Inspeksjon og rådgivning

For å sikre god drift- og personsikkerhet er det viktig at elektriske installasjoner blir prosjektert, installert og vedlikeholdt på en riktig måte. Spesielt kritisk er elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, der en liten feil kan gi katastrofale følger. 

Vår kompetanse - din trygghet

Vi utfører inspeksjon og teknisk rådgivning innen forskrifter og normer for elektriske anlegg offshore, maritime installasjoner og landanlegg. Våre IECEx-sertifiserte inspektører foretar inspeksjoner i elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. 

Våre eksperter har solid kompetanse og bred erfaring, og flere deltar aktivt i ulike normkomiteer og arbeidsgrupper både nasjonalt og internasjonalt, blant annet i NK 31, NK 64 og NK 18, og IECEx-arbeidsgrupper.