved luftspenn).
Vi bruker å koble fra e-verksjordingen og jordingen på huset og måle overgangsmotstanden mellom disse.
Som regel viser det seg at jordingen er kjempebra.

Ved rehabiliteringer slår vi ned et jordspyd på minimum 1,5 meter (sjelden frost under 20-50 cm). Dette holder som regel. Hvis jordspydet slås ned et stykke fra huset bruker vi blank cu-wire slik at vi også får utnyttet grøften.

Re: utførelse og jording

Lille Sprint
Lille Sprint
Alt arbeid skal følge NEK 400:2006 uansett om det er rehab eller nytt.

MEN... DSB har i el. sikkerhet 62 sagt at ved mindre utvidelser, kan man følge eksisterende norm/forskrift om det ikke går på bekostning av sikkerheten.

DVS... at en stue som er ujordet, forlanger ikke DSB at man skal endre alt til jording, bare fordi kunden ønsker en stikk eller to til. Derimot, monterer du en stikk på ett eksisterende bad uten jordfeilbryter, strider det med DSB sine retningslinjer om man ikke ettermonterer jordfeilbryter på den kursen.

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

FSE Lavspenning (E-læring)

Har du tatt ditt årlige FSE-kurs? Opplæringen er lovpålagt og øker sikkerheten for deg som jobber med elektriske anlegg.

Les mer

Varme arbeider - sertifisering (E-læring)

Du som driver med sveising, skjæring, sliping, bruk av varmluftsverktøy eller annen bruk av åpen ild trenger sertifikat i varme arbeider. Kurset får du hos oss.For å få sertifikat trenger du i tillegg praktisk slukkeøvelse

Les mer

Elektroinstallatørprøven - forberedende kurs (Klasserom)

Skal du ta elektroinstallatørprøven? På vårt forberedende kurs får du teoretisk gjennomgang og tett, faglig oppfølging slik at du stiller best mulig forberedt!

Les mer

Elektrotermografi - NEK 405-1 (Klasserom)

Grunnleggende kunnskap om bruk av infrarøde kameraer uansett bruksområde. Deltakere kan gå opp til sertifiseringseksamen siste kursdag.

Les mer

Elkontroll næring - NEK 405-3 (Klasserom)

Elkontroll næring er et forberedende kurs før eksamen i forbindelse med NEK 405-3, og er bygget opp rundt kvalifikasjonskravene i denne norm.

Les mer

NEK 400:2018 (Klasserom)

Bli kjent med NEK 400 og bli i stand til å bruke normen i ditt daglige arbeid med hensyn til installasjon og vedlikehold av elektriske lavspenningsanlegg.

Les mer
nor