Klemlist i zone 1Klemlist i zone 1

Klemlist i zone 1

Trigger
Trigger

Jeg har et spørsmål jeg har lett litt rundt, men ikke funnet et klart svar på.

Jeg er bedt om å levere en klemlist som skal brukes i zone 1. Den er planlagt installert med en zenerbarriere. Barrieren er sertifisert for zone 2. En kontrollenhet for klemlisten er ikke ATEX godkjent. Control unit og barriere er tenkt installert i Ex d kapsling, med Ex e terminering.

Spørsmålet gjelder da krav til sertifisering av selve klemlisten og/eller sammenstillingen.

  • Må klemlisten/safety edge være sertifisert 
  • Kan man eventuelt få en samsvarserklæring for klemlisten når den er installert med zenerbarriere, frem nemko eller lignende?
  • Eventuelt, er det ikke behov for noen av disse alternativene siden det kun er lavstrøm til klemlistene i zonen?

Eventuelt har noen tips om klemlist som er sertifisert for zone 1? 

Re: Klemlist i zone 1

Re: Klemlist i zone 1
Sverre Isaksen
Forumleder

Hei,

det er vanskelig å besvare slike produktspesifikke spørsmål uten datablad og gjennomgang av de aktuelle produktene. Siden dette er et elektrisk produkt som skal installeres i sone 1 må det i utgangspunktet være sertifisert, eller det må vurderes av kompetent person om dette kommer inn under kravene for "Enkle apparater" i IEC 60079-0, IEC 60079-11 og IEC 60079-14.

Jobbe i Trainor?

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor