Ex d enkeltkompresjonsnippel?Ex d enkeltkompresjonsnippel?

Ex d enkeltkompresjonsnippel?

Hei.

Driver nå med en Detailed ATEX inspeksjon på rigg, og har kommet over ett tilfelle der "alle" mener noe vi ikke finner støtte for.

Det er på en større Ex d IIb kapsling montert enkeltkomprimerende kabelinnføring type CMT A2F på uarmerte fleksible kabler tilknyttet en traverskran. Den generelle oppfatningen om bord hevder at det ett eller annet sted står at kapslinger med volum over 2dm3 skal ha dobbelkomprimerende eller støpenippel. Kan det være slik at dette er anbefalt praksis, men ikke ett krav ved uarmerte kabler?

Re: Ex d enkeltkompresjonsnippel?

Jeg antar (og påpeker at det bare er en antagelse) at det er noe forvirring rundt kravene grunnet overgangen fra
kravene i EN 60079-14:2008 (NEK 420:2010) pkt. 10.4.2, som satte krav til valg av kabelinnføringer i henhold til et flytskjema som blant annet refererer til 2dm3 som du beskriver, og
kravene i EN 60079-14:2014 (NEK 420:2016) pkt. 10.6 (med underpunkter), som beskriver noe som er mer i linje med at kabel og kabelinnføring skal være godkjent for den faktiske bruk.

Man må altså sjekke hvilken normversjon anlegget er bygget etter, og kontrollere at kabelinnføring OG kabel er godkjent for den faktiske bruk dersom siste versjon skal legges til grunn.

Re: Ex d enkeltkompresjonsnippel?

Sitat
Thor Andre skrev:

Hei.

Driver nå med en Detailed ATEX inspeksjon på rigg, og har kommet over ett tilfelle der "alle" mener noe vi ikke finner støtte for.

Det er på en større Ex d IIb kapsling montert enkeltkomprimerende kabelinnføring type CMT A2F på uarmerte fleksible kabler tilknyttet en traverskran. Den generelle oppfatningen om bord hevder at det ett eller annet sted står at kapslinger med volum over 2dm3 skal ha dobbelkomprimerende eller støpenippel. Kan det være slik at dette er anbefalt praksis, men ikke ett krav ved uarmerte kabler?

Hei Thor Andre,

Du sier at dette er på Rigg, er ikke dette IEC 61892?

Det står vel IEC 61892-7 9.4.1 at man skal bruke armerte kabler i farlig sone (sone 1)?

Det åpnes for at man kan bruke uarmerte kabler "where neccessary for operational reasons", men hva slags hensyn skal man da ta?

Re: Ex d enkeltkompresjonsnippel?

Det er i grunnen samme problemstilling med tanke på IEC 61892 når det gjelder overgang fra tidligere 2dm3 regelen. I tidligere IEC 61892-7:2007 pkt. 7.18.4.3 kunne man velge kabelinnføring med tetningsring dersom kapslingen var under 2dm3, men det stod ikke noe om dette skulle være dobbeltkomprimerende kabelinnføring eller om det kunne være en såkalt trough-gland. Dette var i utgangspunktet bestemt i forhold til hva kabelinnføringene var godkjent for, og through-gland var først og fremst for uarmert kabel.

I siste versjon IEC 61892-7:2014 pkt. 10.3 så er kravene til valg av kabelinnføring endret i tråd med kravene i EN 60079-14:2014.

Når det gjelder bruk av uarmerte kabler så er det grunnregelen i eksplosjonsfarlige områder, men som du sier så åpner IEC 61892-7:2014 pkt. 9.4.1 for bruk av uarmert kabel der dette er nødvendig på grunn av behov for fleksible kabler. Det er da spesielt viktig å ta hensyn til grunnkravene i pkt. 9.1 som blant annet påpeker behov for beskyttelse mot mekanisk eller annen form for skade.

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

nor