EksplosjonsavlastningsflaterEksplosjonsavlastningsflater

Eksplosjonsavlastningsflater

Marthe
Marthe

Hei,
Når en skal beskytte et bygg mot eksplosjon (mtp. sammenrasing) benyttes gjerne kriterier i DSBs temaveiledning om tilvirkning og behandling av farlig stoff (https://www.dsb.no/lover/farlige-...ning-og-behandling-av-farlig-stoff2/).

Her står det i kapittel 15.8 at: "Bygning eller rom som er klassifisert som eksplosjonsfarlig område skal ha trykkavlastningsflate(r), dvs. en flate som er svekket i forhold til bygningskonstruksjonen for øvrig, og som fungerer som trykkavlastning dersom eksplosjon inntreffer i bygningen. Avlastningsflaten skal vende mot fritt område, ikke mot annen virksomhet, annet kritisk prosessutstyr eller hvor personer ferdes. Anbefalt flate er 0,03–0,10 m2 per m3 romvolum. Flatens bruddstyrke bor være mellom 10–30 % av de øvrige konstruksjonenes styrke, men ikke sterkere enn tilsvarende ca. 2 kPa. Flatens massevekt bor ligge mellom 6 og 12 kg/m"

Det er da vanlig å for eksempel benytte vanlige paroc-elementer som "svak" vegg, og for eksempel betongvegger som "sterk" vegg. Altså at man velger materialer og bruddstyrker som tilsvarer kravene gitt i temaveiledningen.

Men mitt spørsmål er: da denne veggen fungerer som eksplosjonsavlastning, faller den da innunder definisjonen om "sikkerhetssystem" iht. FUSEX, og må ha CE-merking iht. ATEX-direktivet? Eller er ikke dette relevant? Hvis ikke relevant: hvorfor ikke?

Ser frem til å høre fra dere.

Re: Eksplosjonsavlastningsflater

Re: Eksplosjonsavlastningsflater
Rune Øverland
Forumleder

Hei Marthe,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

 

1. Vil en eksplosjonsvegg komme innunder FUSEX-regelverket?

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-11-29-1849

§4.b) sikkerhetssystemer: andre innretninger enn komponenter til utstyr, som er ment til å øyeblikkelig avverge en begynnende eksplosjon og/eller avgrense det området som rammes av en eksplosjon, og som gjøres tilgjengelig på markedet separat som systemer med selvstendig funksjon

 

2) ATEX 2014/34/EU guidelines

https://ec.europa.eu/docsroom/doc.../1/translations/en/renditions/native

Det norske regelverket (FUSEX) er hjemlet i ATEX-direktivet. 

EU lagde en "Guideline" som utdyper forståelsen av ATEX-direktivet. Det er min forståelse at eksplosjonsvegger ikke omfattes av ATEX-direktivet, og således heller ikke av FUSEX.

Se blant annet § 36 i Guidelines for ATEX-direktivet: "Devices outside the scope of Article 1; Examples:"

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor