Avvik Elkontroll iht NEK405Avvik Elkontroll iht NEK405

Avvik Elkontroll iht NEK405

fundus

Heisann. Er det noen elkontrollører her som har noen innspill til spørsmålene under?

Vi har en liten diskusjon/debatt her hvilken avviksklasse vi skal bruke når det oppdages mangelfull dokumentasjon på el-anlegg (spesielt i landbruk) under en NEK405 kontroll.

 

  1. Hvis det er en installasjon som er ny dvs nyere enn fks 2010 og det mangler dokumentasjon iht NEK400/439 for installasjon/tavle men er erklært samsvar med NEK400. Ofte er det kun levert risikovurdering, samsvarserklæring og sluttkontroll og ikke tatt hensyn til ekstra krav i del 7-705 eller merking i del 8/NEK439…  Hvilken TG-grad mener dere skal brukes her?

 

  1. Mangelfull kursfortegnelse. Dvs at den ikke inneholder informasjon om forlegningsmåter og lengder på kurser. TG?

 

  1. Mangler merking på tavle iht NEK400-8 eller 439-1. TG?

 

  1. Manglede dokumentasjon på jordingsanlegg (dvs ingen dokumentasjon). TG?

 

  1. Manglende FDV dokumentasjon på produkter som er benyttet i installasjon og fordelings tavler. TG?

 

  1. Hvis det er levert risikovurdering der det er krysset av for at installasjonen ikke kommer under NEK400-7, men det er fks et bad eller en landbruks installasjon. TG?

 

  1. Mangler dokumentasjon på punktplassering i landbruk i form av tegning/febdok iht 705.514.5.101. TG?

 

I NEK405-3 Tillegg B er så vidt jeg kan se dokumentasjon kun nevnt som et dialog-punkt i Tabell B.1-h der det står at en skal påpeke eventuelle mangler..

Det står jo spesifikt i innledningen til Tabell B.2 at kontrolløren skal sette seg inn i dokumentasjonen før kontrollen begynner. Noe som ikke er så lett og etterleve når dokumentasjonen som regel mangler (i alle fall deler av den iht normkravene)

Re: Avvik Elkontroll iht NEK405

asdf
asdf

Sjekkpunkt 26/28, jording og utjevning. Kan ikke kontrolleres at det er i samsvar pga. manglende dokumentasjon. 2-er

Videre kan du vise til at det ikke er levert dokumentasjon iht. FEL, hvorav dette er et direkte forskriftsavvik som vil kunne kategoriseres som 2-er pga. manglende informasjon. Dersom du er i tvil om sikkerheten er ivaretatt ville jeg i enkelte tilfeller vurdert opp til 3-er feil pga. manglende grunnlag til verifisering

Re: Avvik Elkontroll iht NEK405

pelle
pelle

jording/utgjevning: måler ofte at dette er ok med kontinuitetstest men uten og fysisk finne tilkoblingspunkt eller dokumentasjon -->TG2

Jeg mener bestemt at alle disse avvikene er 2-er sålenge det ikke er noe dokumentasjon iht NEK400/439.

Synes det er urettferdig mot de som regner inn i anbud, å leverer forskriftsmessig dokumentasjon på arbeidet de utfører, hvis du som gir faen bare skal slippe unna med det :)

Re: Avvik Elkontroll iht NEK405

asdf
asdf

Bruk NEK405-3 som referanse for det det er verdt! Fasiten er skrevet der ;)

Re: Avvik Elkontroll iht NEK405

fundus
fundus

Det har du helt rett i!

Var for opphengt i Tillegg B for landbrukskontrollen og der er det ganske diffust ;)

Trainor AS fraskriver seg ethvert ansvar for hendelser og skader, herunder følgeskader som måtte oppstå som følge av feiltolking av innholdet i eller feil i innholdet i dette fagforumet eller i de interaktive kurs det er forbindelse til.

Vi beklager! Trainor.no støtter dessverre ikke lenger eldre versjoner av Internet Explorer.

Oppgrader til en nyere versjon her eller bytt nettleser, feks. til Google Chrome.

For mer informasjon eller hjelp, kontakt oss.

Trainor behandler personopplysninger og benytter cookies. Les mer her.
nor