Profile
1000 000+ har deltatt på kurs fra Trainor
1000 000+ har deltatt på kurs fra Trainor
Evaluations
4.4 av 5 - Basert på siste 10 000+ evalueringer
4.4 av 5 - Basert på siste 10 000+ evalueringer
2

Hva er FSE-kurs?

FSE-kurs er myndighetspålagte kurs som oppfyller kravene i FSE-forskriften §7 (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). I FSE-kursene lærer du om risikovurdering, planlegging og arbeidsmetoder for å unngå elektriske farer. Målet er å sikre en tygg og sikker arbeidsplass uten personskader. Vi tilbyr også AUS-kurs med praktisk og teoretisk opplæring i riktig bruk av verneutstyr, samt kurs i HLR. FSE-kurs må gjennomføres minimum hver 12 måned jf. veiledning til §7 i FSE.

Hva er FSE-kurs?

FSE-kurs er myndighetspålagte kurs som oppfyller kravene i FSE-forskriften §7 (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). I FSE-kursene lærer du om risikovurdering, planlegging og arbeidsmetoder for å unngå elektriske farer. Målet er å sikre en tygg og sikker arbeidsplass uten personskader. Vi tilbyr også AUS-kurs med praktisk og teoretisk opplæring i riktig bruk av verneutstyr, samt kurs i HLR. FSE-kurs må gjennomføres minimum hver 12 måned jf. veiledning til §7 i FSE.

Hvem må ta FSE-kurs?

Trainors FSE-kurs er for elektrofagfolk som utfører arbeid på eller ved elektriske anlegg. Vi har også kurs for instruert personell og de som skal adgang til elektriske anlegg. Instruert personell er personell som ikke har elektrobakgrunn og som utfører driftsmessige oppgaver som er definert av bedriftens instrukser. Dette kan være skiftledere, driftsoperatører, prosessoperatører, maskinoperatører, vaktmestere, vedlikeholdspersonell og annet personell som skal utføre oppgaver.

3

Hvem må ta FSE-kurs?

Trainors FSE-kurs er for elektrofagfolk som utfører arbeid på eller ved elektriske anlegg. Vi har også kurs for instruert personell og de som skal adgang til elektriske anlegg. Instruert personell er personell som ikke har elektrobakgrunn og som utfører driftsmessige oppgaver som er definert av bedriftens instrukser. Dette kan være skiftledere, driftsoperatører, prosessoperatører, maskinoperatører, vaktmestere, vedlikeholdspersonell og annet personell som skal utføre oppgaver.

6

Hvorfor velge Trainor
som kursleverandør?

 • Variasjon: Velg blant klasseromskurs, e-læringskurs eller bedriftsinternt webinar.
 • Oppdatert: FSE-opplæringen oppfyller til enhver tid gjeldene normer og forskrifter.
 • Bransjespesifikke kurs: Kursleverandør med bransjetilpassede FSE-kurs som gjør at du møter problemstillinger, situasjoner og arbeidsoppgaver du kjenner deg igjen i.
 • Kvalitet: Vi har den beste fagkunnskapen i landet innenfor e-læring og digitale løsninger.
 • Engasjerende læring: Vi jobber med det siste innen spillteknologi for å skape engasjerende innhold, samt levende og relevante læringsopplevelser.
 • Aktive instruktører: Instruktørene våre er aktive i nasjonale og internasjonale normkomiteer og bransjeorganisasjoner som sørger for at vi alltid er oppdatert om de siste endringene.

Hvorfor velge Trainor som kursleverandør?

 • Variasjon: Velg blant klasseromskurs, e-læringskurs eller bedriftsinternt webinar.
 • Oppdatert: FSE-opplæringen oppfyller til enhver tid gjeldene normer og forskrifter.
 • Bransjespesifikke kurs: Kursleverandør med bransjetilpassede FSE-kurs som gjør at du møter problemstillinger, situasjoner og arbeidsoppgaver du kjenner deg igjen i.
 • Kvalitet: Vi har den beste fagkunnskapen i landet innenfor e-læring og digitale løsninger.
 • Engasjerende læring: Vi jobber med det siste innen spillteknologi for å skape engasjerende innhold, samt levende og relevante læringsopplevelser.
 • Aktive instruktører: Instruktørene våre er aktive i nasjonale og internasjonale normkomiteer og bransjeorganisasjoner som sørger for at vi alltid er oppdatert om de siste endringene.
6

Ofte stilte spørsmål

Hvor står det at jeg må ha praktisk HLR årlig?

Det står i §7 i FSE forskriften.

Når trenger jeg å ta AUS-kurs?

Når du benytter arbeidsmetode som er beskrevet i §16 i FSE forskriften.

Har jeg behov for både FSE lav- og høyspenningskurs?

Alle som kan bli utsatt for elektrisk fare i anlegg med spenning over 1000 V (nominell) AC, og/eller over 1500 V DC skal ha FSE høyspenningskurs.

Hvilke kvalifikasjoner trenger jeg for å bli utpekt som LFS/AFA?

Hovedregelen er at LFS/AFA må tilfredsstille relevante krav i FEK når det utføres arbeid knyttet til elektriske anlegg som reguleres i FEK. Den som er tillagt myndighet til å godkjenne og utpeke LFS/AFA, som på grunnlag av en risikovurdering velger å utpeke LFS/ AFA som ikke tilfredsstiller relevante krav i FEK, må kunne begrunne sitt valg.

Når vil det være krav til instruert personell og hvilke arbeidsoppgaver kan vi utføre?

DSB beskriver i Elsikkerhet 73 hva en instruert person kan gjøre. Etter opplæring kan en instruert person betjene vern/motorvern for å forsøke å opprettholde nødvendig drift i en virksomhet.

En instruert person skal ikke koble til/fra motorer og kan heller ikke bytte en automatsikring eller en kontaktor.

En instruks skal inneholde nødvendig informasjon for at den instruerte skal kunne arbeide sikkert. Dette skal blant annet omfatte; en beskrivelse av det arbeidet som den instruerte personen kan utføre (her må eventuelle begrensninger i type vern, størrelse i ampere og kortslutningseffekter fremgå). Videre skal det fremgå krav til personlig beskyttelse (arbeidstøy og personlig verneutstyr).

Instruksen trenger ikke å inneholde detaljer om hvordan betjening av ulike vern skal utføres. Den instruerte skal likevel ha tilstrekkelig praktisk opplæring til å kunne betjene de vernene instruksen omfatter på en sikker måte.

Trenger jeg kurs når jeg skal utføre visuell inspeksjon eller annet arbeid innenfor låste elektriske anlegg?

Ja, alle som gis selvstendig adgang til et anlegg må, i henhold til veiledning til § 7 og § 9 i FSE, ha kunnskaper om de faremomenter anlegget representerer.

Stilles det krav til kompetanse av den som skal utføre opplæring i praktisk HLR?

Alle kan i utgangspunktet holde kurs i førstehjelp relatert til opplæringskrav i forskriften (FSE).

Av veiledningen til § 7 framkommer blant annet følgende: nødvendig førstehjelpsberedskap innebærer at personellet også må gis årlig opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. Opplæringen skal være dokumentert i virksomhetens internkontroll.

Hvor står det at vi må utføre FSE-kurs?

Virksomheten skal sørge for at alle ansatte, som kan bli utsatt for elektrisk fare i jobbsammenheng, skal ha tilpasset FSE-opplæring i henhold til § 7 i FSE. Veiledningen til forskriften bør også følges, se forordet til forskriften.

Opplæringen skal være dokumentert i virksomhetens IK-system, og kan bli etterprøvd ved systemrevisjon fra DLE. Størst konsekvenser, ved mangelfull FSE-opplæring, kan imidlertid inntreffe ved gjennomgang av aktuelle myndigheter (Politi, Arbeidstilsynet og DSB/DLE) etter en ulykke.

Hvor lenge er FSE-kurset gyldig?

I henhold til § 7 i FSE er kurset gyldig i 12 måneder før det må fornyes.

Hvor lenge har jeg tilgang til e-læringskurset?

E-læringskurset må startes innen ett år fra kjøpstidspunktet og må fullføres innen åtte uker fra det er startet. Du kan når som helst avslutte kursgjennomføringen og fortsette der du slapp senere.

Har du fortsatt spørsmål? Kontakt oss her
Charlotte Solvang olstorn TRA 02237 1080 Photo Heidi Storm Middleton

Lurer du på noe?

Ta kontakt om du har spørsmål så hjelper vi deg.