Vår kompetanse - din trygghet

Vi utfører inspeksjon og teknisk rådgivning innen forskrifter og normer for elektriske anlegg offshore, maritime installasjoner og landanlegg. Våre IECEx-sertifiserte inspektører foretar inspeksjoner i elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. 

Våre eksperter har solid kompetanse og bred erfaring, og flere deltar aktivt i ulike normkomiteer og arbeidsgrupper både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i NK 31, NK 64 og NK 18, og IECEx-arbeidsgrupper.