Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Logg inn

for å få tilgang til dine kurs, sikkerhetskort og mye annet.

Ex e motor kontra Ex d motor og motorvern

Ex e motor kontra Ex d motor og motorvern

Merete Jørgensen
Merete Jørgensen

Hei

Vi har en Ex e motor som må byttes ut, det er ikke lenger mulig å skaffe denne motoren i Ex e utførelse og vi har derfor fått tilbud om tilsvarende motor i Ex d utførelse. 

Er det spesielle hensyn som må tas med hensyn på intilling av vern utenom Nominell strøm, effekt og Spenning? (Vanlig motorinstallasjon)

Siden den nye motoren er Ex d, har vi ikke lenger oppgitt tE tiden i databladet, kan vi da se bort i fra denne ved instilling av vernet?

Re: Ex e motor kontra Ex d motor og motorvern

Re: Ex e motor kontra Ex d motor og motorvern
Sverre Isaksen
Forumleder

Installer i henhold til leverandørens installasjonsveiledning og NEK EN 60079-14:2014 Kap. 11

Trainor Elsikkerhet AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Ex grunnleggende (E-læring)

Lær å jobbe sikkert i eksplosjonsfarlige områder. Kurs for elektro-, automasjons- og annet personell.

Les mer

IECEx- og ATEX-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

IECEx-merking av elektrisk utstyr (E-læring)

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha fått god innsikt i hvordan elektrisk utstyr Ex-merkes, og hva alle merkingene betyr. Videre skal deltakeren kunne skille mellom forskjellige typer merkinger, og kunne ta gode avgjørelser ved valg av utstyr til bruk eller installasjon i et eksplosjonsfarlig område.

Les mer

Sikker adferd i eksplosjonsfarlige områder (E-læring)

Lær deg å jobbe trygt og sikkert i Ex-områder. Myndighetene stiller krav til dokumentert opplæring i eksplosjonsvern for alle som skal inn i et Ex-område.

Les mer

Ex grunnleggende oppdatering (Klasserom)

Du som jobber med elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder må jevnlig oppdatere kunnskapen din. I dette kurset får du påfyllet du trenger.

Les mer

Ex vedlikehold (Klasserom)

Påbygningskurs for elektrikere og automatikere som skal vedlikeholde Ex-installasjoner. Kurset krever grunnleggende Ex-kunnskap.

Les mer
nor