Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

CompEx

CompEx

Tomas Aasgård
Tomas Aasgård

Hei,

Ser at CompEx referer til IEC 60079, så hva er egentlig forskjellen på noen med IECEx sertifisering og noen med CompEx sertifisering?

Kan en med IECEx sertifisering utføre for eksempel førstegangs inspeksjon på anlegg hvor det er krav til CompEx sertifisering og omvendt?

Re: CompEx

Re: CompEx
Sverre Isaksen
Forumleder

CompEx og IECEx er omtrent det samme, men CompEx er rettet mot det Britiske markedet og Britisk lovverk. IECEx er internasjonalt og aksepters også i Storbritannia siden de er medlem av IEC, men CompEx aksepteres ikke i alle andre land.

IEC 60079 serien benyttes i hele verden, i Storbritannia bruker de BS EN IEC 60079-serien (antageligvis kun BS IEC etter nyttår på grunn av Brexit, da aksepteres ikke lenger CE merket utstyr i Storbritannia).

Innholdet er stort sett det samme i normene men med noen avvik i Storbritannia i BS - delen.

Re: CompEx

JS
JS

Både IECEx og CompEx tar utgangspunkt i samme regelverk (standardene i IEC 60079 og ISO/IEC 80079 serien) litt avhengig av hvilke moduler en tar under sertifiseringen. Men det er feil at CompEx er rettet kun mot det Britiske markedet og at det ikke blir akseptert verden rundt for det gjøres i veldig stor grad. CompEx tar også med seg ATEX direktivene, noe IECEx ikke gjør. Opplæring vil også legge til nasjonale tilpasninger ved CompEx og IECEx.

Det er utgitt betraktelig mer CompEx sertifikater (100k+ https://compex.org.uk/about-us/) enn IECEx sertifikater (4179 - https://www.iecex-certs.com/#/search). Begge har sine fordeler og ulemper.

For å sidestille IECEx CoPC og CompEx så må en se på hvilke moduler som er tatt under sertifiseringen. 

Det er ikke krav om sertifisering av personell for å gjøre en førstegangsinspeksjon dersom en ser i IEC 60079 standardene, men det er krav om at den utførende har kompetanse. 

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor